Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap
Sayfayı Değiştirin

Duyuru ve Haberler

1 Ocak 2018 Pazartesi Resmi Tatil

Resmi Tatil Nedeniyle Piyasalar İşlem ve Takas Esasları için tıklayınız.

26 Kasım 2017 Pazar günü Sistem Bakım Çalışması olacaktır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bankamız sistemlerinde 26 Kasım 2017 Pazar günü saat 01:00 ile saat 05:30 arasında güncelleme çalışması yapılacaktır. Bu saatler arasında Fibabanka İnternet Bankacılığı, Fibabanka Mobil Bankacılık ve ATM kanallarımız ile Banka Kartlarımızdan hizmet verilemeyecek olup anlayışınız için teşekkür ederiz.

30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatili Nedeniyle Piyasalar İşlem ve Takas Esasları

Kurban Bayramı Resmi Tatili Nedeniyle Piyasalar İşlem ve Takas Esasları

20 Ağustos 2017 Pazar günü Sistem Bakım Çalışması olacaktır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bankamız sistemlerinde 20 Ağustos 2017 Pazar günü saat 01:00 ile saat 05:30 arasında güncelleme çalışması yapılacaktır. Bu saatler arasında Fibabanka İnternet Bankacılığı, Fibabanka Mobil Bankacılık kanallarımızdan ve ATM'lerimizden hizmet verilemeyecek olup anlayışınız için teşekkür ederiz.

26 Temmuz 2017 Çarşamba günü sistem kesintisi yapılacaktır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bankamız sisteminde 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 00:30 ve 04:30 arasında sistemsel çalışma yapılacaktır. Bu saatler arasında Fibabanka ATM'lerinden ve diğer banka ATM’lerinden hizmet verilemeyecek, Fibabanka Banka (ATM) kartlarından da tüm kanallardan işlem yapılamayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Fibabanka A.Ş

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti için tıklayınız.

11 Haziran 2017 Pazar günü Sistem Bakım Çalışması olacaktır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bankamız sistemlerinde 11 Haziran 2017 Pazar günü saat 02:00 ile saat 03:00 arasında güncelleme çalışması yapılacaktır. Bu saatler arasında Fibabanka İnternet Bankacılığı ve Fibabanka Mobil Bankacılık kanallarımızdan hizmet verilemeyecek olup anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Fibabanka A.Ş

28 Mayıs Pazar Sistem Bakım Çalışması olacaktır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bankamız sistemlerinde 28 Mayıs Pazar günü saat 03:00 ile saat 04:00 arasında güncelleme çalışması yapılacaktır. Bu saatler arasında ATM kanallarımızdan hizmet verilemeyecek olup anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Fibabanka A.Ş

21/06/2017 tarihi itibarıyla geçerli olacak bireysel müşteri ücret ve komisyonları hakkında yasal bilgilendirme

Değerli Müşterimiz, 

21/06/2017 tarihinden itibaren ekli işlemlerde aşağıda ücret tutarları geçerli olacaktır.

İşlem TürüAlt İşlem TürüTahsilat DönemiAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami Oran
HavaleGidenİşlem Başına11.00 TL-11.00 TL-
EFTGiden EFTİşlem Başına16.00 TL%0.3330.00 TL%0.3
EFTGiden EFT (Telefon Bankacılığı)İşlem Başına11.00 TL%0.127.00 TL%0.1
SwiftGidenİşlem Başına110.00 TL%0.4385.00 TL%0.4
SwiftGelenİşlem Başına275.00 TL-275.00 TL-
SwiftMesaj Ödeme Değişiklik/Diğerİşlem Başına110.00 TL-110.00 TL-
Kiralık KasaKüçükYıllık (Peşin)385.00 TL-385.00 TL-
Kiralık KasaOrtaYıllık (Peşin)440.00 TL-440.00 TL-
Kiralık KasaBüyükYıllık (Peşin)550.00 TL-550.00 TL-
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, EurobondTransferİşlem Başına110.00 TL%0.1826.00 TL%0.1
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, EurobondIMKB Tahvil / Bonoİşlem Başına110.00 TL%0.02275.00 TL%0.02
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobondİhale Katılım Komisyonuİşlem Başına110.00 TL%0.02275.00 TL%0.02
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, EurobondTahvil / Bono Alım - Satımİşlem Başına110.00 TL%0.02275.00 TL%0.02

