Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap
Hayat_Sigortalari-Detay
Sayfayı Değiştirin

Bireysel Hayat Sigortaları

Beklenmedik durumlar karşısında kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almanın yolu, geniş teminat ve güçlü alt yapısıyla Fibabanka Hayat Sigortaları’nda! 

 • Prim İadeli Hayat Sigortası
 • Kredi Hayat Sigortası
 • KMH Hayat Sigortası
 • Kredi Kartı Koruma Sigortası
 • Mutlak Eğitim Sigortası
 • Çok Yaşa Sigortası
 • Çok Yaşa Plus Sigortası
 • Pembe Kurdele Sigortası
 • Yıllık Hayat Sigortası
 • Fibalı Yaşam Sigortası
 • Özel Ferdi Kaza Sigortası

Kritik Hastalıklar Teminatlı Prim İadeli Hayat Sigortası

Yaşam, vefat ve 13 Tehlikeli Hastalık teminatlarıyla sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır, üstelik vergi indirimi sağlar. Poliçe bitiminde risk gerçekleşmemişse primlerinizi USD veya EUR endeksli geri alırsınız.

Teminatlar Nelerdir?

Yaşam

Tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında herhangi bir tazminat ödemesi yapılmamış olması şartıyla sigorta süresi sonunda sigortalının hayatta olması ve sigortaya ilişkin tüm primlerin ödenmiş olması durumunda ödenen primlerin hepsi yaşam teminatı olarak sigorta ettirene iade edilir.

Sigortanın sadece ilk yılına ilişkin tüm primlerinin ödenmiş olması durumunda ise matematik karşılık üzerinden hesaplanan prim tutarı yaşam teminatı olarak sigorta ettirene iade edilir. Poliçenin vade gelimi (poliçe bitiş) tarihinde ödenmesi gereken primin tamamı tahsil edilmişse, sigortalı hayatta ise ve tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında herhangi bir tazminat ödemesi yapılmamış ise yıllar itibarıyla iştira değer tablosunda belirtilen iştira kesinti oranı uygulanmayacak olup ödenen primlerin tamamı yaşam tazminatı olarak ödenir.

Yaşam teminatı Poliçe Özel Şartları'na ve Hayat Sigortası Genel Şartları'na tabidir. Sigortalının vefat etmesi veya tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında herhangi bir tazminat ödemesi yapılması durumunda poliçe sona erer.

Vefat

Sigortalının sözleşmede belirlenen süre içinde teminat kapsamında olmayan hâller dışında bir sebeple ölümü durumunda sigortacının poliçede belirtilen bedeli ödemeyi üstlendiği teminatı ifade eder. Sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen vefat teminatı sigortalının lehtarlarına/kanuni varislerine ödenir.

13 Tehlikeli Hastalık

Aşağıda 13 Tehlikeli Hastalıktan birinin geçirilmesi durumunda “Ürün özel şartları ve hayat sigortası genel şartları” kapsamında maddi destek sunarak finansal zorlukların önüne geçer ve sadece tedaviye odaklanmanıza yardımcı olur.

 • Kanser, 
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi), 
 • Hastalık Sonucu Oluşan İnme, 
 • Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan Açık Kalp Ameliyatı, 
 • Böbrek Yetmezliği, 
 • Önemli Organ Nakli Ameliyatı, 
 • Felç, 
 • Körlük, 
 • Kalp Kapakçığı Değişimi, 
 • Aorta (Ana Atardamar) Ameliyatı, 
 • Multipl Skleroz, 
 • Koma, 
 • Büyük Yanıklar

Tehlikeli hastalıklar teminatı ürün özel şartlarına ve hayat sigortası genel şartlarına tabidir. Tehlikeli hastalıklar kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatında sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içinde oluşan hasarlar teminat kapsamı içine alınmaz.

Özellikleri Nelerdir?

