Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap
Sayfayı Değiştirin

Görüşleriniz Bizim için Önemli

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni'ne buradan ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİLERE VE MÜŞTERİ ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatını haiz Fibabanka Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Fibabanka”) olarak siz müşterilerimize ve ürün veya hizmet alacak müşteri adaylarımıza ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin siz müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”) Şirketimiz tarafından, sözleşmelerin ifası kapsamında ve tarafınıza sağlanacak hizmetlerin gereklilikleri doğrultusunda; elektronik, sözlü veya yazılı olarak fiziki veya elektronik ortamlarda aşağıdaki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, bankamızca tarafınıza sunulan tüm ürün ve/veya hizmetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize yönelik olarak kanunda öngörülen hukuki sebepleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Bankamızca sunulan ürün ve/veya hizmetler çerçevesinde, işlenecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

İşlenen Kişisel Verileriniz:

 • Kimlik bilgisi (isim, soy isim, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN), yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı ülke vergi kimlik numarası, imza, uyruk, unvan, anne-baba adı, doğum tarihi, ülke bilgisi, vergi dairesi bilgisi, Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) vergi kimlik numarası, ABD vatandaşlık kaynağı, potansiyel vergi numarası, vatandaşlık bilgisi, vergi mukimliği bilgisi, doğum yeri, pasaport numarası, pasaport bilgileri, cinsiyet, yaş, evlenmeden önceki soy adı, kimlik seri no., kimlik sıra no., kimlik veriliş tarihi, annesinin evlenmeden önceki soy adı, medeni durum, kimlik belge türü ve numarası, ruhsat bilgileri, kimlik son geçerlilik tarihi, kimliğin verildiği yer, sigorta ettirenin sıfatı, askerlik durumu, beyanname numarası, tescil numarası, doğum ülkesi)
 • İletişim bilgisi (adres, telefon numarası, e-posta adresi, unvan, şirket unvanı, faks numarası, adres kodu (UAVT kodu), ikametgâh bilgisi, şehir bilgisi, yerleşim yeri)
 • Lokasyon bilgisi (konum bilgisi)
 • Finans bilgisi (hesap bilgileri, uluslararası banka hesap numarası (“IBAN”), maaş bilgisi, bakiye bilgileri, kasa içeriği, döviz tutarı, tahmini malvarlığı, malvarlığı kaynağı, malvarlığına ilişkin açıklama, aylık net gelir, gelir kaynağı, işlem amacı, ödeme detayları, transfer tarihi, transfer açıklaması, alıcı bilgileri, fiyatlama detayı, işlem tarihi, işlemin valörü, işlem tutarı, borç bilgileri, araç ruhsat bilgileri, tapu bilgileri, malvarlığı bilgileri, kredi bilgileri, geciken anapara tutarı, araç bilgileri, takyidat bilgileri, teminat bilgileri, risk bilgileri, hesap bakiyesi, risk tutarları, transfer bilgileri, işlem bilgisi, komisyon bilgisi, türev bilgisi, taşınmaz bilgileri, maliki olunan taşınmaz bilgileri, kredili mevduat hesabı (“KMH”) bilgisi, limit aşım bilgisi, kredi kartı bilgileri, kredi kartı numarası, elektronik fon transfer (“EFT”)/havale işlem bilgileri, alacak bilgisi, kredi tahsis ücreti bilgisi, skorlar, skorlama detayları, kredi bilgileri-borçlu konumda olduğu hesaplar, kaynak bazında limit bilgileri, kaynak bazında risk bilgileri, kredi türü, kredi türü bazında hesap bilgileri, verdiği teminatlar (borçlu), kefil olduğu teminatlar (kefil), tüzel kişi iştirak ve hissedarları, gerçek kişi hissedarları, karşılıksız çek bilgileri, maliye (Gelir İdaresi Başkanlığı, “GİB”) bilgileri, istisna sınırı, bloke hesap toplam bakiye, konsantrasyon limiti, konsantrasyon oranı, toplam risk, mevcut uygun teminat, hesap numarası, sınıflandırma notu, şube bilgisi, şube adı, risk durumu, tarihçe gözlem bilgisi, gecikme gün sayısı, geciken ödeme tutarı aralığı, risk aralığı, kredi durumu, limit üst tipi, limit alt tipi, nakit risk, limit türü, kredi tipi, kredi referansı, şube kodu, limit üst tipi, limit alt tipi, kullanım amacı, kullandırım tutarı, risk, valör tarihi, vade sonu, kredi durumu, nakdi kredi bilgileri, toplam kullandırım miktarı, alacak bilgileri, nakdi kredi seçimi bilgisi, limit bilgileri, faiz bilgisi, faiz detayı bilgisi, takas türü, takas durumu, iade sebebi, teminat tutarı, teminat türü, teminat statüsü, saklama şubesi, teminat sorgulama bilgisi, teminat genel bilgileri, rehin detayları, alacak detayı, mali dönem sonu bakiyeleri, müşteri segmenti, toplam limiti, toplam risk, grup risk, gecikme gün sayısı, medeni durumun değişmesi sonucu gerçekleşebilen mal devirleri bilgisi, gayrimenkul bilgileri, gayrimenkulün tapu bilgileri, gayrimenkulün takyidat bilgileri, gayrimenkulün konum bilgileri, ana gayrimenkulün özellikleri, bağımsız bölümün özellikleri, güncel imar durumu, değerleme bilgileri, yapı kullanma izin belgesi bilgileri, enerji kimlik belgesi bilgileri, kredi tutarı, kredi vadesi, kredi ödeme planı, teminat bilgisi, Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) skor, Bireysel Borçluluk Endeksi (“BBE”) skor, ödeme bilgisi, kredi veriliş tarihi, kredi limiti, taksit, kalan borç, toplam kayıt adet, toplam limit tutarı, açık kayıt adet, açık limit tutarı, taksit toplamı, kalan borç toplamı, ürün tipi, ürün, alt ürün tipi, başvuru durumu, kanal, tutar, başvuru tarihi, limit, kaldırı nedeni, kaldırı yılı, senet tutarı, kredi ürün türü, talep sonucu, talep tutarı, tahsis tutarı, talep tarihi, talep sonuç tarihi, talep ret gerekçesi, protestolu senet bilgisi, memzuç bilgisi, banka uyarı listesi, negatif nitelikli krediler, banka nezdindeki kredileri, münferit limit risk sorgusu, türev, haciz bilgisi, oturduğu evin mülkiyet durumu, adreste ikamet süresi, aylık toplam gelir, gelir kaynağı, gelir sahibi kişi, kredi amacı, gelir belgesi bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) hizmet dökümü bilgileri, son aya ait maaş bordrosu bilgileri, ürün bilgisi, işlem limitleri bilgisi, işlem yetkileri bilgisi, kullanılabilir limit bilgisi, kart numarası, kart durumu, hesap hareketleri, şube, kanal, mali kontrol sektör kodu, sektör kodu, oda kayıt numarası, vergilendirme türü, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) numarası, kar merkezi, portföy kodu, portföy referansı, müşteri statüsü, kayıt tarihi, ekonomik faaliyetlerin tehlike sınıfları kodu (“NACE”), döviz kodu, ürün kodu, işlem kodu, açıklama, işlem referansı, orijinal tutar, net borç, toplam borç, net alacak, toplam alacak, toplam bakiye, müşteri tipi, hesap limiti, faiz miktarı, faiz vergisi, reeskont tarihi, negatif reeskont tutarı, limit tutarı, muhasebe kayıtları, para giriş-çıkışları, mevduat bilgileri, yakın izleme detayları, yakın izlemedeki krediler, ötelenen krediler, sınıf değişikliği öngörülen krediler, kanuni takipte olma bilgisi, kanuni takip tahsilatlar, sorunlu kredi satışları (“NPL”), elden çıkarılacak kıymetler, plasman (yatırım) ve fonlama detayları, kredi gecikme bilgileri, referans, ana defter (General Ledger “GL”) hesap numarası, reeskont GL hesap numarası, sözleşme tipi, hesap açılış tarihi, vade gün sayısı, vadeye kalan gün sayısı, vade aralığı, son ödeme tarihi, son faiz tarihi, ana grup kodu (“GR”), limit referans, durum, durum kodu, ödenen vergi tutarı, toplam ana para bilgisi, krediyi kullandıran şube, kredi numarası, kredi hesap kodu, kredi risk ağırlığı, kredi açılış tarihi, kredi orijinal vade, kredi temdit vade, kredinin takibe alınış tarihi, kredinin faiz oranı, kredinin para kodu, kurum içi derece, kredi sınıfı, il kodu, kredi kaynağı, kredi kullanım amacı, segment, kefalet tutarı, kullandırılan kredi tutarı, tazmin tutarı, teminat tutarları, tazmin talebi yapılan Kredi Garanti Fonu (“KGF”), hesap kodu, finansman konusu kodu, yaklaşım kodu, sözleşme tarihi, vade tarihi, takipten çıkış tarihi, ödemesiz dönemin süresi, toplam ödeme dönemi, faiz oranı, endeks, teminat tutarları, sözleşme tutarı, yapılan ödemeler, ana para, sözleşme kodu, kredinin niteliği, kredi sınıfı, teminat tutarları, yapılandırma öncesi kredi sınıfı, kurum içi derece, derecelendirme kuruluşu notu, finansal yeniden yapılandırma sözleşme numarası, lider banka EFT kodu, azaltılan alacak tutarı, ödemenin niteliği, kredinin geri ödeme tutarı, kredinin cari ana para miktarı, kredinin vade tarihi, kredinin finansman konusu kodu, gerekçe, kredinin açılış tarihi, kredinin fiyatlama periyodu, kredinin faiz yapısı, para kodu, orijinal para tutarı, referans faiz oranı, karşı para kodu, depozit, reeskont tutarı, cari piyasa değeri, alt tür kodu, opsiyon şartı, orijinal para tutarı değişimi, işlemin yapıldığı piyasa, döviz transferi kodu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, “SWIFT”), işlemi gerçekleştiren birim kodu, işlem numarası, işlemin yapılış amacı, teminat portföyü, müşteri limiti, türev işlem sınırlaması, karşı tarafın işlem amacı, faiz spread, krediyi kullandıran şube kodu, kredinin ödenmeyen taksit tarihi, ana faaliyet kodu, derecelendirme kurulu, banka müşterisi olduğu tarih, kara para aklama (Anti-Money Laundering, “AML”) risk skoru, güvenlik doğrulama metodu (“3D Secure”), kart tipi, kart geçerlilik tarihi, kart gönderim tipi, kart gönderim şube bilgisi, şifre gönderim tipi, şifre gönderim şube bilgisi, müşteri grubu, müşteri numarası (“CİF”), potansiyel CİF, aylık gelir, yıllık gelir, vergi mukimliği bilgisi, kredi ve risk bilgileri, kripto para hareketleri, kripto para hesap bilgileri, kripto para bakiyesi, aylık ortalama gelir, ödeme aracı bilgileri, katkı payı bilgileri, teminat referansı, teminat tipi, teminat tutarı Türk Lirası (‘’TRL’’) karşılığı, imza teyit durumu, imza teyit notu, giriş tarihi, geliş tarihi, imza tarihi, vade sonu tarihi, serbest bırakma bilgisi, alt şube, vergi dairesi, veri kaynağı, iletişim dili, hisse tutarı, pay, proje yatırım bilgileri, tesisin ekspertiz bilgileri, katılım payı, limit, kısa vadeli risk, orta vadeli, risk, uzun vadeli risk, toplam risk, grup bilgisi, firma kodu, güvenilirlik statüsü, limit adı, müşteri faaliyet riski, müşteri proje riski, değerleme nedeni, talep tipi, talep türü, borç dökümü bilgisi, satış tarihi, tapu tarihi, ekspertiz tutarı, alış bedeli, satış bedeli, fark, alım türü, takibe geçildiğinde sistemdeki ekspertiz, sistemdeki ekspertiz tarihi, icra/mahkeme kıymet takdiri, icra/mahkeme kıymet takdiri tarihi, ihale öncesi güncel ekspertiz, ihale öncesi ekspertiz tarihi, alış bedeli, alış toplam maliyet, alış tarihi, alış sonrası ekspertiz, alış sonrası ekspertiz tarihi, satış bedeli, satış tarihi, kredi riski (“KT”) tarihi, KT riski anapara ve masraf, güncel takip durumu temlik bakiyesi, sistemde tahsilatın yapıldığı tarih, tahsilat sonrası güncel risk tarihi, tahsilat sonrası güncel risk (anapara+masraf), aktife alma tarihi, tutar, vefa bilgisi, gayrimenkul tipi, internet satış durumu, mevduat bakiyesi, döviz cinsi, ciro bilgisi, tahsilat tarihi, yatırım fonları, mevduatın bağlandığı tarihteki bakiye bilgisi, son güncelleme, KKB sorgu tarihi, KKB hesaplanmama nedeni, faaliyet alanı, genel limit, genel risk, nakit limit, tarım limit, gayrinakit limit, gayrinakit risk, tarım risk, iş yeri mülkiyet durumu bilgisi, limit revizyon tarihi, toplam tutar, risk tutarları dağılımı, miktar, risk grubu kodu, risk tipi, ülke kodu, aktif büyüklük, çalışan sayısı, risk grubu adı, il kodu, temerrüde düşme dönemi, temerrüt tutarı, kredi türü, temerrütten tahsilat tutarı, bilançodan silinen (write-off) tutar, mevcut kredi bakiyesi, tekne adı, tekne bedeli, araç ruhsatı, borç hareketi bilgisi, tahsilatın gerçekleşmeme nedeni, kartın son kullanım tarihi, kart doğrulama kodu (Card Verification Code , “CVC”), kart doğrulama değeri (Card Validation Value “CVV”), kartson kullanma tarihi, kart no, işlem türü, işlem açıklaması, kredi kullandırım tutarı, faiz bilgileri, bakiye, EFT bilgileri, havale bilgileri, SWIFT bilgileri, kredi bilgileri, mevduat işlemleri bilgileri, para transfer hareketleri, işlem açıklaması, borçluluk bilgisi, işlem türleri, şube, sınıflandırma notu, skor (scoring) tipi, referans numarası, puan aralığı, müşteri risk aralığı, iç derecelendirme notu, erken uyarı sistemi (“EUS”) skor puanı, EUS kriter sayısı, talep edilen kredi miktarı, içsel derecelendirme, başvuru sonucu, ret nedeni, açık hesapların güncel gecikme durumu, güncel limit doluluk rasyosu (kredili mevduat hesabı & kredi kartı), hesap süresi, KKB ticari kredi notu) skoru, tahakkuk kredi tutarı (son 1 yıl), NPL olan kredi durumu (banka nezdindeki), güncel gecikme durumu (banka nezdindeki), mevcut teminat, mevcut döviz cinsi, mevcut maksimum vade, mevcut limit tutarı, mevcut risk, kredi kodu, banka şubesi, kredi tutarı, kalan risk, vade, kredi anapara dönem riski, aylık ödeme noktası (point of sale, “POS”) hacmi bilgisi, müşteri genel limit özeti, mevcut risk bilgisi, onaylanan teminat koşulları, segment, grup kodu/adı, kredi notu (“rating”), genel limit özeti, teminat özeti, teminat koşulları, kullandırım koşulları, limit detayları, kefalet limit detayı, kredi limit teklif tarihçesi, altın depo hesabı bilgileri, Finecus Avra (rating platformu) rating notu, grup rating notu, banka nezdindeki limit-risk bilgileri, banka nezdindeki kredi performans bilgisi, toplam sermaye tutarı, memzuç bilgileri, gayrimenkul bilgileri, menkul bilgileri, yatırımlar, mali analiz, finansal durum bilgisi, kar veya zarar bilgisi, kapsamlı gelir bilgisi, özkaynaklar gelişim bilgisi, nakit akış bilgisi, KKB puanı, mali bilgiler, bilanço bilgileri, pay bilgileri, ikamet ettiği evin mülkiyeti, talep edilen kredi miktarı, içsel derecelendirme, başvuru sonucu, ret nedeni, açık hesapların güncel gecikme durumu, kredi veriliş tarihi, kredi limiti, kredi taksiti, kalan kredi borcu, gecikmiş tutar, açık limit tutarı, müşterinin çalıştığı diğer bankalar nezdindeki hesap bilgileri ve hesap hareketleri, müşterinin çalıştığı diğer banka IBAN bilgisi, müşterinin çalıştığı diğer banka nezdinde sahip olunan ürün bilgileri)

