İNTERNET BANKACILIĞI
Önerilen Aramalar
Sayfayı Değiştirin

Kampanyalar

Baharda Hızlı Kart ile Online Alışveriş Kazandırıyor!

05-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hızlı Kart ile yapacağınız online harcamalar kazandırıyor.

Ödül yükleme: 08 Haziran 2022

Kampanya Detay ve Koşulları:

 • Kampanyadan mobil uygulamamız üzerinden katılım kararını ileten tüm Fibabanka Hızlı Kart sahibi müşterilerimiz faydalanabilir. Fibabanka Mobil üzerinden katılım kararını iletmeyen müşterilerimiz ödülden faydalanamayacaktır.
 • Kampanya 05 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
 • Kampanya kapsamında Hızlı Kart ile 05 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında online alışverişlerde farklı günlerde yapılacak her 150 TL‘ye 10 TL, toplamda 100 TL hediye verilecektir.
 • Bir müşteri için toplamda en fazla 100 TL  hediye verilecektir.
 • Kampanyaya, internet üzerinden SANAL POS ile yapılacak alışveriş işlemleri ve MoTo (Mail order, Telephone order) işlemleri dahildir. Fiziki poslar üzerinden yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.
 • ATMlerden yapılacak para çekme, para yatırma, nakit avans ve bakiye sorgulama işlemleri kampanyaya dahil değildir.
 • Kampanya dahilinde alışveriş işleminin iadesi ve iptali dikkate alınacaktır.
 • Kazanılan hediye TL’nin yüklenebilmesi için, ödül yükleme tarihinde Hızlı Kart’ın açık statüde olması ve kartın bağlı olduğu açık statüde bir TL vadesiz hesabının bulunması gerekmektedir.
 • Kazanılan hediye TL yüklemeleri 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • Kazanılan hediye TL’nin son kullanım tarihi bulunmamaktadır.
 • Kampanyaya Fibabanka kredi kartları, ticari kartları ve maestro özellikli banka kartları dahil değildir.
 • Kampanyaya, 7995 sektör kodlu “Kumarhane Fişleri, Off-Track ve Hipodrom Bahisleri Dahil Bahisler” işlem türleri dahil değildir. Bu işlem türleriyle ödüle hak kazanılamaz.
 • Fibabanka A.Ş. işbu kampanya koşullarının tamamında dilediği zaman değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.

Fibabanka Mobil’den Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına başvurun, sigorta priminin %10’u kadar Trendyol Cüzdan hediye çeki kazanın!

