İNTERNET BANKACILIĞI
Önerilen Aramalar
Sayfayı Değiştirin

KOBİ Kredi Başvuru Evrakları

  • Bilanço ve Gelir Tabloları / Mizan
  • Kimlik Belgesi
  • Tüzel kişi işletmeleri için Kurumlar Vergi Beyannamesi, Şahıs firmaları için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
  • Vergi Levhası
  • Ticaret Sicil Gazetesi / Ticaret ve Sanayi Oda Belgesi / Esnaf ve Sanatkarlar Oda Kaydı / Faaliyet Belgesi
  • Adres Beyanı
  • Çalışan kişi sayısını gösteren en geç 90 gün içinde alınmış SGK Bildirgesi
  • İmza Beyannamesi

*Başvuracağınız kredi ürünü kapsamında, belirtilen evrakların yanı sıra Bankamızın ek evrak talep hakkı saklıdır.