Özlük bilgisi (unvan, şirket bilgileri, meslek bilgisi, çalışma şekli, sicil numarası, öğrenim durumu, çalışılan firma unvanı, iş yerine ilişkin bilgiler, işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi, meslek kodu, meslek adı, özgeçmiş bilgileri)

 • Görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf, ses kaydı, video kaydı, kamera kayıtları, video bankacılık kayıtları, çağrı merkezi kayıtları)
 • Müşteri işlem bilgisi (müşteri CIF numarası, bakiye bilgileri, işlem miktarı, işlem açıklaması, döviz cinsi, döviz tutarı, döviz vadesi, mesaj bilgileri, ödemenin kaynağı, ödeme amacı, şube kodu, kira sözleşmesi tarihi, kasa numarası, kasa ziyaret bilgisi, ilk açılış/güncelleme/kasa kapanış bilgisi, güncelleme işlem detayı, kasa kapanış tarihi, müşterek kasa bilgisi, bloke bilgileri, kanal bilgisi, müşteri kazanım kaynağı, müşteri statüsü, müşteri segmenti, müşteri olma tarihi, müşteri durumu, kar merkezi bilgileri, portföy kodu, işlem bilgisi, müşteri ürün eğilimi bilgisi, referans numarası, müşteri hesap numarası, kredi bilgileri, kredi teklif bilgileri, kredi limit bilgileri, limit bilgileri, grup bilgisi, sektör bilgisi, kredi skoru, teminat bilgileri, teminat oranı, teminat türü, poliçe bilgileri, poliçe numarası, dağıtım kanalı/şube bilgisi, sigorta süresi, poliçe başlangıç-bitiş tarihi, yıllık prim bilgisi, taksit sayısı, prim taksit sayısı, prim ödeme vadesi, prim ödeme tutarı, sigorta teminat bilgileri, mirasçılık bilgileri, veraset bilgileri, nakdi kredi bilgisi, gayrinakdi kredi bilgisi, kredi kullandırım bilgisi, tahsilat bilgileri, tasfiye bilgileri, gecikme bilgileri, yasal takip durumu, müşteri numarası, çek/senet bilgileri, şikâyete konu işlem bilgisi, çek depoları toplamı, çek karşılığı mevcut risk, çek karşılığı toplam risk, çek tutarı, uygun teminata sayılan çek tutarı, çek ciro bilgileri, müşteri grubu, müşteri tipi, çek şubesi, KKB çek skoru, çek raporu, çek bilgileri özeti, keşide edilen çek tutarları, açık çek bilgileri, ileri tarihli çek bilgileri, en yakın vadeli çek bilgileri, çek raporu ilgilisinin hamili veya son cirantacısı olduğu çekler, karşılıksız çek bilgileri, mahkemelik çek bilgisi, münferit çek sorgusu, NRIS (icra bilgileri), başvuru numarası, başvuru sahibi numarası, fatura bilgileri, abone numarası, müşteri sicil numarası, kullanıcı adı, şifre, Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication “NFC”) sahipliği durumu, son alınan hata mesajı, çek keşidecisi isim, soy ismi, çeki ciro eden isim, soy ismi, çek avalisti isim, soy ismi, çeki düzenleyenin imzası, çek muhatabının unvanı, müşteri bilgileri, hesap bilgileri, müşteri kodu, ürün bilgileri, kar/zarar bilgileri, risk grubu kodu, ülke kodu, sektör ve kıyı (off-shore) kodu, işlem tür kodu, işlem seri numarası, işlem tarihi, işlem zamanı, işlem tipi, işlem kimlik numarası (“ID”), borç-alacak mutabakatı ID, işlem sonucu, kart numarası, kart limiti, nakit avans limiti, hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, borç bilgileri, faiz bilgileri, taksit bilgisi, kart bilgileri, ek kart bilgileri, sahip olunan ürün bilgileri, işlem bilgileri, müşteri işlem kanalı, müşteri kriter bilgileri, ürün/ödül bilgisi, kart güvenlik kodu, kart son kullanma tarihi, harcama bilgisi, vergi bilgisi, masraf bilgisi, gelir bilgisi, işlem maliyeti, gider bilgisi, kredi kartı bilgileri, döviz işlem bilgisi, kıymetli maden işlem bilgisi, alarm bilgisi, emir bilgisi, sermaye piyasası işlem bilgileri, döviz kredisi bilgisi, (“FCY’’) lehtar bilgileri, belirlenen lehtar payı, ödeme ve kesinti bilgileri, teminat bedelleri, sigorta başlangıç tarihi, sigorta bitiş tarihi, başvuru tanzim tarihi, teminat bilgisi, prim tutarı, ödeme bilgileri, sigorta yenileme bilgisi, poliçe yenileme yılı, dil tercihi, müşteri işlem hareketleri, şikâyet sürecinin akıbetine ilişkin bilgi, müşteri yorumları, net tavsiye skoru (net promoter score, “NPS”), şikâyet/talep bilgisi, en son görüntülenen ekran, oturum sayısı, oturum süresi, oturum başlama zamanı, oturum bitiş zamanı, görüntülenen sayfa, sayfaların ziyaret sıralaması, sayfa görüntüleme sıklığı, sayfa görüntüleme sırası, sayfa ziyaret sıklığı, işlem gerçekleştirme zamanı, işlemin veri tabanına kayıt olduğu zaman, oturum tarihi, oturum ID, işlem adedi, işlem tutarı, çek limit, çek risk, yıllık katkı payı tutarı, katkı payı ödeme şekli/ödeme sıklığı, giriş aidatı tutarı/ödeme sıklığı, giriş aidatı taksitli tutarı, katkı payı ödeme başlangıç tarihi, giriş Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 aidatı çıkışa ertelenmiş tutarı, fon adı, fon kodu, katkı payı fon oranları, fon toplam gideri (günlük), fon toplam gideri (yıllık), yönetim gider kesintisi oranı, ara verme kesinti bilgisi, katılımcı müşteri numarası, sözleşme numarası, sözleşme tipi, bireysel emeklilik (“BES”) giriş tarihi, BES hesap numarası, seçilen emeklilik planı/numarası, yürürlük tarihi, teklif imza tarihi, BES toplu ödeme tutarı, poliçe kayıt numarası, plan adı, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (“SAGMER”) tarife numarası, tarife numarası, poliçe başlangıç tarihi, poliçe bitiş tarihi, poliçe süresi, yenileme numarası, sıra numarası, genel şart tarihi, özel şart tarihi, zeyil başlangıç tarihi, zeyil tanzim tarihi, zeyil numarası, net prim, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV’’) bilgisi, brüt prim, ödeme planı, taksit numarası, taksit tutarı, ödeme tipi, tapu bilgileri, tarife fiyatı, prim, sigorta poliçe numarası, sigorta başlangıç tarihi, sigorta bitiş tarihi, tanzim tarihi, tanzim yeri, tanzim saati, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (“DASK”) poliçe numarası, riziko adresi, faaliyet konusu, sigorta konusu, ödenecek prim, sigorta bedeli/limiti, sigorta primi, sigorta fiyatı, eski poliçe numarası, poliçe seri numarası, poliçe başlangıç tarihi ve saati, poliçe düzenleme tarihi ve saati, poliçe düzenleme yeri, referans tarihi, acente numarası, ek belge numarası, sigortanın başlangıç tarihi, sigortanın bitiş tarihi, indirim bilgisi, boş kalma süresi, DASK bilgileri, sigorta konusu bina bedeli, toplam brüt prim, sigorta priminin tahsil yöntemi, muafiyet bilgisi, poliçe tanzim tarihi, önceki poliçe numarası, sigorta teminat bilgisi, ödeme vadesi, ödeme tutarı, teminat başlangıç tarihi, teminat bitiş tarihi, teminat adı, teminat tutarı, tarife adı, rapor grubu, ürün grubu, poliçe durumu, ödeme dönemi, başlama tarihi, bitiş tarihi, ilk prim tutarı, teminat kodu, kullanıcı tipi, yenileme bilgisi, branş kodu, ürün kodu, kart durumu, kart gönderim tipi, kart gönderim şube bilgileri, şifre gönderim tipi, şifre gönderim şube bilgileri, kart veriliş nedeni, ilk kart edinme tarihi, kargo takip numarası, kargoya veriliş tarihi, gönderi işlem bilgisi, iş yeri POS numarası, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) iş yeri numarası, POS adı, terminal tipi, POS kuruluş tarihi, valör hesaplama, açık/kapalı (on/off) durum bilgisi, grup kodu, kategori kodu, işlem kaydı, alım/satım bilgileri, işlem türü, fon bilgisi, ticari işlem tarihi, işlem statüsü, valör tarihi, kur oranı, banka satım döviz