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başvurusu için Fibabanka Mobil’den iletilen bilgiler kapsamında poliçe oluşturulması için Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Fibaemeklilik) Çağrı Merkezi tarafından aranılmaktadır.
 • Fibabanka Mobil uygulaması üzerinden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başvurusunu doldurup Fibaemeklilik Çağrı Merkezi (444 82 88) aracılığı ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası  başlatan kişilere veya sigorta ettirenlere yeni bir Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başlatan veya yenileyen kişilere Fibaemeklilik tarafından bir defaya mahsus sigorta priminin %10’u kadar Trendyol Cüzdan hediye çeki verilecektir.
 • Aynı poliçede birden fazla sigortalı olması durumunda (aile poliçelerinde) Fibaemeklilik tarafından Sigorta ettirene, bir defaya mahsus sigorta priminin %10’u kadar Trendyol Cüzdan hediye çeki verilecektir.
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yenileme kapsamında talebini Fibabanka Mobil üzerinden ileten Sigorta ettirenlere, Fibaemeklilik tarafından bir defaya mahsus sigorta priminin %10’u kadar Trendyol Cüzdan hediye çeki verilecektir.
 • Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, kampanya kapsamına dahil değildir.
 • Kampanya kapsamında hediye çeki kazanılabilmesi için prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve 30 günlük cayma süresi sonunda poliçenin yürürlükte olması gerekmektedir.
 • Sigorta ettirenin, Trendyol Cüzdan hediye çekine hak kazanabilmesi için TSS poliçesinin 30 günlük cayma süresi sonunda da devam ediyor olması gerekir. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 30 günlük cayma süresi içinde sonlandırılan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası  poliçeleri için hediye çekine hak kazanılamayacaktır. Hediye çeki, poliçe başlangıç tarihinden itibaren başlayan cayma süresini doldurması sonrasında 10 iş günü sonunda sigorta ettirene iletilecektir.
 • Hediye çeki kampanya kodu olarak sigorta ettirenin bildirdiği cep telefonu numarasına SMS ile iletilecektir. Yanlış verilen bilgiler ve/veya kapalı/aktif olmayan hatlar sebebiyle kampanya kodu gönderilememesi durumunda Fibaemeklilik sorumlu tutulamaz.
 • Hediye çekine hak kazanan sigorta ettirenin çeki kullanabilmesi için Trendyol hesabına giriş yaparak, telefon numarası aracılığı ile cüzdan hesabını aktive etmesi gerekmektedir. Sonrasında iletilen SMS kodunu Trendyol Cüzdan içerisindeki “Hediye Çeki ile yükleme yap” kısmından girerek cüzdan hesabına hediye çeki tutarı kadar bakiye yükleyip çek tutarını alışverişlerinde kullanabilecektir. Trendyol hesabı olmayan kişiler için ise ilk olarak Trendyol hesabı oluşturması ve yukarıdaki adımları uygulaması gerekmektedir.
 • Trendyol cüzdan hediye çekleri; altın, cep telefonu ve dijital ürünler hariç (Dijital -ürünler: Netflix abonelikleri, oyun pinleri vb) tüm kategorilerdeki farklı alışverişlerde parçalı olarak kullanılabilir ve kalan bakiye takibi yapılabilir. İptal ve iade durumunda sipariş tutarı tekrar cüzdana yüklenecektir. Cüzdan hediye çekleri indirimli ürünlerde, mevcut kampanyalarda ve Trendyol Go (Hızlı market ve yemek) uygulamalarında geçerlidir. Hediye çeklerinin kullanım süreleri hediye çeklerinin SMS ile teslim edilmesinden itibaren 1 yıldır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinin sona erdirilmesi durumunda Trendyol Cüzdan hediye çeki kampanyasından yararlanılamayacaktır.
 • Fibaemeklilik ve Hayat A.Ş. herhangi bir zamanda kampanya koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve kampanya gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme, kampanya süresini uzatma hak ve yetkisine sahiptir.

Fibabanka Mobil’den Bireysel Emeklilik Sözleşmesi için başvuru yapın, 500 TL değerinde Trendyol Cüzdan hediye çeki kazanın!

