İNTERNET BANKACILIĞI

Hesaplama Araçları

*Getiri hesaplamasında bir yıldaki gün sayısı 365 olarak esas alınmıştır.

Brüt Faiz Getirisi

Vergi Kesintisi

Vade Sonu Net Bakiye