cinsi, banka satım tutarı, banka alım döviz cinsi, banka alım tutarı, döviz miktarı, vergi tutarı, işlem kaynağı, işlem detayı, fiş numarası, dekont numarası, banka ortaklık bilgisi, kayıt tarihi, fatura tutarı, işleme ilişkin temsil şekli, malın cinsi, masraf detayları, komisyon tutarı, referans bilgisi, havuz bilgisi, portföy bilgisi, ürün referans numarası, KGF başvuru numarası, operasyon tarihleri, havale tutarı, döviz kodu, süre bilgisi, yıllık harcama bilgisi, işlem numarası, işlem yapılan banka bilgisi, transfer işlemi yapılan banka bilgileri, işlem kodu, işlem içeriği, risk tutarı, toplam vergi tutarı, giderler toplamı, toplam komisyon tutarı, gecikmedeki gün sayısı, ödeme tarihi, para birimi, para miktarı, dolar (“USD”) karşılığı, vade bilgisi, başvuru sonuç bilgisi, başvuru iptal nedeni, başvuru ret nedeni, tarife bilgisi, komisyon bilgisi, penetrasyon oranı, sigorta bilgileri, ödeme şekli, ödeme kanalı, hata kaydı, mali dönem sonu bakiyeleri, açık ve/veya kapalı çek hesabı olan bankalar, ihtiyati tedbirli çek bilgileri, grup numarası, karşılıksız çek adedi, borçluluk tutarı (ileri vadeli çekler dahil), çek skoru, müşteri temsilcisi, kredi türü, kredi tutarı, ödeme planı tipi, kredi aylık geri ödeme tutarı, toplam borç tutarı, toplam anapara tutarı, ödeme planı, KMH limiti, ödeme tarihi, hesap özetine ilişkin kanal tercihi, kredi limiti, KMH numarası, başvuru tipi, faiz tahakkuk tarihi, ekstre tercihi, ekstre kanal tercihi, faiz oranı, artırılan limit, kredi başvuru numarası, gayrimenkul bilgileri, ödeme plan tipi, ödeme tarihi, kredi aylık geri ödeme tutarı, kredi vadesi, taksit tarihi, sigorta prim tutarı, geri ödenecek toplam tutar, kredi kullandırım tarihi, kalan anapara tutarı, ödeme tarihi, kredinin toplam maliyeti, ürüne ilişkin bilgiler, ürün tutarı, altın miktarı, devir tutarı, menkul mal/mevduat bilgisi, anapara kredi borcu tutarı, krediye ilişkin yeni şartlar, kredi numarası, kredi kullanırım tarihi, anapara tutarı, bakiye ödenecek tutar, şirket bilgileri, komisyon tutarı/oranı, kredi kullandırım tutarı, hatalı giriş sebebi, hatalı giriş sayısı, referans kodu, kullanıcı kodu, şikâyet/talep kaydı tarihi, kredi ve risk bilgileri, ödeyememe tarihi, ödeyememe nedeni, borç bilgisi, taahhüt bilgisi, müşterinin çalıştığı diğer bankalar nezdindeki bakiye bilgileri, diğer bankalardaki işlem tarihleri, diğer bankalardaki işlem tipleri, diğer bankalardaki işlem kanalları)
 • Mesleki deneyim bilgisi (meslek bilgisi, öğrenim durumu, iş tecrübesi bilgileri, iş yeri bilgileri, mesleki durum/çalışma yeri, çalışma şekli, iş yerinde çalışma süresi, sektör bilgisi, faaliyet alanı, çalıştığı pozisyon, limit bilgisi, iş kolu, sektördeki deneyimi)
 • İşlem güvenliği bilgisi (Fiba anahtar, e-imza, işlem (“log”) kayıtları, internet protokol adresi (“IP”) bilgileri, trafik bilgisi, Dosya Transfer/Aktarım Protokolü (“FTP”) bilgileri, cihaz ID, cihaz bilgileri, operatör bilgileri, bankacılık şifresi, kart şifresi, doğrulama kodu, kullanıcı şifresi, ekran boyutu, işletim sistemi bilgisi, işletim sistemi versiyonu, uygulama versiyonu, sisteme giriş kaynağı, cihaz tipi, tek kullanımlık şifre bilgisi (one time password, (“OTP”))
 • Hukuki işlem bilgisi (ihtilaf bilgileri, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, icra dosyasındaki bilgiler, takip başlatılma tarihi, takip türü, takip tutarı, tasfiye tarihi, tahsilat bilgileri, harç bilgisi, tahsilat türü, tebligat tarihi, haciz bilgisi, ödeme tutarı, ödeme tarihi, mahkeme bilgisi, dava türü, dava tutarı, hukuki durum, risk durumu, borçlu tipi, alacak açıklaması, alacak kalemi detayı, vade tarihi, faiz türü, faiz başlangıç tarihi, faiz tutarı, alacak tutarı, talep edilen alacak, kalan tutar, mahsup seçeneği, borcun sebebi, takip yolu, vekalet ücreti bilgisi, muafiyetler, dava açılış tarihi, araç rehni, nakit rehni, konkordato durumu, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) sorgusu/kaydı, e-haciz bilgisi/durumu, NRIS (icra bilgileri), kişinin statüsü (dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi, şüpheli, mağdur), dava içeriği, uyuşmazlık bilgileri, kontrat çeşidi, dava bilgisi)
 • Diğer (hesap cüzdanı gönderim tercihi, çek/senet ödeme tarihi, çek/senet düzenlenme tarihi, çek/senet düzenlenme yeri, çek/senet miktarı, şube bilgisi, banka bilgisi, promosyon tutarı, Gold Card (kredi kartı) numarası, basılı hızlı kart talebi, bağış miktarı, doküman barkodu, gönderi tercih kanalı, ekstre gönderim bilgisi, banka kartı tercihi, Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Foreign Acount Tax Compliance Act, “FATCA”) bilgisi, Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard, “CRS”) bilgisi, Alternatif İşlem Kanalları (Multilateral Trading Facility, “MTF”) risk faktörleri bilgisi, MTF/müşteri ilişki başlangıç bilgileri, MTF işlem tarihi, askerlik durumu, banka ortaklık bilgisi, cevap/savunma içeriği, kefalet bilgileri, kefil bilgileri, haciz bilgileri, bahis bilgisi, ihale yasağı bildirimleri, ihale yasaklısı olma durumu, referans numarası, yasaklılık bilgisi, başvuru durumu, ret nedenleri, iptal nedeni, bayi kodu, iletişim dili, yerleşim durumu, referansı, resmi kurum yazıları içeriğinde yer alan bilgiler, vaka, zarar bilgisi, bildirim içeriği, bildirim statüsü, şüpheli işlem bilgisi, sosyal medya hesabı kullanıcı adı, takipçi sayısı, çağrı süresi, çağrı sonucu, ortaklık bilgileri, iş yeri bilgileri, tespit açıklaması, mesaj tipi, provizyon tutarı, provizyon numarası, vergi tutarı, işlem yapılan kişiyle yakınlık derecesi, maaş, vergi dairesi bilgileri, lehtar bilgileri, vergi mukimliği bilgisi, kefalet tipi, kefil olunan miktar, eş bilgileri, takyidat bilgileri (ipotek), rehin bedeli, araç plakası, araç markası, araç modeli, araç tipi, araç cinsi, araç üzerindeki rehin bilgileri, motor numarası, şasi numarası, Uluslararası Menkul Kıymetler Kimlik Numarası (International Securities Identification Number, “ISIN”) kodu, ihraç tarihi, ihraç vadesi, ihraç tutarı, ürün tutarı, borcun konusu, borcun miktarı, rehin güvence bilgisi, ödenecek para cinsi, rehin azami miktarı, rehne konu varlığın bilgileri, kefalet tarihi, kefalet tutarı, kefalet türü, rehin tipi, tescil belge seri numarası, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (“ASBİS”) tescil referans numarası, GİB kaydı, müşteri şikâyet kaydı, iletişim başlangıç ve bitiş saati, arama zamanı aralığı), ürün ve hizmetlere ilişkin kullanım alışkanlıkları, kredi ile satın alınan ürün seri numarası / IMEI (‘’International Mobile Equipment Identity’’), kredi ile satın alınan ürün türü, ürün markası, ürün kategori değeri, kredi ile satın alınan ürüne ilişkin fatura numarası, üretici garanti süresi, sigorta ürün kodu, sipariş numarası, sipariş tarihi.)
 • Pazarlama bilgisi (çerez kayıtları, anket cevapları)
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri (adli sicil kaydı)
 • Biyometrik veri (biyometrik fotoğraf)
 • Sağlık bilgisi (sağlık raporu, engellilik durumuna ait bilgiler, sağlık verileri [mevcut hastalık, geçmiş hastalık, görülen tedaviler ve diğer sair bilgiler], kullanılan ilaç bilgisi)

