İNTERNET BANKACILIĞI
Önerilen Aramalar
 • Konut Sigortası
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
 • Konut Eşya Planı

Konut Sigortası, tek poliçeyle evinizi birçok farklı riske karşı güvence altına alan geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. 

Ana Teminatlar

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Hırsızlık
 • Komşu, Ev Sahibi, Kiracı Mali Mesuliyet
 • Cam Kırılması (Aynalar dahildir)
 • İkametgah Değişikliği Masrafları
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Kira kaybı
 • Yeni Değer Teminatı
 • 7/24 Yardım Hizmetleri 

Ek Teminatlar

 • Dolu
 • Sel-Su Baskını
 • Kar Ağırlığı
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Duman
 • Yer Kayması
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Konut ve Eşya Sigortalarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Fibabanka A.Ş., Sompo Sigorta A.Ş. ve HDI Sigorta A.Ş. acentesidir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile sigortalı binanızı, deprem ve deprem sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak ve yer kayması gibi olayların yol açtığı maddi zararlara karşı Fibabanka’da güvence altına alın. 

DASK kapsamındaki binalar:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler 

Teminatlar:

 • Depremin,
 • Deprem sonucu yangının,
 • Deprem sonucu infilakın,
 • Deprem sonucu yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar

Konut ve Eşya Sigortalarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Fibabanka A.Ş., Sompo Sigorta A.Ş. ve HDI Sigorta A.Ş. acentesidir.

İster konut sahibi ister kiracı olun, ortaya çıkacak risklerden dolayı eşyalarda oluşacak masrafları Konut Eşya Planı güvencesine bırakın.

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Duman
 • Yer kayması (yangın ve ek teminat) hasarları
 • Kar ağırlığı
 • Dahili su
 • Kara taşıtları çarpması
 • Fırtına
 • Deprem hasarları
 • Sel/su baskını
 • Hırsızlık
 • Kiracı boya-badana masrafları
 • 7/24 Yardım Hizmeti

Fibabanka A.Ş., Sompo Sigorta A.Ş. ve HDI Sigorta A.Ş. acentesidir.

En Yakın Fibabanka Şubesi