Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap
Sayfayı Değiştirin

Duyuru ve Haberler

Fatca ve Crs Mevzuatları Hakkında Bilgilendirme

FATCA nedir?

Fatca (Foreign Accounts Tax Compliance Act - Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası); ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi (mükelleflikle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız) olan gerçek ve tüzel kişilerin, gelir ve varlıkları üzerindeki ABD kaynaklı vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi ve şeffaf, izlenebilir bir vergi sistemi tesis edilmesi amacıyla 18 Mart 2010 tarihinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Hazine Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun’a uyum sağlanması amacıyla, ABD Hükümeti ile Türkiye arasında 29 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında ‘’Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” imzalanmıştır. TBMM tarafından da onaylanan bu anlaşma 05.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasaya ilişkin yükümlülükler genel olarak 1 Temmuz 2014’den itibaren başlamıştır. Anlaşma’nın hükümleri gereği, söz konusu Kanun kapsamında bilgi değişimine konu olabilecek hususları tespit etmek amacıyla finansal kuruluşlarda hesap sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerden bazı bilgilerin temin edilmesi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yıllık olarak ABD’ye raporlama yükümlülüğü getirmiştir.

CRS nedir?

CRS (“Common Reporting Standard” – “Ortak Raporlama Standartı”), kapsamındaki ülkelerin karşılıklı yapacakları bilgi değişimi ile vergiden kaçınmayı önlemeyi ve vergiye tabi gelirleri kayıt altına almayı amaçlayan bir düzenlemedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (The Organisation For Economic Co-Operation And Development – OECD) tarafından 13 Şubat 2014’te “Common Reporting Standard” adı altında kamuoyu ile paylaşılmıştır. 21 Temmuz 2014’te CRS mevzuatının nasıl uygulanacağının açıklandığı doküman (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Manners) yayımlanmıştır. CRS mevzuatını uygulamayı taahhüt eden 100’ü aşan sayıda ülke bulunmaktadır ve Türkiye de bu ülkelerden biridir.

Türkiye’de CRS mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Nisan 2017 tarihinde “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” imzalanmış ve Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuz oluşturulmuştur. Başkanlık Türkiye’deki finansal kuruluşlara bu kılavuzda açıklanan CRS kapsamındaki yükümlülüklerin 1 Temmuz 2017 itibariyle uygulamaya alındığını resmi yazı ile bildirmiştir.

Kimler raporlama kapsamına girmektedir?

30.06.2014 itibariyle mevcut olan; aşağıda belirtilen kriterlere uygun müşterilerimiz raporlama kapsama girecektir.

-ABD ile ilişkisi bulunan gerçek kişiler (ABD vatandaşları, doğum yeri ABD olanlar, greencard sahipleri, ABD iletişim/ikametgâh adresi veya ABD telefon numarası olanlar, ABD’de mukim olanlar, ABD’ye düzenli ödeme talimatıyla para transferi gerçekleştirenler)
-ABD ile ilişkisi bulunan tüzel kişiler (ABD adresi olanlar, kuruluş ülkesi veya merkezi ABD olanlar, pasif nitelikli kurumlar* için, kurumu kontrol eden** gerçek kişilerden en az biri ABD vatandaşı veya mukimi olanlar).

-Belirli finansal kurumlar (Müşteri adına varlık olarak kabul edilebilecek herhangi bir hesabı bünyesinde bulunduran finansal kurumlar. Örneğin; bankalar, yatırım şirketleri)

Tüm bankalar FATCA ve CRS mevzuatlarına uyumlu olmak zorunda mı?

Türkiye ile ABD arasında imzalanan FATCA Anlaşması’nın ve CRS kapsamında yapılan çok uluslu ve ikili anlaşmaların yürürlüğe girmesi ile birlikte, iki mevzuata uyum yerel mevzuat bakımından yasal bir zorunluluk haline gelmiş olacağından, tüm bankalar FATCA ve CRS mevzuatlarına uyum sağlamak zorundadırlar. Bu iki mevzuatın Türkiye’de uygulanmasında yetkili otorite T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. FATCA ve CRS mevzuatlarına uyum sağlamak Türkiye’deki bankalar için bir seçenek değil yasal zorunluluktur. Ancak her bankanın uyum için oluşturduğu iş akışlarında farklılıklar olabilir.

Hangi bilgiler raporlama kapsamına girmektedir?