Hukuka Uygunluk Sebepleri:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md.5/2 (a))

 • Müşteri edinimi; müşteri edinimi [Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition, “OCR”) ile kimlik görüntüsü alma]; müşteri edinimi [NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma]; kurumsal Mobil Bankacılık/Gerçek Kişi Ticari İşletme (“GKTİ”) video bankacılığı kapsamında müşteri edinimi, Mevduat hesaplarında zamanaşımına ilişkin müşteri bilgilerinin yönetilmesi; FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; iletişim, onay ve raporlama süreçleri; hesaplara yönelik bloke işlemleri gerçekleştirilmesi; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanması; borçlulara ihtarname gönderilmesi; müşterilerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (“TAKBİS”) sorgularının yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibi için KKB Sorgusu yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için Senet-Çek Konsantrasyon Gözlemi yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için diğer banka çekleri gözlemi yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için EUS gözlemi yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için gecikmedeki kredilerin gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için iflas konkordato gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için limit-risk gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için nakdi krediler gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için takastan sorgulanan banka nezdindeki çeklerin gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için teminat gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için yasal takip gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için çek endeks sorgusunun yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için TAKBİS sorgusunun yapılması; kredi ödemelerinin takibine ilişkin süreçlerin yönetilmesi için KKB kayıtlarının incelenmesi; kredi ödemelerinin takibine ilişkin süreçlerin yönetilmesi için TAKBİS kayıtlarının incelenmesi; kredi ödemelerinin takibine ilişkin süreçlerin yönetilmesi - Ekspertiz raporu; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlem Ekranı KKB Sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için son 24 saatte kullanılan krediye ilişkin bilgilerin sorgulanması yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Çek-Senet Sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlemlerinin yapılması – İstihbarat; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel Kredi İstek Formunun incelenmesi; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Kimlik Belgesinin alınması; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Gelir Belgesinin incelenmesi; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel Kredi İstek Formunun incelenmesi; mağaza içi kredilendirme sistemi (“MIKS”) kapsamında gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel Kredi İstek Formunun incelenmesi; MIKS’den gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; MIKS kanalından gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Kimlik Belgesinin alınması; kredi kartı limitlerinin güncellenmesi; FTP kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; çeklerin takibi sürecinde erişilen bilgilerin üst yönetime raporlanması; müşteri hesap hareketlerinin takibi; istihbarat/ memzuç sorgusu; kredi başvurularının değerlendirilmesi – risk merkezi; kredi başvurularının değerlendirilmesi – Merkezi Karar Destek Sistemi (“MKDS”); kredi tahsis edilebilecek müşterilerin tespiti için GİB sorgularının yapılması; kredi tahsis edilebilecek müşterilerin tespiti için KKB sorgularının yapılması; hesap ekstrelerinin müşterilere sunulması; kredi kartı/banka kartı taleplerinin alınması; SIM kart bloke kaldırma sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; telefon numarası güncelleme sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; banka nezdindeki alım/satımların takibi; vergi incelemelerine ilişkin hesap araştırmaları; haciz yazılarına yönelik aksiyon alınması; Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 şube iç denetim raporlamaları; günlük işlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (“TCMB”) raporlanması; USD 50.000 Muadili ve üzeri yabancı para döviz transferi süreci; mağaza kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; AlışGidiş Elektronik Ticaret A.Ş. (‘’AlışGidiş’’) başta olmak üzere Banka’nın anlaşmalı iş ortakları, destek hizmeti aldığı kuruluşlar vasıtasıyla kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; kredi başvurusu alınması üzerine GİB kontrolü yapılması; müşteri kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla kurumsal KKB sorgusu yapılması; müşteri kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bireysel KKB sorgusu yapılması; ürün tanımlanacak müşterilerin kimlik doğrulamalarının yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için bireysel KKB sorgusu yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için kurumsal KKB sorgusu yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için GİB sorgusu yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için çek endeks sorgusu yapılması; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların Anabankacılık Erken Uyarı Gözlem Ekranı’ndan takibinin yapılması; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların takibinin yapılması için MKDS sorgusu yapılması; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların takibi için KKB Sorgusu yapılması; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların takibi için Memzuç kayıtlarının gözlemlenmesi; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların takibi için Bireysel KKB Sorgusu yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için POS sorgusu yapılması; ticari krediye uygunluk değerlendirmelerinin yapılması için kurumsal KKB Sorgularının yapılması; teminat olarak alınacak çeklerin değerlendirilmesi için kurumsal KKB Sorgularının yapılması; teminat olarak alınacak çeklerin değerlendirilmesi için bireysel KKB Sorgularının yapılması; teminat olarak alınacak çeklerin değerlendirilmesi için çek raporlarının incelenmesi; kredi ödemelerinde gecikme veya sorun yaşanması durumunda müşterilerin gayrimenkullerinin TAKBİS’den sorgulanması; şubelerden gelen Firma Tanıtım Raporları’nın (“FTR”) incelenmesi; Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (“TAKPAS”) için taşınmaz malikinden muvafakatname alınması; Ticari İşlemler için Taşınır Rehin Sicili (“TARES”) üzerinden rehin hakkı kurulması; noter tarafından satışı gerçekleştirilen aracın satış bedelinin, satıcı hesabına aktarılması amacıyla güvenli ödeme sisteminin işletilmesi; hatalı tuşlamalara ilişkin log kayıtlarının tutulması; SMS ve OTP’lerin hangi kullanıcı tarafından tetiklendiğinin takibi; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için KKB sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/ kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için TAKBİS sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için mali analiz raporlarının incelenmesi; müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi; yapılan görüşmelerde müşterinin doğrulanması; yapılan görüşmelerde müşterinin doğrulanması; kredi pazarlanacak müşterilerin risk açısından değerlendirilmesi amacıyla KKB kontrolü yapılması; varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için bankamızın veya 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve bankamız tarafından kurulacak fona devredilecek kredi portföyünün belirlenmesi; 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek portföyün belirlenmesi için potansiyel müşteri kaydı oluşturulması, bankamızın ya da 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek kredilerin seküritizasyonu kapsamında analitik çalışmalar yapılması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (md.5/2 (c))
 • Şube kanalı üzerinden hesap açılışı; MIKS üzerinden hesap açılışı; dijital kanallar üzerinden hesap açılışı; resmî internet sitesi üzerinden bankacılık ürünlerine ilişkin başvuruların alınması; POS sürecinde kart bilgilerinin alınması; müşteri edinim süreci tamamlanamayan müşteri adaylarına ilişkin verilerin tutulması; müşteri edinimi (OCR ile kimlik görüntüsü alma); müşteri edinimi (NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma); kurumsal Mobil Bankacılık/GKTİ video bankacılığı kapsamında müşteri edinimi; Teminat veya tahsile alınan çek/senetlere yönelik işlemler; müşteri emekli maaşlarına promosyon verilmesi; havale işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; EFT/ Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (Fast and Secure Transfers, “FAST”) işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; yabancıların bankacılık işlemleri; Fiba Anahtar tanımı için gerekli dokümanın kontrol edilmesi; müşteri özlük bilgilerinin yönetimi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi/yönetilmesi; banka şubelerinin bilgi taleplerinin karşılanması; referans yazılarına ilişkin taleplerin karşılanması; kanuni takip sürecine giren müşterilerden tahsilat yapılması; icra dosya alacağının temlik edilmesi ve süreç yönetimi; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerine yönelik birimlere bilgi verilmesi; müşterilerin fatura ödemelerine aracılık edilmesi; FTP’nin kullanılabilmesi için gerekli tanımların yapılması; müşterilerin FTP üzerinden toplu EFT/SWIFT işlemlerini gerçekleştirmesi; müşterinin FTP erişiminin sağlanması; Web Servis Protokolü’nün kullanılabilmesi için gerekli tanımların yapılması; müşterinin Web Servis Protokolü’ne erişiminin sağlanması; Hesap Ekstresi Web Servis Uygulamasının kullanılabilmesi için gerekli tanımların yapılması; müşteri tarafından hesap hareketlerinin takibinin sağlanması; ana firmanın nakit akışını sağlamak üzere bayilerin fatura ödemelerine aracılık edilmesi; müşteri tedarikçilerinin ileri vadeli alacaklarına karşılık müşterilere finansman sağlanması; elektronik ekstre sürecine ilişkin protokol imzalanması; hesap hareketlerinin, müşterinin muhasebe sistemine otomatik olarak kayıt yaratması; başka hesap hizmeti sağlayıcısı (“HHS”) nezdindeki hesap bilgilerinin Bankanın mobil bankacılığında görüntülenmesi ve hesap hizmeti sunulması, başka ödeme hizmeti sağlayıcısı (“ÖHS”) nezdindeki ödeme hesaplarında ÖHS’na erişim sağlamadan ödeme emri başlatılması, banka nezdindeki hesap bilgilerinin başka HHS çevrimiçi platformlarında görüntülenmesi ve hesap hizmeti sunulması, başka ÖHS çevrimiçi platformları üzerinden bankaya erişim sağlamadan ödeme emri başlatılması, Basılı Hızlı Kart gönderimi; kampanya sonuçlarına ilişkin müşterilerin bilgilendirilmesi; müşterilere Sanal POS hizmeti sunulması; müşterilerin faiz oranları değişimlerine dair bilgilendirilmesi; işlemle ilgili yapılan görüşmeler kapsamında müşteri verilerine erişilmesi; işlemle ilgili yapılan görüşmelerin kaydedilmesi; mevduat ürünlerine ilişkin onay verilmesi; müşteri işlemleri kapsamında müşterilerin günlük olarak aranması; müşteri masraflarına onay verilmesi; müşterilere limit tanımlanması için değerlendirmeler yapılması; fiyatlama süreci için analizler yapılması; müşteri itirazlarına ilişkin aksiyon alınması; hesap açılışı; hisse senedi işlemlerinin gerçekleştirilmesi; döviz ve maden alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi; kiraz hesap