 • Fibabanka Mobil’den, Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) başvuru talebinde bulunduğunuzda Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Fibaemeklilik) Çağrı Merkezi tarafından 2 iş günü içerisinde sözleşme oluşturulması için aranacaksınız.
 • Fibabanka Mobil ‘den BES başvuru talebinizin ardından Fibaemeklilik Çağrı Merkezi (444 82 88) aracılığı ile BES başlatan katılımcılarımıza ek fayda kapsamında Fibaemeklilik tarafından bir defaya mahsus 500 TL Trendyol Cüzdan hediye çeki verilecektir.
 • Kampanya kapsamında hediye çeki kazanılabilmesi için asgari katkı payı tutarının 200 TL olması , ödeme tipinin kredi kartı olması ve ödeme tipine göre ilk vadeye ait katkı payı ödemesi yapılmış olması  gerekmektedir.
 • Kampanya dönemi içerisinde katılımcı adına başlatılan ilk Bireysel Emeklilik sözleşmesi için hediye çekine hak kazanılabilecektir. Aynı katılımcı için birden fazla başvuru iletilmesi halinde sadece ilk sözleşme için hediye çeki verilecektir. Diğer sözleşmeler için hediye çekine hak kazanılmayacaktır. Ödeyen kişi aynı olsa bile, sistemde katılımcı farklı ise her sözleşme için hediye çekine hak kazanabilmektedir.
 • Trendyol Cüzdan hediye çekine hak kazanılabilmesi için bireysel emeklilik sözleşmesinin 2 aylık cayma süresi sonunda da devam ediyor olması gerekir. Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 2 aylık cayma süresi içinde sonlandırılan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri için hediye çekine hak kazanılamayacaktır. Hediye çeki, sözleşme düzenlenme tarihinden itibaren başlayan 2 aylık cayma süresinin tamamlanmasının ardından, 10 iş günü sonunda katılımcıya iletilecektir.
 • Hediye çeki, katılımcının bildirdiği cep telefonu numarasına kampanya kodu olarak SMS ile iletilecektir. Yanlış verilen bilgiler ve/veya kapalı/aktif olmayan hatlar sebebiyle kampanya kodu gönderilememesi durumunda Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu tutulamaz.
 • Hediye çekine hak kazanan katılımcının çeki kullanabilmesi için Trendyol hesabına giriş yaparak, cep telefonu numarası aracılığı ile Cüzdan hesabını aktive etmesi gerekmektedir. Sonrasında Trendyol Cüzdan içerisindeki “Hediye Çeki ile Yükleme Yap” kısmından iletilen SMS kodunu girerek cüzdan hesabına hediye çeki tutarı kadar bakiye yükleyip çek tutarını alışverişlerinde kullanabilecektir. Halihazı Trendyol hesabı olmayan katılımcının ilk olarak Trendyol hesabı oluşturması ve yukarıdaki adımları uygulaması gerekmektedir.
 • Trendyol Cüzdan hediye çekleri; altın, cep telefonu ve dijital ürünler hariç (Dijital ürünler: Netflix abonelikleri, oyun pinleri vb.) tüm kategorilerdeki farklı alışverişlerde parçalı olarak kullanılabilir ve kalan bakiye takibi yapılabilir. İptal ve iade durumunda sipariş tutarı tekrar cüzdana yüklenecektir. Cüzdan hediye çekleri indirimli ürünlerde, mevcut kampanyalarda ve Trendyol Go (Hızlı market ve yemek) uygulamalarında geçerlidir. Hediye çeklerinin kullanım süreleri hediye çeklerinin SMS ile teslim edilmesinden itibaren 1 yıldır. Bireysel emeklilik sözleşmesinin sona erdirilmesi ve/veya plan değişikliği yapmanız durumunda Trendyol Cüzdan hediye çeki kampanyasından yararlanamayacağınızı hatırlatmak isteriz.
 • Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. herhangi bir zamanda kampanya koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve kampanyayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme, kampanya süresini uzatma hak ve yetkisine sahiptir.

Zorunlu Trafik Sigortanızı Fibabanka Mobil üzerinden yapın, primin %5’i kadar hediye TL ile birlikte kredi talepleriniz ve Kiraz Hesap açılışlarınızda faiz avantajlarından yararlanın!

Zorunlu Trafik Sigortanız, Sompo Sigorta güvencesiyle Fibabanka Mobil’de!

Kampanya Detayları:

Ödeyeceğiniz sigorta priminin %5‘i kadar hediye TL 1 hafta içerisinde hesabınıza geri yatırılacaktır.

Fibabanka Mobil'den kullanacağınız ihtiyaç kredinize -%0,10 faiz indirimi 1 hafta içerisinde sunulacaktır.

Kiraz Hesaplarda;

 • Poliçe kesildikten sonra yeni ve ilk defa açılan TL Kiraz Hesaplarda, avantajlı standart hoş geldin faiz oranına ek +%0,25 faiz oranı uygulanacaktır.
 • Daha önce açılmış ve hoş geldin faiz süresi içerisinde olan hesaplarda, hoş geldin faiz süresi +30 gün uzatılacaktır.
  *İşlem günündeki hoş geldin oranından farklı bir oran ile açılan hesaplara, hoş geldin süresi bitiminde, o günün güncel faiz oranı ile ikinci kez hoş geldin faiz tanımı yapılacaktır.
  İşlem günündeki hoş geldin faiz oranı ve aynı oran ile açılan hesapların hoş geldin faiz süresi +30 gün uzatılacaktır
 • Kiraz Hesap’ı bulunan ve avantajlı standart faiz süresi içinde olan müşterilerimize ise ikinci kez hoş geldin faiz tanımı yapılacaktır (+60 gün).