 • Prim: USD ve EURO cinsinden ödeme sağlayabilirsiniz.
 • Minimum Prim Tutarı: Aylık 20 USD/EURO 
 • Prim Ödeme Dönemi: Aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyotlarda ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Sigorta Süresi: Minimum 12, maksimum 20 yıldır.
 • Sigorta Ettiren Yaşı: En düşük 18, en fazla 53 olmak üzere 53 yaşı geçemez.
 • Sigorta Ettiren Yaşı (Süre): Sigorta süresi ve sigorta ettiren yaşı toplamı 65’i geçemez.
 • 55.000 USD ve 55.000 EURO’ya kadar Tehlikeli Hastalık teminatı verilebilir.
 • Vefat teminatı: standart 1.000 USD/EURO olarak belirlenmiştir. Yaş ve prime göre değişkenlik göstermemektedir.
 • Riskin gerçekleşmemesi halinde süre sonunda, ödenen primler iade edilir.
 • 1.yıldan sonra tenzil ve iştira hakkı
 • 15 güne kadar cayma hakkı
 • Vergi Avantajı: Asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla;
  • Ücretli çalışansanız, ödeme yaptığınız ayda kazancınızın %15’ini,
  • Örn: Aylık brüt ücret tutarı 20.000 TL olan ücretli çalışan için, ödenen aylık risk hayat sigortası primi 2.000 TL; matrahtan indirilecek olan 20.000*15%=3.000 TL tutarın altında kaldığı için ödenen primin tamamı vergi matrahından indirilir.
  • Ortalama vergi dilimi %27 olarak hesaplanmıştır. Aylık 2.000 TL prim ödersiniz ancak 540 TL’lik vergi avantajı sayesinde cebinizden 1.460 TL çıkar.
 • Yıllık beyana tabi vergi mükellefiyseniz, yıllık gelirinizin %15’ini gelir vergisi matrahından düşebilirsiniz.
  • Örn: Yıllık geliri brüt 300.000 TL olan serbest meslek grubu için, ödenen risk hayat sigortası primi 30.000 TL, matrahtan indirilecek olan tutar 300.000*15%=45.000 TL tutarın altında kaldığı için ödenen primin tamamı vergi matrahından indirilir.
  • Ortalama vergi dilimi %27 olarak hesaplanmıştır. Risk hayat sigortasına 30.000 TL prim ödersiniz ancak 8.100 TL’lik vergi avantajı sayesinde cebinizden 21.900 TL çıkar.

Dönem BaşıDönem SonuKümülatif PrimMatematik KarşılıkKesinti OranıKesinti TutarıErken Ayrılma (İştira) BedeliPara Birimi
9.01.20248.01.2025600479100%4790USD
9.01.20258.01.20261.200973%30292681USD
9.01.20268.01.20271.8001.484%253711.113USD
9.01.20278.01.20282.4002.011%204021.609USD
9.01.20288.01.20293.0001.557%205112.045USD
9.01.20298.01.20303.6003.120%206242.496USD
9.01.20308.01.20314.2003.703%155553.148USD
9.01.20318.01.20324.8004.306%156463.660USD
9.01.20328.01.20335.4004.992%157494.243USD
9.01.20338.01.20346.0005.701%105705.131USD
9.01.20348.01.20356.6006.437%55226.116USD
9.01.20358.01.20357.2007.200%53606.840USD
9.01.2036-----7.200-

Prim: Aylık 50 USD
Poliçe Süresi:
12 Yıl
Cinsiyet:
Kadın
Yaş:
28
Tehlikeli Hastalıklar Teminat Tutarı:
24.825 USD
Vefat Temiantı:
1.00 USD
Yaşam Teminatı:
7.200 USD

Kesinti oranı, erken ayrılma durumunda Matematik Karşılık* üzerinden yapılacak kesinti oranıdır.

Kritik Hastalıklar Teminatlı Prim İadeli Hayat Sigortası, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Fibabanka A.Ş., HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

Kredi Hayat Sigortası ile kredi borcunuzu sigortalayın, sevdiklerinizi yük altında bırakma riskinizi sıfırlayın. 

Teminatlar

 • Vefat Teminatı
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı (İsteğe bağlı)
 • İstem Dışı İşsizlik / Gündelik Hastane Teminatı

Hayat Sigortası ürünlerine ilişkin tüm teminatlar HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sağlanır. Fibabanka A.Ş. , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Hayat Sigortası; Vefat, Kaza Sonucu Daimi Maluliyet ve Gündelik Hastane Teminatları ile beklenmedik olumsuz durumlara karşı KMH borcunuzu kapatır veya tazminat ödemesi yapar.

Teminatları Nelerdir?

Vefat

Sigortalının vefatı durumunda, poliçe teminatı dahilinde, Kredili Mevduat Hesabı borcu kapatılır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet

Poliçe teminatı dahilinde, sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza sonucu hemen veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak malul kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda belirtilen maluliyet oranlarına göre daimi Maluliyet Tazminatı ödenir.

Gündelik Hastane Teminatı

Sigortalının kaza veya hastalık neticesinde hastanede yatması durumunda poliçe özel şartlarına ve hayat sigortası genel şartlarına göre tazminat ödemesi gerçekleştirilir. Poliçede yazılı teminat tutarı poliçe süresince en fazla 3 ödeme olacak şekilde aylık olarak ödenecek tutardır.