başvurusu için müşteri bilgilerinin alınması; kripto para transferlerinin gerçekleştirilmesi; vadeli mevduat hesabı için başvuruların alınması; vadesiz mevduat hesabı için başvuruların alınması; araç sigortası tekliflerinin sunulması; BES tekliflerinin sunulması; diğer elementer sigorta (DASK, konut, yangın, vs.) tekliflerinin sunulması; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; tüketici kredisine konu yan finansal ürün taleplerinin yerine getirilerek; ürün sigortası yapılması; resmî internet sitesi üzerinden ürünlere ilişkin başvuruların alınması; iletişim bilgisinin güncellenmesi; müşteri sistem kontrolleri için gerekli bilgilerin alınması; müşterilerin adreslerinin tespiti için GİB’den sorgu yapılması; self servis güncelleme için şifre girişi yapılması; SIM kart bloke kaldırma ekranına şifrelerin girilmesi; SIM kart bloke kaldırma sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; telefon numarası güncelleme sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenlenmesi; sağlık sigortası poliçesi düzenlenmesi; BES sözleşmesi akdedilmesi; kasko poliçelerinin düzenlenmesi; araç sigortası tekliflerinin sunulması; kasko poliçelerinin düzenlenmesi; BES tekliflerinin sunulması; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; özel iş yeri paket sigorta poliçesi düzenlenmesi; kredi konut sigorta poliçesi düzenlenmesi; kredi hayat sigortası poliçesi düzenlenmesi; kredi hayat sigortası (istem dışı işsizlik teminatı) poliçesi düzenlenmesi; poliçe bilgilerinin veri tabanındaki bilgilerle eşleştirilmesi; yenilenecek poliçelere ilişkin liste oluşturulması; kart taleplerinin yönetilmesi; kart teslimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; müşteri POS taleplerinin yönetilmesi; yazarkasa POS taleplerinin yönetilmesi; müşteriye ait yatırım fonu süreçlerinin takibi; müşteriye ait bono süreçlerinin takibi; türev işlemler için gereken mesajlara yönelik fonksiyonların sağlanması; müşteriye ilişkin gözlem ekranlarının takibi; dış ticaret ürünlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi; SWIFT mesajı süreçleri; Doküman Yönetim Sistemi (“DYS”) üzerinden giden havale işlemleri; müşteriye ilişkin Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 kredi ödeme süreci; şubelerden gelen bilgi taleplerinin karşılanması; mağaza kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; kredi başvuru sürecinde müşteri sorgulaması yapılması; AlışGidiş başta olmak üzere Banka’nın anlaşmalı iş ortakları, destek hizmeti aldığı kuruluşlar vasıtasıyla kredi başvurularının SMS üzerinden alınması ve kredi kullandırımı kapsamında müşteri bilgilerinin doğrulanması; kredi başvurusu alınması; şube dışı kanallardan yapılan başvuruların takip edilmesi; tarım kart kullanan müşterilerin kredi süreçlerinin takip edilmesi; tarım kart hayat sigortasına başvuranlara ait bilgilerin temin edilmesi; tarım kart ekstre gönderimine ilişkin müşteri talimatının alınması; kredi tekliflerinin oluşturulması; sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi; KMH sözleşmesi akdedilmesi; KMH tanımlanmasına ilişkin talimat alınması; kredi taksidinin geri ödenmesine ilişkin KMH talimatı alınması; KMH’ye ilişkin bilgi güncelleme talimatı alınması; tarım kart kredisine ilişkin talimat alınması; sigorta talebine ilişkin taahhütname imzalanması; bireysel kredi tahsis edilmesi; konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmesi; tüketici kredisi sözleşmesi akdedilmesi; araç rehin sözleşmesi akdedilmesi; hazine bonosu/devlet tahvili rehin sözleşmesi akdedilmesi; türev ürünler yabancı para cinsinden tahviller (Eurobond) rehin sözleşmesi akdedilmesi; altın rehin sözleşmesi akdedilmesi; alacağın devri sözleşmesi akdedilmesi; POS alacağının devrine ilişkin sözleşmesi akdedilmesi; türev işlemleri çerçeve sözleşmesi akdedilmesi; banka bonosu rehin sözleşmesi akdedilmesi; menkul ve mevduat rehin sözleşmesi akdedilmesi; faiz/vade değişiklik protokolü imzalanması; kredi sözleşmeleri uyarınca ödeme planı oluşturulması; teminat mektubuna ilişkin taleplerin yönetilmesi; erken ödeme için genel garanti taahhütnamesi imzalanması; şube içi evrakların teslimine ilişkin süreç yönetimi; şirket kredi kartı üyelik sözleşmesi akdedilmesi; değişken faizli kredi kullandırımı; teminatların sisteme tanımlanması; Doğrudan Borçlandırma Sistemi (“DBS”) kapsamında Yetki Belgesi düzenlenmesi; limit tahsisi için çeklerin Kredi Tahsis birimine gönderilmesi; müşterinin borcunu ödeyemeyeceği durumda borç yapılandırması için gerekli bilgilerin alınması; alacak takibi yapılarak otomatik aramalar yapılması; borç tahsilatı amacıyla müşteriler ile iletişime geçilmesi, farklı bankalara ait ATM ve pos cihazlarında kredi/banka kartı ile işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md.5/2 (ç))
 • Mevduat hesaplarında zamanaşımına ilişkin müşteri bilgilerinin yönetilmesi; FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; bağış ödemelerine yönelik süreçlerin yürütülmesi; kiralık kasa bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi; iletişim, onay ve raporlama süreçleri; hesaplara yönelik bloke işlemleri gerçekleştirilmesi; müşterilerin yabancı para işlemlerinde muhabir sorgusuna yanıt sağlanması; SWIFT operasyonlarının sürdürülmesi; Bloomberg’te sohbet (IB chat) üzerinde bulunan müşterilerle iletişime geçilmesi; Bloomberg üzerinden müşteriye ve şubeye fiyatlama yapılması sürecinin yürütülmesi; Reuters Messenger üzerinden müşteriye ve şubeye fiyatlama yapılması sürecinin yürütülmesi; PowerBI raporlamaları; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanması; vergi dairelerinin icra dosyalarına ilişkin sorgulama yapması; bağımsız denetim raporu hazırlanması; dava süreçlerinin takibi; dava süreçlerinin muhasebeye raporlanması; yetkili kurumlar aracılığıyla yapılan müşteri şikayetlerine ilişkin bilgi verilmesi; personelin müşteri veya diğer personel ile para transferi kontrollerinin yapılması; alıcı ismi banka personeli olan müşteri hesaplarından para çıkışları; aynı cep telefon numarasının hem personele hem müşteriye tanımlı olmasının değerlendirilmesi; bahis işlemlerinin kontrolünün sağlanması; birden fazla müşteriye vekil olmuş kişilere ilişkin şüpheli işlemlerin kontrollerinin gerçekleştirilmesi; yaşlı hesaplarından yapılan işlemlerin kontrolü; cep telefonu numarası aynı olan müşterilerin kontrolü; geri valörlü açılan vadeli hesapların kontrolü; müşterek ortak hesaplardan yapılan borçlandırıcı işlemlerin kontrolü; komisyon iadelerinin kontrolü; yurt dışı yerleşik müşterilere şubeden yapılan borçlandırıcı işlemlerin kontrolü; dormanttan (faal olmayan) aktife dönen müşterilerin borçlandırıcı işlemlerinin kontrolü; türev işlemler standart risk katsayı oranları pot değer kontrolü; grup tanımı yapılmayan kredili müşterilerin Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 kontrolü; aynı gün içinde aynı müşteri için birden fazla şubede yapılan işlemler; hiç tahsilat yapılmadan takibe atılan bireysel kredilere ilişkin kontrol; kredi limit revize tarihi geçen müşterilerin kontrolü; KMH limit aşımlarının kontrolü; kredi faiz oranı değişen müşterilere ilişkin kontrol; kredi kartına puan yüklemesi yapılan müşterilere ilişkin kontrol; POS komisyon oranı kontrolü; mükerrer açılan CIF kontrolleri; EFT-havale komisyonlarına ilişkin yasal sınır kontrolü; uygunsuz nitelikteki çağrıların dinlenmesi; çok sayıda para girişi olan gerçek kişi müşteri hesaplarının kontrolü; kredi kullandırımı yapılarak tasfiye edilen muhtelif alacak (MA) işlemleri; kart sahibinden farklı birinin hesabından yapılan kredi kartı ödemelerinin kontrolü; bir gün farkla nakit çekme yatırma işlemlerinin kontrolü; farklı müşteriden aktarılan paralarla yapılan kredi ödemelerinin kontrolü; finansal tüketicilerden tahsil edilen kredi tahsis ücretlerinin doğruluğu; vekil/vasisi olup şube kanalı dışında bireysel kredi kullandırılan müşteriler; eş zamanlı olarak döviz işlemlerinden kar eden müşteriler; kredi kullanım bedeli ile döviz alımı yapılması; kredi kullanım bedeli ile kripto alımı yapılması; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (“BDDK”) yapılan raporlama; ret kararı verilmiş kredilere ilişkin log kayıtlarının tutulması; ret kararı verilmiş kredilere ilişkin log kayıtlarının tutulması; FTP kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; çeklerin takibi sürecinde erişilen bilgilerin üst yönetime raporlanması; müşteri hesap hareketlerinin takibi; mizan için kayıt oluşturulması sürecinin yürütülmesi; ters yönlü kayıtların düzeltilmesi için gerekli aksiyonların alınması; bankanın yasal defterlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi; Aktif-pasif komitesi (“ALCO”) raporlaması; Oracle Business Intelligence (“OBI”) raporları; gayrinakdi krediler raporlaması; müşterilerin vergi ödemelerinin gerçekleştirilmesi; müşteri ilişkileri kapsamında gerçekleşen yıllık işlem hareketlerinin raporlanması; yıllık işlem hareketlerinin raporlanması; kredi raporlaması; yeniden yapılandırılan krediler raporlaması; iş birimlerinden gelen mevzuata ilişkin soruların cevaplanması; 1. ve 2. derecede müşterilerinin dolandırıcılık yoluyla zarara uğramalarını önleyici çalışmalar yürütülmesi; gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle yapılan kredi başvurularının tespiti süreçlerinin yürütülmesi; kişi kategorizasyonlarının yapılması suretiyle yasaklı kişilerin tespit edilmesi; Denetim Komitesine raporlama yapılması; ihbar formlarının değerlendirilmesi süreçlerinin yürütülmesi; AML bildirimlerinin değerlendirilmesi; günlük geçici ticari kredi geri ödemeleri raporlaması; günlük geçici ticari krediler bilgisi raporlaması; türev finansal araçlar raporlaması; ALCO raporlarının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; türev finansal araçlar raporlamasının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; kredi raporlamasının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; müşterilerin dış dolandırıcılık kapsamında zarara uğramaması için müşteri işlemlerinin izlenerek vakaların engellenmesi; müşterilerin dış dolandırıcılık kapsamında zarara uğramaması için müşteri işlemlerinin izlenerek vakaların engellenmesi amacıyla kart bilgilerinin gözlemlenmesi; dolandırıcılığa maruz kalan müşteri ve müşteri zararına ilişkin haftalık raporlama; müşterinin yaşayabileceği zararların engellenmesi için dolandırıcılık (fraud) tespit kontrollerinin gerçekleştirilmesi; işlem izleme sürecinin yürütülmesi; müşteri doğrulamak için müşteri ile iletişime geçilmesi; müşterinin tanınması süreci içerisinde belirlenen kriterlere uyan müşterilerin ediniminin onaylanması sürecinin yürütülmesi; resmî kurumlardan gelen taleplere cevap sağlanması amacıyla gerekli incelemelerin yapılması/resmî kurumlara yapılan raporlamalar; müşteri işlemleri ile ilgili muhabir bankalarla iletişime geçilmesi; müşterinin tanınması süreci içerisinde belirlenen kriterlere uyan müşterilerin ediniminin onaylanması sürecinin yürütülmesi; resmî kurumlardan gelen taleplere cevap sağlanması amacıyla gerekli incelemelerin yapılması/resmî kurumlara yapılan raporlamalar; masraf girişlerinin yapılması; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için Kurumsal Krediler-Nakdi Krediler-Kredi Gözlem gözleminin yapılması; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için Limit-Risk-Müşteri ve Grup Bazlı Risk gözleminin yapılması; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için