Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap
Altın Transfer
Sayfayı Değiştirin

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İhracı (VDMK)

Birikimlerinizi avantajlı vade ve cazip faiz oranlarıyla Fibabanka Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracında değerlendirin.

  • Neler Sunar?
  • Önemli Dokümanlar
  • Sıkça Sorulan Sorular
  • VDMK İhraçlar

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ)’nin kurucusu olduğu Varlık Finansman Fonu (VFF), Fibabanka’nın Genel Tüketici Kredilerine dayalı Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı kapsamında; TMKŞ kurucu, Fibabanka hizmet sağlayıcı, Fon Kurulu ise fon operasyonu görevlerini yerine getirir. VDMK’lerin yatırımcıya satışı OYAK Yatırım tarafından yapılmaktadır.

VDMK Katılım Koşulları Nelerdir?

  • Nitelikli Yatırımcılar ihraca katılabilir.
  • İhraca katılım için asgari talep tutarı nominal olarak 100.000 TL’dir.
  • İhraca katılım sadece Türk lirası cinsinden olacaktır.
  • Gerçek Kişilerde getiri üzerinden %5 stopaj olarak alınacaktır.

İhraca katılım ve bilgi almak için Fibabanka Şubeleri ve Oyak Yatırım Şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.

VDMK İhracı Faiz Oranları 

  • İhraç detayları ihraç gününden önce belli olmakta olup, faiz oranları tablosu bu doğrultuda yayınlanmaktadır.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (3) no’lu Varlık Finansmanı Fonu tarafından ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK), yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak olup bu çerçevede talep iletecek ilgili yatırımcıların SPK düzenlemelerinde belirtilen “Nitelikli Yatırımcı” tanımında yer alan şartları sağlaması gerekmektedir. Nitelikli yatırımcı tanımında yer alan şartların kaybedilmesi halinde derhal yetkili kuruluşa bilgi verilmesi gerekmekte olup, bilgi verilmemesi halinde sermaye piyasası mevzuatına aykırılık nedeniyle ilgili yatırımcının sorumluluğu doğacaktır.

Nitelikli Yatırımcı: Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri ifade eder. Bu kapsamda aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar, nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar, aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar ile nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması şartını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.

 

 

İhraca kimler katılabilir?

Nitelikli Yatırımcılar ihraca katılabilir.

İhraca nasıl katılabilirim?

İhraca katılmak ve bilgi almak için Fibabanka veya Oyak Yatırım Şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Yeni ihraç tarihleri nedir?

VDMK ihracı her ay yapılmakta olup ilgili ayın ihraç günü yaklaşınca açıklanmaktadır. Tarih bilgisi ve detaylardan haberdar olmak için şubelerimizle randevu oluşturabilirsiniz. Tüm şubelerimiz için tıklayın.

Nitelikli yatırımcı olduğumu nasıl beyan ederim?

VDMK neler sunar bölümünde “Önemli Dokümanlar” altında Nitelikli Yatırımcı Beyan Formu’yla beyan edebilir, işlemleriniz için Fibabanka Şubeleriyle iletişime geçebilirsiniz.

VDMK kazancı vergiye tabi midir?

Gerçek Kişilerde getiri üzerinden %5 stopaj olarak alınacaktır. Tüzel Kişilerde stopaj %0 olarak uygulanmaktadır.

Bankamız tarafından yapılan Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ihraçları ile ilgili dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.