Hızlı Kart ile taksitmarket.com’da Kazanın!

5–31 Mayıs 2022 tarihleri arasında taksitmarket.com’da Hızlı Kart’ınız ile toplamda yapacağınız 1.000-2.000 TL arası harcamaya 50 TL, 2.000 TL ve üzeri harcamaya 100 TL hediye!

Ödül Yükleme: 09 Haziran 2022

Kampanya Detayları:

 • Kampanya 05 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
 • Kampanya kapsamında Hızlı Kart ile 05 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında taksitmarket.com’dan toplamda yapılacak 1.000-2.000 TL arası harcamaya 50 TL, 2.000 TL ve üzeri harcamaya 100 TL hediye verilecektir.
 • Bir müşteri için toplamda en fazla 100 TL hediye verilecektir.
 • Kampanya dahilinde alışveriş işleminin iadesi ve iptali dikkate alınacaktır.
 • Kazanılan hediye TL’nin yüklenebilmesi için, ödül yükleme tarihinde Hızlı Kart’ın açık statüde olması ve kartın bağlı olduğu açık statüde bir TL vadesiz hesabının bulunması gerekmektedir.
 • Kazanılan hediye TL yüklemeleri, 09.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • Kazanılan hediye TL’nin son kullanım tarihi bulunmamaktadır.
 • Kampanya’ya Fibabanka kredi kartları, ticari kartları ve maestro özellikli banka kartları dahil değildir.
 • Fibabanka A.Ş. işbu kampanya koşullarının tamamında dilediği zaman değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.

Hızlı Kart'tan Marks&Spencer’da Hediye!

11–22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Marks&Spencer’da Hızlı Kart’ınız ile toplamda yapacağınız 750 TL ve üzeri harcamaya 75 TL hediye.

Ödül Yükleme: 26 Mayıs 2022

Kampanya Detayları:

 • Kampanya 11 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
 • Kampanya kapsamında Hızlı Kart ile 11 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Marks & Spencer mağazalarında toplamda yapılacak 750 TL ve üzeri alışverişe 75 TL hediye verilecektir.
 • marksandspencer.com.tr’den veya online yapılacak harcamalar kampanyaya dahil değildir.
 • Bir müşteri için toplamda en fazla 75 TL hediye verilecektir.
 • Kampanya dahilinde alışveriş işleminin iadesi ve iptali dikkate alınacaktır.
 • Kazanılan hediye TL’nin yüklenebilmesi için, ödül yükleme tarihinde Hızlı Kart’ın açık statüde olması ve kartın bağlı olduğu açık statüde bir TL vadesiz hesabının bulunması gerekmektedir.
 • Kazanılan hediye TL yüklemeleri, 26.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • Kazanılan hediye TL’nin son kullanım tarihi bulunmamaktadır.
 • Kampanyaya Fibabanka kredi kartları, ticari kartları ve maestro özellikli banka kartları dahil değildir.
 • Fibabanka A.Ş. işbu kampanya koşullarının tamamında dilediği zaman değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.

Hızlı Kart'tan GAP’te Hediye!

11–22 Mayıs 2022 tarihleri arasında GAP’te Hızlı Kart'ınız ile toplamda yapacağınız 750 TL ve üzeri harcamaya 75 TL hediye.

Ödül Yükleme: 26 Mayıs 2022

Kampanya Detayları:

 • Kampanya 11 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
 • Kampanya kapsamında Hızlı Kart ile 11 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında GAP mağazalarında toplamda yapılacak 750 TL ve üzeri alışverişe 75 TL hediye verilecektir.
 • gap.com.tr’den veya online yapılacak harcamalar kampanyaya dahil değildir.
 • Bir müşteri için toplamda en fazla 75 TL hediye verilecektir.
 • Kampanya dahilinde alışveriş işleminin iadesi ve iptali dikkate alınacaktır.
 • Kazanılan hediye TL’nin yüklenebilmesi için, ödül yükleme tarihinde Hızlı Kart’ın açık statüde olması ve kartın bağlı olduğu açık statüde bir TL vadesiz hesabının bulunması gerekmektedir.
 • Kazanılan hediye TL yüklemeleri, 26.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • Kazanılan hediye TL’nin son kullanım tarihi bulunmamaktadır.
 • Kampanyaya Fibabanka kredi kartları, ticari kartları ve maestro özellikli banka kartları dahil değildir.
 • Fibabanka A.Ş. işbu kampanya koşullarının tamamında dilediği zaman değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.