memzuç rapor ekranlarının incelenmesi; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için Proje Değerlendirme Sunumlarının incelenmesi; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için teminat gözlem ekranlarının incelenmesi; faiz riski ve likidite riski süreçlerinin yürütülmesi; BDDK raporlaması; müşteri skorlama, sınıflandırma Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 ve reyting süreci; ALCO raporlaması; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“IFRS”) raporlaması; BDDK raporlaması; bankamatiklere (“ATM”) ilişkin şikâyetlerin çözümü; ortak ATM’lere ilişkin şikâyetlerin çözümü; şube iç denetim raporlamaları; haciz yazılarına yönelik aksiyon alınması; resmî kurumların bilgi edinme taleplerinin karşılanması; vergi incelemelerine ilişkin hesap araştırmaları; açılan yatırım hesaplarına ilişkin yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi; altın transferlerine ilişkin yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi; banka nezdindeki alım/satımların takibi; manuel olarak fiş kesme süreçleri; gümrük beyannameleri sürecinin yürütülmesi; resmî kurumların bilgi edinme taleplerinin karşılanması; günlük işlemlerin TCMB’ye raporlanması; USD 50.000 Muadili ve üzeri yabancı para döviz transferi süreci; ürün tanımlanacak müşterilerin kimlik doğrulamalarının yapılması; yabancı ülkede vergi mukimliğine ilişkin bilgi alınması; güvenlik anahtarı temin edilmesi için müşteri bilgilerinin alınması; şube denetimlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında fiziki mutabakatların gerçekleştirilmesi; bankacılık süreçleri kapsamında süreç denetimlerinin gerçekleştirilmesi; bankacılık süreçleri kapsamında inceleme ve soruşturmaların gerçekleştirilmesi; müşterilerden şikâyet gelmesi halinde müşteri hesaplarının incelenmesi; bulgu raporlamalarının yapılması; BDDK raporlaması; Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) raporlaması; müşteri erişimine açık uygulamalarda karşılaşılan hataların bildirimi; Kredi Garanti Fonu’na kredi performansı raporlaması (KGF Raporlaması) için KKB Sorgularının yapılması; Kredi Garanti Fonu’na kredi performansı raporlaması (KGF Raporlaması) yapılması; sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi; bağımsız denetim raporlaması; müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi; çağrı merkezi kanalından talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi; ses kayıtlarının kalite seviyesine ilişkin analizler yapılarak BDDK’ya raporlanması; yapılan görüşmelerde müşterinin/ müşteri adaylarının doğrulanması; yapılan görüşmelerde müşteri/müşteri aday bilgilerinin doğrulanması; müşteri/müşteri adayı ile yapılan çağrı merkezi görüşmelerinin kayıt altına alınması; hatalı ses kayıtlarının müşteriye iletilmesi; telefondan müşteri doğrulaması; müşteri skorlama, sınıflandırma ve reyting süreci.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (m.5/2 (d))
 • Şikâyet ve itibar yönetimi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (md.5/2 (e))
 • Borçlulara ihtarname gönderilmesi; icra dosya alacağının temlik edilmesi ve süreç yönetimi; icra işlerinin takibi ve yürütülmesi; dava/icra süreçlerinin yönetimi; varlık fonu firmasına alacağın temlik edilmesi; icra süreçlerinin takibi; borçlu kişiler aleyhine icratek üzerinden icra takibi başlatılması; dava süreçlerinin yönetimi; tehir-i icra süreçlerinde diğer bankalardan teminat mektubu alınması; arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; gecikmeye düşen müşterilerin takibinin yapılması için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; gecikmeye düşen müşterilerin takibinin yapılması için Kurumsal KKB Sorgularının yapılması; gecikmeye düşen müşterilerin takibinin yapılması; takip konusu müşteriler için takip ve tahsilat sürecinin ilgili iş birimine ya da avukata yönlendirilmesi; hukuk birimi tarafından tamamlanan davalarda masraf ödemelerinin yapılması; vefalı gayrimenkullere ilişkin listenin ilgili iş birimlerine sunulması; alacağa mahsuben bankanın mülkiyetine geçen gayrimenkullerin satış öncesi ve satış işlemlerini gerçekleştirilmesi için vefa sözleşmelerinin akdedilmesi; alacağa mahsuben bankanın mülkiyetine geçen gayrimenkullerin satış öncesi ve satış işlemlerini gerçekleştirilmesi için ekspertiz raporunun aracı kurumlara iletilmesi; teminata alınacak gayrimenkuller için ekspertiz raporlarının hazırlatılması ve kontrolü; satışı yapılacak gayrimenkullerin ilgili iş birimine raporlanması; aranacak borçlulara ilişkin liste oluşturulması. 
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md.5/2 (f))
 • Kâr bazında periyodik raporlama yapılması; ödemesini geciktirmiş müşterilerin ilgili iş birimlerine raporlanması; müşteri durumu takibi ve çağrıların takibi, icra takibi süreçlerinin gerçekleştirilmesi Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 için ilgili iş birimleriyle gerekli bilgilerin paylaşılması; BDDK’ya hazırlanacak raporlarda ilgili bilgilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla üst yönetime yapılan raporlamalar; veride ya da muhasebede hata olup olmadığının kontrolü için yapılan rutin kontrollere ilişkin raporlama; Yönetim Kurulu raporu düzenlenmesi; türev işlemlerin kontrolü, düzenlenmesi, karlılık değerlendirmesi; opsiyontakas (swap) gün sonu raporları; müşteri karlılığının takibi; mevduat getirilerinin takibi; yönetim kurulu raporlarının otomatize edilmesi sürecinin yürütülmesi; kampanya düzenlenmesi için Power BI üzerinden müşteri verilerinin talep edilmesi; müşteri işlem dökümlerinin raporlanması; müşteri olma talebini iletip süreci yarıda kalan kişilerin görüntülü bankacılık ile müşteri olma işlemlerini tamamlamaları amacıyla iletişime geçilmesi; müşteri karlılığının gözlenmesi; çalışanların performans takibinin yapılması; üst yönetime raporlama yapılması; dijital kanallar üzerinde yapılan işlemler ve istatistiksel analizi; dijital kanallar üzerinde müşteri deneyiminin geliştirilmesi; banka kanalları üzerinde müşteri deneyiminin geliştirilmesi; şikayet ve itibar yönetimi; çağrıların takibi; yönetim kuruluna aylık raporlama; FTR’lere ilişkin yönetici özeti hazırlanması ve Genel Müdür Yardımcısına rapor sunulması; teminatların sisteme tanımlanması; pazarlama stratejisi oluşturmak amacıyla müşteri segmentasyonu yapılması; müşteri şikayetlerinin takibi; müşteri temsilcilerinin performans değerlendirme takibinin yapılması; pazarlama amaçlarıyla iletişim kurulacak hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi; segmentasyon bilgisinin pekiştirilmesi, kredi kullandırımlarında suistimal kontrollerinin yapılması; varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için bankamızın veya 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve bankamız tarafından kurulacak fona devredilecek kredi portföyünün belirlenmesi; 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek portföyün belirlenmesi için potansiyel müşteri kaydı oluşturulması, bankamızın ya da 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek kredilerin seküritizasyonu kapsamında analitik çalışmalar yapılması.
 • Açık rıza (md.5/1)
 • Müşteri adaylarının video bankacılık süreçlerinde müşteri edinimi; kurumsal mobil bankacılık/ GKTİ video bankacılığı kapsamında müşteri edinimi; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlem Ekranı KKB Sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için son 24 saatte kullanılan krediye ilişkin bilgilerin sorgulanması yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Çek-Senet Sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlemlerinin yapılması – İstihbarat; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için KKB sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için TAKBİS sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için mali analiz raporlarının incelenmesi; müşteri edinimi (OCR ile kimlik görüntüsü alma); müşteri edinimi (NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma); yüz tanıma sistemi; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla kurumsal KKB sorgusu yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bireysel KKB sorgusu yapılması; kredi pazarlanacak müşteri adaylarının risk açısından değerlendirilmesi amacıyla KKB kontrolü yapılması; kredi tahsis edilebilecek müşteri adaylarının tespiti için KKB sorgularının yapılması; kredi tahsis edilebilecek müşteri adaylarının tespiti için GİB sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi limit değerlendirmelerinin yapılması; müşteri adaylarının kredi limit değerlendirmeleri için GİB sorgusu yapılması; müşteri adaylarının kredi limit değerlendirmeleri için çek endeks sorgusu yapılması; müşteri adaylarına hangi müşteri segmentinde müşteri edinimi için başvurduğu fark etmeksizin, bireysel ve/veya ticari kredi pazarlama amaçları da dahil olmak üzere pazarlama faaliyetleri kapsamında SMS/e-posta gönderilmesi ve aramalar yapılması; ürün tanıtımı yapılması amacıyla müşteriler ile iletişime geçilmesi; sigorta ürünlerine ilişkin ticari elektronik ileti gönderilmesi; açık hava sineması faaliyeti için otelde etkinliği gerçekleştiren ekip ile misafir bilgilerinin paylaşılması ve rezervasyon yapılması; istatistiksel analiz; sadakat programı çalışmaları kapsamında müşterilere Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 özel, ayrıcalıklar sunulması/ hediyeler gönderilmesi; SIM kart bloke kaldırma süreci kapsamında yüz tanıma sistemi; telefon numarası güncelleme süreci kapsamında yüz tanıma sistemi; müşteri geri bildirimlerinin toplanması; NPS anketlerinin yönetimi; merkezi satış listelerinin tutulması; hangi müşteri segmentinde müşteri olduğu fark etmeksizin, bireysel ve/veya ticari kredi pazarlama amaçları da dahil olmak üzere müşterilere pazarlama faaliyetleri kapsamında SMS/e-posta gönderilmesi, Mobil Bankacılıktan tanıtım iletisi (push notification) gönderilmesi ve aramalar yapılması; ürün eğilimi tercihleri doğrultusunda pazarlama yapılması, müşteri memnuniyeti, profilleme ve müşterinin derinlemesine analiz edilmesi amaçlarıyla müşteri ile iletişim kurulması, bilgilendirme/pazarlama amaçlarıyla müşterilerin aranması, banka şubelerinin bilgi taleplerinin karşılanması; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; sağlık sigortası poliçesi düzenlenmesi; karşı taraf bankanın bilgi taleplerinin karşılanması; tarım kart hayat sigortasına başvuranlara ait bilgilerin temin edilmesi, yurt dışına para gönderim/yurt dışından para alım süreçleri; Banka’nın anlaşmalı olduğu iş ortaklarından ürün ve/veya hizmet temin ederek daha avantajlı faiz, masraf ve/veya komisyon oranlarıyla tüketici kredisi kullanmalarına imkan sağlanması ve bu imkandan faydalanmak isteyen müşterilerin Fibabanka’nın şubeleri ya da elektronik bankacılık kanalları üzerinden AlışGidiş’e yönlendirilerek üyelik işlemlerini gerçekleştirilmesi ve müşterilere AlışGidiş’in sunmuş olduğu ürün, hizmet ve sadakat programlarından faydalanma imkanı sunulması; sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilmesi; müşteri özelinde kredi modellemesi çalışılması, kredi risk hesaplaması, kredi ile satın alınan ürüne ilişkin talep doğrultusunda ürün sigortası yapılması, müşterilerin GİB’den gerçek kişi ticari işletmelerinin olup olmadığının kontrolünün sağlanması, müşterilerin gerçek kişi ticari işletmeleri için hesap açılması amacıyla pazarlama yapılması.