Özellikleri Nelerdir?

 • KMH limitinizin kullanılmaması ya da borcun bulunmaması durumunda sigorta prim tahsilatı yapılmaz.
 • KMH kapatılmadığı veya poliçenizi iptal ettirmediğiniz müddetçe sigorta güvenceniz devam eder, her yıl yenilenir.
 • Poliçede; Daini Mürtehin Fibabanka A.Ş.’dir.
 • Poliçe için yaş üst sınırı 65’tir.
 • En fazla 50.000 TL’ye kadar teminat verilir.
 • Primler, hesabınızdan otomatik tahsil edilir.
 • Ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir.

KMH Hayat Sigortası, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Fibabanka A.Ş., HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

  Aklınız kartınızda kalmasın, zor günlerinizin telafisinde yanınızda Fibabanka bulunsun. Vefat, kaza sonucu maluliyet, kredi kartı kayıp/çalıntı risklerine karşı kendinizi ve ailenizi güvence altına almanın yolu Kredi Kartı Koruma Sigortası olsun. 

  Teminatlar

  • Vefat Teminatı
  • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
  • Asistans (Kayıp/Çalıntı)
  TEMİNATPAKET 1PAKET 2
  Vefat10.000 TL20.000 TL
  Kaza Sonucu Maluliyet10.000 TL20.000 TL
  Asistans (Kayıp/Çalıntı)3.000 TL6.000 TL
  PRİM90 TL237.55 TL

   

  Hayat Sigortası ürünlerine ilişkin tüm teminatlar HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sağlanır. Fibabanka A.Ş. , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

  Çocuklarınızın sağlığı, mutluluğu ve rahatı kadar önemli olan eğitimi için de güven dolu bir adım atmak ister misiniz? Beklenmedik durumlara karşı çocuğunuzun eğitimi aksamasın, Mutlak Eğitim Sigortası size yardımcı olsun. 

  Eğitim işini şansa bırakmayanlara özel Mutlak Eğitim Sigortası sizi bekliyor. 

  Teminatlar

  • Vefat Teminatı
  • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
  PAKETPAKET 1PAKET 2PAKET 3
  TEMİNAT TUTARI10.000 TL20.000 TL30.000 TL
  Eğitim SüresiYILLIK PRİM (TL)
  5 Yıl96192276
  8 Yıl156312468
  10 Yıl204408612

   

  Hayat Sigortası ürünlerine ilişkin tüm teminatlar HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sağlanır. Fibabanka A.Ş. , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

  Yaşayacağınız sağlık sorunlarından dolayı ortaya çıkan tedavi veya diğer masraflarla başa çıkmanın yolu Çok Yaşa Sigortası’nda. 

  Teminatlar

  • Vefat Teminatı
  • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı (Kanser, kalp krizi, inme)
  • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı
  TEMİNATLARPAKET 1PAKET 2
  Tehlikeli Hastalıklar100.000 TL50.000 TL
  Vefat/Hastalık Sonucu Maluliyet10.000 TL5.000 TL
  YAŞPRİM (TL)
  18-29200100
  30-35400200
  36-45774387
  45-651.924962

   

  Hayat Sigortası ürünlerine ilişkin tüm teminatlar HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sağlanır. Fibabanka A.Ş. , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

  Ciddi hastalıklar nedeniyle ameliyat olma durumunda siz masrafları düşünmeyin, kendinizi Çok Yaşa Plus güvencesine bırakın.

  Teminatlar

  • Vefat Teminatı
  • Tüm Ameliyatlar Teminatı
  TEMİNATLARPAKET 1PAKET 2
  Tüm Ameliyatlar4.000 TL8.000 TL
  Vefat400 TL800 TL
  YILLIK PRİM93.22 TL174.88 TL

   

  Hayat Sigortası ürünlerine ilişkin tüm teminatlar HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sağlanır. Fibabanka A.Ş. , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

  Hayatın getirdiği zor durumlarda finansal sıkıntıları düşünmeden tedavinize odaklanmanız için Pembe Kurdele Sigortası geliştirildi, kadın sağlığına destek Pembe Kurdele ile geldi. 

  Kadınlara özel kanser hastalıklarını kapsayan Pembe Kurdele Sigortası, hastalığın tedavi sırasında ve tedavi sonrasında sağladığı finansal destek ile tüm süreçte adım adım yanınızda oluyor. 