İlk Harcamaya Hızlı Kart'tan Hediye!

5–31 Mayıs arasında Hızlı Kart ile ilk alışverişinizi yapın, size özel hediye kazanın.

Ödül Yükleme: 14 Haziran 2022

Kampanya Detayları:

 • Kampanya 05 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
 • Kampanya kapsamında Hızlı Kart ile 05 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak ilk harcama için hediye verilecektir.
 • Kampanya kapsamında kazanılabilecek hediye tutarları Fibabanka Mobil’de müşterilerimize özel sunulan tekliflerde yer alacaktır.
 • Kampanya kapsamında müşteri bazında kazanılacak maksimum ödül tutarı teklifte belirtilen tutar kadar olacaktır.
 • Yapılacak alışverişlerde gerçekleşen ilk harcama tutarının yarısı ödül tutarından büyükse, maksimum ödül tutarı kadar hediye kazanılacaktır.
 • Yapılacak alışverişlerde gerçekleşen ilk harcama tutarının yarısı ödül tutarından küçükse, ilk harcamanın yarısı kadar hediye kazanılacaktır.
 • Kampanya dahilinde alışveriş işleminin iadesi ve iptali dikkate alınacaktır.
 • ATMlerden yapılacak para çekme, para yatırma, nakit avans ve bakiye sorgulama işlemleri kampanyaya dahil değildir.
 • Kazanılan hediye TL’nin yüklenebilmesi için, ödül yükleme tarihinde Hızlı Kart’ın açık statüde olması ve kartın bağlı olduğu açık statüde bir TL vadesiz hesabının bulunması gerekmektedir.
 • Kazanılan hediye TL yüklemeleri, 14.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • Kazanılan hediye TL’nin son kullanım tarihi bulunmamaktadır.
 • Kampanya’ya Fibabanka kredi kartları, ticari kartları ve maestro özellikli banka kartları dahil değildir.
 • Kampanyaya, 7995 sektör kodlu “Kumarhane Fişleri, Off-Track ve Hipodrom Bahisleri Dahil Bahisler” işlem türleri dahil değildir. Bu işlem türleriyle ödüle hak kazanılamaz.
 • Fibabanka A.Ş. işbu kampanya koşullarının tamamında dilediği zaman değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.

Kiraz Hesap Müşterilerine Faizsiz, Masrafsız Kredi Fırsatı!

TL Kiraz Hesaplılara, vadesiz alt limitleri kadar 0 faizli krediyi masrafsız, komisyonsuz kullanabilme fırsatı!

Kampanya Detayları:

 • Kampanyadan sadece faiz alan* TL Kiraz Hesap müşterileri faydalanabilir.
 • Kredi tutarı web sitemizde belirtilen Kiraz Hesap Vadeli Tutar Aralığına denk gelen Vadesiz Alt Limit Tutarı kadar kullandırılmaktadır.
 • Kredi vadesi maksimum 6 aydır.
 • Kredi vadesi sonlanana kadar kredi tutarı blokede tutulur.
 • Kredi nakit karşılıklı olup müşterinin vadesiz alt limiti karşılık vazifesi görür.
 • Kampanya 31/12/2022 tarihine kadar geçerlidir.
 • Kampanyadan faydalanmak için şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz. Size en yakın şubemiz için tıklayın.
 • Fibabanka A.Ş., faiz oranlarını ve kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

*Müşterinin faiz alması için bakiyesinde en az 2.000 TL bulunması gerekmektedir.