Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

Merkezi Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli, İstanbul/Türkiye adresi olan Fibabanka Anonim Şirketi (“Fibabanka” veya ‘’Banka’’) https://www.fibabanka.com.tr ve bu alan adları aracılığı ile ilerlemiş tüm linkler üzerinden ziyaretçilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermektedir.

Bankamızın KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tüm internet sitesi ziyaretçilerimizi, işbu Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile Bankamız tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Fibabanka olarak, internet sitemizde yer alan çerezler vasıtasıyla Fibabanka A.Ş. internet sitesi ziyaretçilerine yönelik Aydınlatma Metnimizde detaylı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Hangi Çerez Türlerini fibabanka.com.tr ve fibabanka.com.tr/en’de Kullanmaktayız?

Çerezler (“cookies”) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada kullandığımız çerezler, cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

İnternet sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece internet sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.

İnternet sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir: 

No.Çerez TürüKullanım Amaçları
1.Zorunlu ÇerezlerBu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
2.İşlevsel ÇerezlerTercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

İnternet sitemiz tarafından oluşturulan çerezler internet sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan [www.fibabanka.com.tr/] alan adı altında sunulan internet sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve internet sitemize erişim sağlamanızı ya da internet sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak, çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup ilgili tüm işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, Bankamız tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

İnternet sitemiz tarafından işlenen kişisel veriler hakkında daha detaylı bilgi için Fibabanka İnternet Sitesinde yer alan Fibabanka A.Ş. İnternet Sitesi Ziyaretçilerine Yönelik Aydınlatma Metnini okumanızı rica ederiz.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Fibabanka’ya başvurarak kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde https://www.fibabanka.com.tr/bilgi-toplumu-hizmetleri/kvkk-kapsaminda-basvuru-talepleri adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Formda belirtilen yollardan biriyle Fibabanka’ya başvurabilirsiniz.

Bankamız, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir.

Bankamız tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal fibabanka.kisiselveri@hs03.kep.tr adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri https://www.fibabanka.com.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

Fibabanka Anonim Şirketi

Sayfayı Değiştirin