2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

2.1 Yurt İçi Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aşağıda yer verilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md.5/2 (a))hukuka uygunluk sebebiyle,

 • Kurumsal Mobil Bankacılık/GKTİ video bankacılığı kapsamında müşteri edinimi; Müşteri edinimi (OCR ile kimlik görüntüsü alma); Müşteri edinimi (NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma); Müşteri kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bireysel KKB sorgusu yapılması; müşteri kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla kurumsal KKB sorgusu yapılması; SIM kart bloke kaldırma sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; telefon numarası güncelleme sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; banka nezdindeki alım/satımların takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/ yürütülmesi; muvafakatname alınmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi; rehin hakkının tesis edilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; müşteriye ilişkin bilgilerin yönetilmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi; hesaplara yönelik bloke işlemleri gerçekleştirilmesi; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanması; iletişim, onay ve raporlama süreçleri; FTP kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; müşterinin Web Servis Protokolü’ne erişiminin sağlanması; resmî kurumlardan gelen taleplerin cevaplanması; borçlulara ihtarname gönderilmesi, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için bankamızın veya 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve bankamız tarafından kurulacak fona devredilecek kredi portföyünün belirlenmesi; 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek portföyün belirlenmesi için potansiyel müşteri kaydı oluşturulması, bankamızın ya da 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek kredilerin seküritizasyonu kapsamında analitik çalışmalar yapılması amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kimlik Paylaşım Sistemi, Sermaye Piyasası Kurumu (‘’SPK’’), Adres Paylaşım Sistemi, Gelirler İdaresi Başkanlığı, MERSİS, Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (“ESBİS”), KKB, NRIS (icra bilgileri), UYAP, Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 e-Haciz, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”), Takasbank, Borsa İstanbul, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”), MASAK, T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (“CİMER”), Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”), Bakanlıklar, KVK Kurulu, Kolluk Kuvvetleri, Savcılık, Mahkemeler, TCMB, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İcra Daireleri, Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Belediyeler, Türkiye Noterler Birliği, Posta ve Telgraf Teşkilatı (“PTT”)), Mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlem Ekranı KKB Sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlemlerinin yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlemlerinin yapılması – İstihbarat; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Çek-Senet Sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için son 24 saatte kullanılan krediye ilişkin bilgilerin sorgulanması yapılması; kredi kartı limitlerinin güncellenmesi; banka kartı taleplerinin alınması; hesap ekstrelerinin müşterilere sunulması; kredi kartı taleplerinin alınması; müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi; yapılan görüşmelerde müşterinin doğrulanması; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için mali analiz raporlarının incelenmesi; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için KKB sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için TAKBİS sorgularının yapılması; banka nezdindeki alım/satımların takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçilere, Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla Diğer Alıcı Grubuna (İleti Yönetim Sistemi); farklı bankalara ait ATM ve pos cihazlarında kredi/banka kartı ile işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla diğer Bankalara, Noter tarafından satışı gerçekleştirilen aracın satış bedelinin, Banka aracılığıyla satıcı hesabına aktarılması için güvenli ödeme sisteminin işletilmesi amacıyla Türkiye Noterler Birliği’ne, aktarılmaktadır.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (md.5/2 (c)) hukuka uygunluk sebebiyle,
 • Bağış ödemelerine yönelik süreçlerin yürütülmesi; referans yazılarına ilişkin taleplerinin karşılanması; teminat mektubuna ilişkin taleplerin yönetilmesi; müşteri tarafından hesap hareketlerinin takibinin sağlanması; DBS süreçlerinin yürütülmesi/yönetilmesi; kanuni takip sürecine giren müşterilerden tahsilat yapılması amaçlarıyla Diğer Alıcı Gruplarına (bağış yapılan kurum, muhatap kuruluşlar/kişiler, hesap bilgilerinin paylaşılması istenen firmalar, ticari ilişki içinde olunan firmalar, hizmet alınan avukat/hukuk ofisi),
 • Teminat veya tahsile alınan çek/senetlere yönelik işlemler; EFT/FAST işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; kanuni takip sürecine giren müşterilerden tahsilat yapılması; icra dosya alacağının temlik edilmesi ve süreç yönetimi amaçlarıyla Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (bankalar, Kredi Garanti Fonu A.Ş., Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.),
 • Müşteri edinimi (OCR ile kimlik görüntüsü alma); Müşteri edinimi (NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma); Müşteri edinim süreci tamamlanamayan müşteri adaylarına ilişkin verilerin tutulması; Müşteri emekli maaşlarına promosyon verilmesi; havale işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; EFT/FAST işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; kredi başvurusu alınması; mağaza kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; AlışGidiş başta olmak üzere Banka’nın anlaşmalı iş ortakları, destek hizmeti aldığı kuruluşlar vasıtasıyla kredi başvurularının SMS üzerinden alınması;
 • Kurumsal Mobil Bankacılık/GKTİ video bankacılığı kapsamında müşteri ediniminin yapılması; SIM kart bloke kaldırma sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; telefon numarası güncelleme sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; müşteriye ait bono süreçlerinin takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; müşteriye ait yatırım fonu süreçlerinin takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK, TCMB, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Gelirler İdaresi Başkanlığı, MERSİS, ESBİS, KKB, MKK, Takasbank, Borsa İstanbul),
 • BES tekliflerinin sunulması; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; poliçe düzenlenmesi sürecinde bilgilerin eşleştirilmesi; sigorta poliçelerinin düzenlenmesi; tarım kart hayat sigortasına başvuranlara ait bilgilerin temin edilmesi; sigorta taleplerinin yönetilmesi, sigorta sözleşme ve poliçelerine ilişkin operasyonel süreçlerin yönetilmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülükleri ile sigorta sözleşmelerindeki gerekliliklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetilmesi amaçlarıyla Topluluk (Sigorta) Şirketlerine,
 • Acente sıfatı sunulan sigorta ürün ve hizmetlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, acente sıfatı ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi, poliçelendirme süreçlerinin yönetilmesi, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bankamızla imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla Sigorta Şirketlerine, Asistans Hizmeti Veren Kuruluşlara, tazminat ve rücu işlemleri de dahil olmak üzere her işlemde kullanılmak amacıyla Destek Hizmet Sağlayan Şirketlere,
 • Mağaza kanalı üzerinden hesap açılışının yapılması; Bireysel müşterilere yönelik güncelleme işlemleri yapılması; Basılı Hızlı Kart gönderimi; müşterilere Sanal POS hizmeti sunulması; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; kart taleplerinin yönetilmesi; kart teslimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; müşteri taleplerinin yönetilmesi; müşteriye ait bono süreçlerinin takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; türev işlemler için gereken mesajlara yönelik fonksiyonların sağlanmasına ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; müşteriye ait yatırım fonu süreçlerinin takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; dış ticaret ürünlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; SWIFT mesajı süreçlerine yönelik iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçilere, Hesap açılışı; hisse senedi işlemlerinin gerçekleştirilmesi; araç sigortası tekliflerinin sunulması; diğer elementer sigorta (DASK, konut, yangın, vs.) tekliflerinin sunulması; sigorta poliçelerinin düzenlenmesi; poliçe düzenlenmesi sürecinde bilgilerin eşleştirilmesi; kredi başvuru sürecinde müşteri sorgulaması yapılması; müşteri bilgilerinin doğrulanması; sigorta taleplerinin yönetilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarına,
 • Banka nezdindeki hesap bilgilerinin başka HHS çevrimiçi platformlarında görüntülenmesi ve hesap hizmeti sunulması, başka ÖHS çevrimiçi platformları üzerinden, bankaya erişim sağlamadan ödeme emri başlatılması amaçlarıyla Diğer Bankalara, hesap hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmeti sağlayıcılarına;
 • aktarılmaktadır.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5/2 (ç)) hukuka uygunluk sebebiyle,

