Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap
İthalat ve İhracat İşlemleri
Sayfayı Değiştirin

İthalat ve İhracat İşlemleri

İthalat ve ihracat işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirme fırsatı Fibabanka’da!
Detaylı bilgi Fibabanka şubelerinde.

  • Peşin Ödeme
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Vesaik Mukabili Ödeme
  • Akreditif

Peşin Ödeme şeklinde ithalatçı, yükleme belgeleri kendisine ulaşmadan, başka bir deyişle malın mülkiyet hakkı kendisine geçmeden önce mal bedelinin tamamının veya bir kısmının ödemesini gerçekleştirir. İhracatçı malların bedelini tahsil ettikten sonra yükleme belgelerini arada bankalar olmaksızın ithalatçı firmaya teslim eder.

İhracatçı için yüklediği malın bedelini tahsil edememe riskinin en düşük, ithalatçı için bedelini ödediği malların yüklenmeme yani mülkiyet hakkının kendisine geçmeme riskinin en yüksek olduğu ödeme şeklidir. 

İhracatçı için en cazip ithalatçı için en riskli ödeme şeklidir.

Mal Mukabili ödeme şeklinde ithalatçı; malların mülkiyet hakkı kendisine geçtikten sonra ihracatçı ile mutabık kaldıkları bir vadede ödemeyi gerçekleştirir. İhracatçı malların bedelini tahsil etmeden önce yükleme belgelerini yani malın mülkiyet hakkını arada bankalar olmaksızın ithalatçı firmaya teslim eder.

İhracatçı için yüklediği malın bedelini tahsil edememe riskinin en yüksek, ithalatçı için bedelini ödediği malların yüklenmeme yani mülkiyet hakkının kendisine geçmeme riskinin en düşük olduğu ödeme şeklidir.

İthalatçı için en cazip ihracatçı için en riskli ödeme şeklidir.

Vesaik Mukabili Ödeme şeklinde ihracatçı; malların yüklemesini gerçekleştirdikten sonra yükleme belgelerini tahsile gönderilmek üzere bankasına ibraz eder. İhracatçı yükleme belgeleriyle birlikte, vesaikin hangi şartlarla alıcıya teslim edileceği ve vesaikin hangi bankaya tahsile gönderileceğini içeren bir talimatı da bankasına verir. İhracatçının bankası; vesaikin hangi şartlarla ithalatçıya teslim edileceğini de içeren bir talimat ekinde yükleme belgelerini ithalatçının bankasına gönderir.

İthalatçının bankası kendisine verilen talimat uyarınca ya ödeme karşılığında ya da vadeli bir satış sözkonusu ise poliçenin ithalatçı firma tarafından kabulü karşılığında yükleme belgelerini ithalatçıya teslim eder.

Bankalar ihracatçı ve ithalatçı arasında güven unsuru olarak hareket ederlerken, vesaik bedelinin tahsilinin sağlanmasına aracılık ederler.

Vadeli satışlarda ithalatçının poliçe kabulüne ek olarak banka avali de talep ediliyorsa ithalatçının bankası poliçeye aval vererek ihracatçıya karşı aynı zamanda ödeme taahhüdü altına da girmiş olur.

İthalatçı firmanın talimatı ile ihracatçı firma lehine akreditifi açan bankanın; akreditif şartlarında talep edilen yükleme belgelerinin akreditif şartlarına ve uluslararası kurallara uygun olarak kendisine ibraz edilmesi halinde ödemeyi kesin ve geri dönülemez bir şekilde ihracatçı firmaya gerçekleştireceğini taahhüt eden bir ödeme şeklidir.

İhracatçı yüklemeyi gerçekleştirdikten sonra akreditif şartlarında istenen yükleme belgelerini akreditif şartlarına ve uluslararası kurallara uygun olarak akreditifi açan bankaya ibraz ederek ithalatçının malları almaktan vazgeçmesi veya ödemeyi yapmaması risklerine karşılık akreditifi açan bankanın ödeme garantisini almış olur.