İNTERNET BANKACILIĞI
Önerilen Aramalar
  • Kabul/Aval Kredisi
  • Akreditif Kredisi
  • Referans Mektubu
  • TL/YP Teminat Mektubu

Uluslararası ticarette oldukça yaygın olarak kullanılan Aval Kabul Kredileri ile Uluslararası ticaret işlemlerinizde ihracatçı tarafından üzerinize çekilen poliçelerle ilgili firmanızdan talep edilen garantiyi sağlayabilirsiniz.

Ödeme için bir banka garantisi istenmesi durumunda ise, Bankamız garantisini temin ederek, ihracatçı firmaya bu garantiyi sağlamış olursunuz.

İthalat işlemlerinde mal bedeli ödemelerinizde kullanacağınız Akreditif hizmeti ile ticari işlemleriniz Fibabanka taahhüdünde. Akreditif, ithalatçının ihracat yaptığı ülkedeki alıcının talebine dayanarak bir banka aracılığı ile ayrıntıları verilmiş bir malın veya hizmetin ihracatçıya ödeme yapılması yönündeki şartlı bir taahhüttür.

Kamu ve özel kuruluşlar tarafından açılan ihalelerde, yüklenicilerden referans mektubu getirmeleri istenmektedir. Fibabanka olarak işletmenizin serbest mevduatını, halen kullandığınız ve kullanabileceğiniz kredileri gösteren referans mektuplarını sizler için düzenliyoruz.

Yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine düzenlenen, bir malın teslimi ya da bir işin yapılmasının belirlenen sürede ve öngörülen koşullar uyarınca yerine getirileceğini, aksi takdirde tazminat tutarının Fibabanka tarafından herhangi bir koşul ileri sürülmeksizin ödeneceğini taahhüt eden garanti mektuplarıdır.

En Yakın Fibabanka Şubesi