Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap
Sayfayı Değiştirin

Kişisel Verilerin Korunması

Fibabanka olarak, tüm müşterilerimizin bilgi edinme hakkına saygı duyuyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bilgilerinizin Bankamız tarafından kullanılıp kullanılmadığı, bu bilgilerin nasıl temin edildiği gibi bilgileri öğrenme hakkınızı rahatlıkla kullanabilmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvuru

Kişisel verilerinizin kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek ve bu verilerinizin durumu hakkında detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki başvuru talep yöntemlerinden birini seçebilirsiniz:

FİBABANKA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Fibabanka, www.fibabanka.com.tr adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarına uygun olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FİBABANKA A.Ş. (“Fibabanka”) tarafından Bankacılık Kanunu ve diğer tabi olduğumuz mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla işlenecektir. Fibabanka tarafından yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ve yurt içi ve yurt dışı sair mevzuata uyum; KKB, BKM, BDDK, VDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Fibabanka ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, Fibabanka tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, ayrıca müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna (Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır.) kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.