Bağımsız denetim raporlaması amacıyla Diğer Alıcı Grubuna (Denetim Şirketleri),

Bağımsız denetim raporlaması; müşteriye ilişkin bilgilerin yönetilmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi; kiralık kasalara yönelik bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi; hesaplara yönelik bloke işlemleri gerçekleştirilmesi; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanması; vergi dairelerinin icra dosyalarına ilişkin sorgulama yapması; yetkili kurumlar aracılığıyla yapılan müşteri şikayetlerine ilişkin bilgi verilmesi; BDDK’ya yapılan raporlama; iletişim, onay ve raporlama süreçleri; dolandırıcılığa maruz kalan müşteri ve müşteri zararına ilişkin haftalık raporlama; FTP kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; müşterinin Web Servis Protokolü’ne erişiminin sağlanması; resmi kurumlardan gelen taleplere cevap sağlanması amacıyla gerekli incelemelerin yapılması; resmi kurumlardan gelen taleplere cevap sağlanması amacıyla gerekli incelemelerin yapılması/resmi kurumlara yapılan raporlamalar; müşterilerin vergi ödemelerinin gerçekleştirilmesi; MASAK raporlaması; gümrük beyannameleri sürecine yönelik iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; resmi kurumlardan gelen taleplerin cevaplanması; banka nezdindeki alım/satımların takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; Denetim Komitesine raporlama yapılması; 1. ve 2. derecede müşterilerinin dolandırıcılık yoluyla zarara uğramalarını önleyici çalışmalar yürütülmesi; gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle yapılan kredi başvurularının tespiti süreçlerinin yürütülmesi; türev finansal araçlar raporlaması; günlük geçici ticari kredi geri ödemeleri raporlaması; günlük geçici ticari krediler bilgisi raporlaması; kredi raporlaması; yeniden yapılandırılan krediler raporlaması; bankanın yasal defterlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TMSF, Gelir İdaresi Başkanlığı, MASAK, CİMER, TBB, TBB Risk Merkezi, Bakanlıklar, KVK Kurulu, Kolluk Kuvvetleri, Savcılıklar, Mahkemeler, Vergi Daireleri, Tüketici Hakem Heyeti (THH), Gümrükler Genel Müdürlüğü, TCMB, MKK, Takasbank, Borsa İstanbul, İcra Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Belediyeler, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, KKB, BKM),

Türev finansal araçlar raporlaması; günlük geçici ticari kredi geri ödemeleri raporlaması; günlük geçici ticari krediler bilgisi raporlaması; kredi raporlaması; yeniden yapılandırılan krediler raporlaması; bankanın yasal defterlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi; bağımsız denetim raporu hazırlanması; dava süreçlerinin takibi; ALCO raporlaması; OBI raporları; gayrinakdi krediler raporlaması; ALCO raporlarının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; kredi raporlamasının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; türev finansal araçlar raporlamasının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi; yapılan görüşmelerde müşterinin/müşteri adaylarının kimliğinin doğrulanması; ses kayıtlarının kalite seviyesine ilişkin analizler yapılarak BDDK’ya raporlanması; müşteri/müşteri adayları ile yapılan çağrı merkezi görüşmelerinin kayıt altına alınması; personellerin iç iletişiminin sağlanması; telefondan müşteri doğrulaması; kişi kategorizasyonlarının yapılması suretiyle yasaklı kişilerin tespit edilmesi; şikâyet süreçlerinin yönetilmesi; banka nezdindeki alım/satımların takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; güvenlik anahtarı temin edilmesi için müşteri bilgilerinin alınması amaçlarıyla Tedarikçilere,

Kredi Garanti Fonu’na kredi performansı raporlaması (KGF Raporlaması) yapılması amacıyla Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (Kredi Garanti Fonu A.Ş.),

Şikâyet süreçlerinin yönetilmesi amacıyla İş Ortaklarına aktarılmaktadır.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (m.5/2 (d)) hukuka uygunluk sebebiyle, Şikâyet ve itibar yönetimi amacıyla Tedarikçilere aktarılmaktadır.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (md.5/2 (e)) hukuka uygunluk sebebiyle, İcra dosya alacağının temlik edilmesi ve süreç yönetimi; varlık fonu firmasına alacağın temlik edilmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (Bankalar, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.),

Varlık fonu firmasına alacağın temlik edilmesi amacıyla Diğer Alıcı Grubuna (varlık fonu firmaları),

Borçlulara ihtarname gönderilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Türkiye Noterler Birliği, PTT),

Dava/icra süreçlerinin yönetimi; icra işlerinin takibi ve yürütülmesi; arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; borçlu kişiler aleyhine icratek üzerinden icra takibi başlatılması; takip konusu müşteriler için takip ve tahsilat sürecinin ilgili iş birimine ya da avukata yönlendirilmesi amaçlarıyla Tedarikçilere,

Alacağa mahsuben bankanın mülkiyetine geçen gayrimenkullerin satış öncesi ve satış işlemlerini gerçekleştirilmesi için ekspertiz raporunun aracı kurumlara iletilmesi amacıyla İş Ortaklarına aktarılmaktadır.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (m. 5/2 (f)) hukuka uygunluk sebebiyle,

Kâr bazında periyodik raporlama yapılması; veride ya da muhasebede hata olup olmadığının kontrolü için yapılan rutin kontrollere ilişkin raporlama; yönetim kurulu raporlarının otomatize edilmesi sürecinin yürütülmesi, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için bankamızın veya 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve bankamız tarafından kurulacak fona devredilecek kredi portföyünün belirlenmesi; 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek portföyün belirlenmesi için potansiyel müşteri kaydı oluşturulması, bankamızın ya da 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek kredilerin seküritizasyonu kapsamında analitik çalışmalar yapılması amaçlarıyla Tedarikçilere ve Dış Hizmet/Destek Hizmeti Sağlayan Kuruluşlara aktarılmaktadır.

Açık rıza hukuka uygunluk sebebiyle,

Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi; tarım kart hayat sigortasına başvuranlara ait bilgilerin temin edilmesi amaçlarıyla Topluluk Şirketlerine aktarılmaktadır.

Hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Topluluk Şirketlerine,

Bilgilendirme/pazarlama amaçlarıyla müşterilerin aranması; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; açık hava sineması faaliyeti için otelde etkinliği gerçekleştiren ekip ile misafir bilgilerinin paylaşılması ve rezervasyon yapılması; müşteri geri bildirimlerinin toplanması, kredi ile satın alınan ürüne ilişkin talep doğrultusunda ürün kredisi yapılması, müşteri memnuniyeti, profilleme ve müşterinin derinlemesine analiz edilmesi amaçlarıyla müşteri ile iletişim kurulması, müşteri adaylarının video bankacılık süreçlerinde müşteri edinimi, müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlem Ekranı KKB Sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için son 24 saatte kullanılan krediye ilişkin bilgilerin sorgulanması yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Çek-Senet Sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlemlerinin yapılması – İstihbarat; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için KKB sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite Fibabanka A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul fibabanka.com.tr Büyük Mükellefler V.D. 2090007808 Sicil Numarası : 272902 Mersis Numarası: 0209000780814852 amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için mali analiz raporlarının incelenmesi; Müşteri edinimi (Video bankacılık) amaçlarıyla Tedarikçilere, Asistans Hizmeti Veren Kuruluşlara;

Müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için TAKBİS sorgularının yapılması süreçlerindeki kişisel verileriniz Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (TAKBİS);

Kurumsal Mobil Bankacılık/GKTİ video bankacılığı kapsamında müşteri edinimi; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla kurumsal KKB sorgusu yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bireysel KKB sorgusu yapılması süreçlerindeki kişisel verileriniz Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Adres Paylaşım Sistemi, Gelirler İdaresi Başkanlığı, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”), Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (“ESBİS”), KKB);

Müşteri edinimi (OCR ile kimlik görüntüsü alma); Müşteri edinimi (NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma); Yüz tanıma sistemi süreçlerindeki kişisel verileriniz Kimlik Paylaşım Sistemi’ne;

Banka’nın anlaşmalı olduğu iş ortaklarından ürün ve/veya hizmet satın almak isteyen müşterilere/ müşteri adaylarına daha avantajlı faiz, masraf ve/veya komisyon oranlarıyla tüketici kredisi kullanmalarına imkan sağlanması, bu imkandan faydalanmak isteyen müşterilerin/ müşteri adaylarının Fibabanka’nın şubeleri ya da elektronik bankacılık kanalları üzerinden AlışGidiş’e yönlendirilerek üyelik işlemlerini gerçekleştirilmesi ve müşterilere AlışGidiş’in sunmuş olduğu ürün, hizmet ve sadakat programlarından faydalanma imkanı sunulması amaçlarıyla İş Ortaklarına (AlışGidiş A.Ş.) aktarılmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanız alınmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacağını taahhüt eder.

2.2 Yurt Dışı Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verileriniz FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi; USD 50.000 muadili ve üzeri yabancı para döviz transferi süreci; müşterilerin FTP üzerinden toplu EFT/SWIFT işlemlerini gerçekleştirmesi; SWIFT mesajı süreçleri; dış ticaret ürünlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi; müşteri işlemleri ile ilgili muhabir bankalarla iletişime geçilmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; müşterilerin yabancı para işlemlerinde muhabir sorgusuna yanıt sağlanması; SWIFT operasyonlarının sürdürülmesi; yurt dışı yerleşik müşterilere şubeden yapılan borçlandırıcı işlemlerin kontrolü; yabancı ülkede vergi mukimliğine ilişkin bilgi alınması; karşı taraf bankanın bilgi taleplerinin karşılanması; yurt dışına para gönderim/yurt dışından para alım; yurt dışındaki bankalara ait ATM ve pos cihazlarında kredi/ banka kartı ile işlemlerin gerçekleştirilmesi; süreçleri kapsamında açık rıza vermeniz halinde Yurt Dışındaki Bankalara aktarılmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Şirketimiz fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

4. Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Talepleriniz

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde https://www.fibabanka.com.tr/bilgi-toplumu-hizmetleri/kvkkkapsaminda-basvuru-talepleri adresinde yer alan Online Form veya Kayıtlı E-Posta Sistemi yollarından biriyle Şirketimize başvurabilirsiniz. Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal fibabanka.kisiselveri@hs03.kep.tr adresinden Şirketimiz ile irtibata geçiniz. İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri https://www.fibabanka.com.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Fibabanka Anonim Şirketi

MERSİS Numarası:

0209000780814852

Adres:

Esentepe Mahallesi Büyükdere

E-posta

fibabanka.kisiselveri@hs03.kep.tr

Caddesi No:129 Şişli İstanbul/

Türkiye