  Teminatlar

  • Vefat Teminatı
  • Kadın Kanseri Teminatı (Meme kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim içi kanseri, yumurtalık kanseri, tüpler, vajina/vulva tümörler.)
  18 - 35 Yaş36 - 50 Yaş51 - 65 YaşTeminatlarımız
  PaketlerAylık Prim (8 Taksit)Yıllık PrimAylık Prim (8 Taksit)Yıllık PrimAylık Prim (8 Taksit)Yıllık PrimVefatTehlikeli Hastalık
  Paket 112,5 TL100 TL31,25 TL250 TL62,5 TL500 TL3.000 TL30.000 TL
  Paket 225TL200TL62,5 TL500 TL125 TL1.000 TL6.000 TL60.000 TL
  Paket 341,63 TL333 TL104,13 TL833 TL208,38 TL1.667 TL10.000 TL100.000TL

   

  Hayat Sigortası ürünlerine ilişkin tüm teminatlar HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sağlanır. Fibabanka A.Ş. , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

  Kendinizin ve ailenizin yaşam standartlarını, esnek paketler içeren Yıllık Hayat Sigortası seçenekleri ile ister bir yıl ister daha uzun süre için koruma altına alın. 

  Teminatlar

  • Vefat Teminatı
  • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe bağlı)
  • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe bağlı)
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı (İsteğe bağlı)
  • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı (Kanser, kalp krizi, inme) (İsteğe bağlı)

  Hayat Sigortası ürünlerine ilişkin tüm teminatlar HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sağlanır. Fibabanka A.Ş. , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

  Fibalı Yaşam Sigortası ile kazalar ve kaza sonucu yaşanabilecek risklere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın, Premium Diş Checkup, Göz Checkup ve Seyahat Hizmetleri’nden ücretsiz faydalanın. 

  Teminatlar

  • Vefat Teminatı
  • Kaza Sonucu Vefat Teminatı
  • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
  • Asistans Teminatları (Premium Diş Check-Up, Göz Check-Up, Seyahat Hizmetleri)
  TEMİNATLAR(TL) YILLIK PRİM(TL) AYLIK PRİM (TL)
  Vefat15.000 200 25
  Kaza Sonucu Vefat60.000
  Kaza Sonucu Maluliyet75.000

   

  Hayat Sigortası ürünlerine ilişkin tüm teminatlar HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sağlanır. Fibabanka A.Ş. , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

  Ferdi Kaza Sigortası ile günlük hayatta başınıza gelebilecek kazaları öngörüp Fibaemeklilik’in sunduğu teminatlar ile ailenizin geleceğini gönül rahatlığıyla planlayabilirsiniz.

  Ferdi Kaza Sigortası nedir? Sigortalının kaza sonucu vefat etmesi veya kaza sonucu daimi malul kalması durumunda tazminat tutarını sigortalıya ödeyen hayat sigortasıdır.

  Özellikleri nelerdir?

  • 18 - 75 yaş aralığındaki sigortalı adaylarına sunulabilir.
  • 1 yıl süre için düzenlebilir.
  • TL para cinsinden teminat verilebilir.
  • Banka şubelerinden temin edilebilir.

  Teminatlar:

  Kaza sonucu vefat teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde bir kaza sonucu ölümü halinde tayin edilmiş lehdarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sözleşmede belirtilen kaza sonucu ölüm teminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel şartları dahilinde ödenir.

  Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı: Sigortalının bir kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

  Teminat KoduPAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4

  PRİM250 TL500 TL751 TL1.503 TL
  DKVEFKaza Sonucu Vefat Teminatı100.000 TL200.000 TL250.000 TL450.000 TL
  DKMALKaza Sonucu Maluliyet Teminatı100.000 TL200.000 TL250.000 TL450.000 TL
  KSTKaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı10.000 TL20.000 TL22.500 TL45.000 TL
  GTAZKaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı--225 TL450 TL
  ASSAsistans Teminatı- 1*-
  ASSKAsistans Teminatı-Kapsamlı---1**

  *Asistans Teminatı İçeriği:

  • Premium diş check-up hizmeti
  • Göz check-up hizmeti
  • Seyahat hizmeti

  **Asistans Teminatı - Kapsamlı İçeriği:

  • Premium diş check-up hizmeti
  • Göz check-up hizmeti
  • Seyahat hizmeti
  • Yetişkin check-up hizmeti
  • Pedagog/Psikolojik danışmanlık hizmeti
  • Ambulans hizmeti

  Hayat Sigortası ürünlerine ilişkin tüm teminatlar HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sağlanır. Fibabanka A.Ş. , HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

  Hayat sigortalarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.