Güncel ücret ve komisyon koşullarımız için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Fibabanka A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Fibabanka A.Ş. olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, müşterilerimizin, finansal hizmetlerimizden (Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere) faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Bankamız, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, acente sıfatıyla sunalabilecekler de dahil olmak üzere, her türlü ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel verileriniz, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, Hazine Müsteşarlığı gibi otoritelerle; ana hissedarımız, doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla, Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Mevzuat gereğince, Bankaların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz Bankamız tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı ya da pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.

19 Mayıs 2017 Resmi Tatili Nedeniyle Piyasalar İşlem ve Takas Esasları

19 Mayıs 2017 Cuma gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda uygulanacak işlem ve takas esasları ekte detaylandırılmıştır.

Tahvil Bono ve Hisse Senedi Piyasası:

19 Mayıs 2017 Cuma günü;

IMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı’nda ve Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem ve takas yapılmayacaktır.

17 Mayıs 2017 Çarşamba günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü, 18 Mayıs 2017 Perşembe günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 23 Mayıs 2017 Salı günü gerçekleştirilecektir.

Fiba Portföy Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası ve Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

İşlem Tarihi: 17/05/17

00:01 - 18:00 arasında yapılan tüm işlemler ve 18:01 - 00:00 arası yapılan müşteri fon bozum işlemleri

17/05/17 Çarşamba fiyatından, 17/05/17 Çarşamba günü

18:01 - 00:00 arasında yapılan müşteri fon alım işlemleri

18/05/2017 Perşembe günü fiyatından, 17/05/17 Çarşamba günü

İşlem Tarihi: 18/05/17

00:01 - 18:00 arasında yapılan tüm işlemler ve 18:01 - 00:00 arası yapılan müşteri fon bozum işlemleri

18/05/2017 Perşembe günü fiyatından, 18/05/2017 Perşembe günü

18:01 - 00:00 arasında yapılan müşteri fon alım işlemleri

22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 18/05/2017 Perşembe günü

Fiba Portföy Değişken, Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken, Fiba Portföy Borçlanma Araçları, Fiba Portföy Altın Fonu

İşlem Tarihi: 17/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 18/05/2017 Perşembe günü fiyatından, 18/05/2017 Perşembe günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 22/05/2017 Pazartesi günü

İşlem Tarihi: 18/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 22/05/2017 Pazartesi günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 23/05/2017 Salı günü fiyatından, 23/05/2017 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi: 17/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 18/05/2017 Perşembe günü fiyatından, 18/05/2017 Perşembe günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 22/05/2017 Pazartesi günü

İşlem Tarihi: 18/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 22/05/2017 Pazartesi günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 23/05/2017 Salı günü fiyatından, 23/05/2017 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi: 17/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 18/05/2017 Perşembe günü fiyatından, 22/05/2017 Pazartesi günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 23/05/2017 Salı günü

İşlem Tarihi: 18/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 23/05/2017 Salı günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 23/05/2017 Salı günü fiyatından, 24/05/2017 Çarşamba günü

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi: 17/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 18/05/2017 Perşembe günü fiyatından, 18/05/2017 Perşembe günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 22/05/2017 Pazartesi günü

İşlem Tarihi: 18/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 22/05/2017 Pazartesi günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 23/05/2017 Salı günü fiyatından, 23/05/2017 Salı günü

Fiba Portföy Yabancı Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi: 17/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 18/05/2017 Perşembe günü fiyatından, 23/05/2017 Salı günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 24/05/2017 Çarşamba günü

İşlem Tarihi: 18/05/17

00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 22/05/2017 Pazartesi günü fiyatından, 24/05/2017 Çarşamba günü

13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler 23/05/2017 Salı günü fiyatından, 25/05/2017 Perşembe günü