ABD vatandaşı müşterilerimiz ile CRS kapsamındaki ülkelerde vergi mukimi olan müşterilerimizin adı-soyadı, adresi, doğum tarihi, vergi mukimi olduğu ülke(ler), bu ülke(ler)deki vergi kimlik numaraları ve raporlamaya konu hesapları var ise bu hesaba ilişkin bilgileri raporlanacaktır.

Hangi hesaplar raporlama kapsamında değerlendirilecektir?

Raporlama kapsamında değerlendirilecek müşterilerimizin bankamız nezdinde sahip oldukları mevduat hesapları, yatırım hesapları ile saklama hesapları raporlamaya konu olacaktır. Bu hesaplardaki yıl sonu bakiyeleri ile ilgili raporlama yılı çerisinde bu hesaplara yapılan brüt ödemeler hesap sahibinin mukimi olduğu ülkeye yıllık olarak raporlanacaktır.

İlk raporlama ne zaman yapılacaktır?

CRS kapsamında ilk bildirim 30 Haziran 2018 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılmış olup takip eden yıllar için bildirimler 31 Mayıs gününe kadar yapılması gerekmektedir.

Fibabanka Müşterilerilerinin sorumlulukları nelerdir?

Yeni müşterilerin kabulü sürecinde Bankamız tarafından ilgili mevzuatlar çerçevesindeki sorumluluklarımız neticesinde bazı belge ve bilgiler talep edilecektir. FATCA ve CRS kapsamında talep edilen bu beyanların temin edilememesi veyahut mevcut müşterilerimizden talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmaması durumunda söz konusu müşterilerimizin “uyumsuz” olarak sınıflandırılacak ve raporlama kapsamına dahil edilecektir.

Fibabanka olarak FATCA ve CRS mevzuatları kapsamındaki sorumluluğumuz

Ulusal ve uluslararası alandaki tüm yasalara ve diğer düzenlemelere, yerel mevzuatın izin verdiği ölçüde uyum sağlamaya azami özen gösterilmektedir.

FATCA ve CRS mevzuatları kapsamında,

 • Türkiye dışındaki ülkelerde vergi mükellefi olan (ülke bazında vergi mükelleflik kuralları için tıklayınız) müşterilerimizi düzenlemelerde yer alan durum tespiti yükümlülüklerine uygun olarak belirlemek,
 • Müşterilerimizden gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
 • Bildirim kapsamına girdiğini tespit ettiğimiz müşterilerimize ait hesap bilgilerini yıllık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, müşterilerimizden FATCA ve CRS mevzuatları kapsamındaki durumlarını teyit etmek amacıyla, bazı bilgi ve belgeleri talep edilmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanacak rehberler ile duyurulmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan rehbere aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz:
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/Finansal_Hesap_Bilgilerinin_Rehberi.pdf

OECD Otomatik Bilgi Paylaşım portal’ında da yönlendirici bilgiler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

FATCA’ya ilişkin IRS tarafından oluşturulan detaylı bilgilerin yer aldığı İngilizce web sitesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca 

Burada paylaşılan bilgiler Fibabanka A.Ş’nin yalnızca ilgili mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlü olduğu için bilgilendirme ve genel kapsamlı olarak yayımlanmıştır ve danışmanlık olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan bu sayfada yer alan herhangi bir hatadan veya noksandan Fibabanka A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı

Birikimlerini Türk lirası ve yabancı para cinslerinden değerlendiren müşterilerimiz için Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü Fibabanka’da!

Ürün Özellikleri:

 • Hesap açılış alt limit tutarı: 10.000 TL
 • Yurt içinde yerleşik gerçek kişiler “Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı” açtırabilir.
 • Faiz Oranları - TL’den Devam Eden Müşteriler:
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Faiz Oranları
VADE 10.000 TL-499.999 TL 500.000 TL-999.999 TL 1.000.000 TL+
3 Ay %17,00 %17,00 %17,00
6 Ay %17,00 %17,00 ,%17,00
9 Ay %17,00 %17,00 %17,00
12 Ay %17,00 %17,00 %17,00
 • Faiz Oranları - USD, EURO ve GBP’den Geçen Müşteriler:
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Faiz Oranları
VADE 10.000 TL-499.999 TL 500.000 TL-999.999 TL 1.000.000 TL+
3 Ay %17,00 %17,50 %18,00
6 Ay %17,50 %18,00 %18,25
9 Ay %17,75 %18,25 %18,50
12 Ay %18,00 %18,50 %18,75
 • Ayrıntılı bilgi için: 444 88 88 Telefon Bankacılığı ve Fibabanka şubeleri
 • Kur Korumalı Mevduat Hesabı; hem TL mevduatı olan hem de 20 Aralık 2021 tarihinde USD, EUR ve GBP hesap sahibi müşteriler için sunulmaktadır.
  Her 2 grup için ürün şartları değişkenlik göstermekte olup tabloda özet sunulmaktadır.
Kur Korumalı TL Mevduat Ürünü Hakkında
TL Hesaplardan Ürünün Alınması Döviz Hesaplarından Ürünün Alınması
Hedef Kitle Hesabında TL bulunan müşteriler Sadece 20 Aralık 21 Tarihinde hesabında USD EUR GBP bulunan Müşteriler
Vade 3, 6, 9, 12 Ay 3, 6, 12 Ay
Hesap Para Birimi TL TL
Kişi Yurt içinde yerleşik 'Gerçek' kişiler Yurt içinde yerleşik 'Gerçek' kişiler
Getiri Vade sonu faiz ve kur değişiminden yüksek olan ödenir Vade sonu faiz ile kur değişiminden yüksek olan ödenir
Vadeden Önce Çekim Vade öncesi para çekiminde destekten fayda sağlanmaz. Hesabın açıldığı ve kapandığı tarihlerdeki kurun düşük olanına göre hesap bakiyesi güncellenir. Ana para kaybı söz konusu olabilir Vade öncesi para çekiminde destekten fayda sağlanmaz. Hesabın açıldığı ve kapandığı tarihlerdeki kurun düşük olanına göre hesap bakiyesi güncellenir. Ana para kaybı söz konusu olabilir
Vergilendirme Stopaj yok Stopaj açıklanan yasal düzenlemelere göre yapılacaktır. Şimdilik stopaj bilgisi 31/03/2022 tarihine kadar açılanlarda 6 aya kadar(6 ay dahil) %5, bir yıla kadar(1 yıl dahil) %3 olarak uygulanmaktadır.
Faiz oranı Max oran = TCMB faiz oranı + %3 olacaktır. Minimum faiz oranı TCMB faiz oranı olacaktır. Günümüz piyasasında bu oran %14,00 olup bankamızca müşterilerimize bu oranın üzerinde yüksek bir oran sunulması planlanmaktadır. Piyasa koşullarına göre faiz oranı değişkenlik gösterebilecektir.
Kur Değişimi Hesaplama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.
Önemli Not   -DTH Hesabı 20 Aralık 2021 öncesinde açılmış olmalı. Bu işlem 1 defaya mahsustur.
-TL 'ye Dönüşüm Kuru TCMB tarafından açıklanan saat 11:00 kurudur.

FibaFX Hakkında Önemli Bilgilendirme

Yurt dışı tatili nedeniyle FibaFX, 23 Aralık 22.00 ile 27 Aralık 01.00 saatleri arasında altın ve gümüş alım satım işlemlerine kapalı olacaktır. Alım satım işlemlerinizi Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda yer alan Yatırım menüsünden veya 444 88 88 Telefon Bankacılığımızdan yapabilirsiniz. Yurt dışı tatili nedeniyle döviz kurlarında yaşanacak anlık kesinti durumunda 444 88 88 Çağrı Merkezi hattımızdan işlem yapabilirsiniz.

Yenilenmiş Cep Telefonlarının Kredi Kartı ile Taksitlendirilebilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 21.12.2021 tarihinde 9993 sayılı kararı ile;

 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süresinin; kart kabulünü sağlayan iş yerinin 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması kaydıyla, bahse konu yönetmelik kapsamında “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı 5.000 TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5.000 TL’nin üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Harcama Türü Taksit Sınırı
5.000 TL’ye kadar olan (5.000 TL dahil) cep telefonu alımı Sıfır ürün ise: Taksitlendirilemez
Yenilenmiş ürün ise: 12 ay
5.000 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı Sıfır ürün ise: Taksitlendirilemez
Yenilenmiş ürün ise: 6 ay

BtcTurk’ten Para Transferleri Hakkında Önemli Bilgilendirme

9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 16.45’ten itibaren BtcTurk hesabınızdan Fibabanka’da bulunan hesabınıza yapacağınız Türk lirası bakiye çekim işlemleri, artık sadece EFT saatleri içerisinde (09.00-16.45) gerçekleşecektir. Fibabanka hesabınızdan BtcTurk’e yapılan Türk lirası gönderim işlemleriniz ise 7 gün 24 saat gerçekleşmeye devam edecektir.

TCMB’den Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (24 Kasım 2021)

24 Kasım 2021 tarihinde TCMB’nin web sitesinde ilan edilen tebliğ gereği kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları yeniden belirlenmiştir. 01 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bireysel ve ticari kredi kartlarına uygulanacak güncel faiz oranları aşağıdaki gibidir.

Döviz Cinsi Aylık Azami Akdi Faiz Oranı Aylık Azami Gecikme Faizi Oranı
TL %1,80 %2,10
YP (USD, EURO) %1,44 %1,74

FibaFX Hakkında Önemli Bilgilendirme

Yurt dışı tatili nedeniyle FibaFX, 25 Kasım 2021 saat 21.00 ile 26 Kasım 2021 saat 02.00 arası ve 26 Kasım 2021 saat 21.45’ten sonra kıymetli maden alım satım işlemlerine kapalı olacaktır. İşlemlerinizi Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda yer alan “Yatırım” menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.

Fiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fonu – 01.11.2021 İşlem Günü Fon Fiyatı

Fiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fonu işlem günü olan 01.11.2021 gün sonu itibarıyla hesaplanan ve işlemlere konu olan fon fiyatları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

FJC      TL FİYAT 9.537746
FJC      USD FİYAT 1.000949

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi beşincisini bu yıl, 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde "Yeniden Birlikteyiz" temasıyla hibrit olarak gerçekleştirecek.

Dünyadan ve Türkiye'den ünlü uzman ve liderlerin konuşmacı olacağı Kongrede, 35 panelin yanı sıra 28 farklı başlıkta eğitim programları da yer alacak. Kongre kapsamında düzenlenecek tüm paneller simültane olarak tercümanlar tarafından İngilizceye de çevrileceğinden, paneller İngilizce olarak da takip edilebilecek.

Çevrim içi olarak iki gün sürecek Kongre'de, "Sürdürülebilirlik", "Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar", "Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları" ve "Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları" olmak üzere dört ana konu masaya yatırılacak. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yer alacak dünyadan ve Türkiye'den ünlü uzmanlar ve liderler, fikirleri ile dönüşüm yaratmak isteyenlere ilham kaynağı olacak.

Kongreye ilişkin tanıtım materyallerine https://sermayepiyasalarikongresi.org.tr/tanitim-materyalleri/ linkinden, sosyal medya hesaplarına ise aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Instagram: https://www.instagram.com/p/CVNsZOIoze_/
Twitter: https://twitter.com/tspborgtr/status/1450473631809683458
Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856238952093884416
Facebook: https://www.facebook.com/tspborgtr/photos/a.2041617666004147/2124697584362821/ 

Piyasalarda Uygulanacak İşlem ve Takas Esasları

28 Ekim Perşembe gününün yarım gün, 29 Ekim Salı gününün tam gün resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda uygulanacak işlem ve takas esasları ekte detaylandırılmıştır.

Tahvil Bono ve Hisse Senedi Piyasası:

29 Ekim Cuma günlerinde;
IMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı’nda ve Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem ve takas yapılmayacaktır.

26 Ekim Salı günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 01 Kasım Pazartesi günü, 27 Ekim Çarşamba ve 28 Ekim Perşembe günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 02 Kasım Salı günü gerçekleşecektir.

Fiba Portföy Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası ve Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

İşlem Tarihi 00.01 - 18.00 arasında yapılan tüm işlemler ve 18.01-00.00 arası yapılan müşteri satış işlemleri 18.01 - 00.00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
26.10.2021 26.10.2021 Salı fiyatından,
26.10.2021 Salı günü
27.10.2021 Çarşamba fiyatından,
26.10.2021 Salı günü
27.10.2021 27.10.2021 Çarşamba fiyatından,
27.10.2021 Çarşamba günü
28.10.2021 Perşembe fiyatından,
27.10.2021 Çarşamba günü

Yarım Gün

İşlem Tarihi 00.01 - 10.30 arasında yapılan tüm işlemler ve 10.31-00.00 arası yapılan müşteri satış işlemleri 10.31 - 00.00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
28.10.2021 28.10.2021 Perşembe fiyatından,
28.10.2021 Perşembe günü
01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
28.10.2021 Perşembe günü

Fiba Portföy Değişken, Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken, Fiba Portföy Borçlanma Araçları, Fiba Portföy Altın Fonu

İşlem Tarihi 00.01 - 13.00 arasında yapılan tüm işlemler 13.01 - 00.00 arasında yapılan tüm işlemler
26.10.2021 27.10.2021 Çarşamba fiyatından,
27.10.2021 Çarşamba günü
28.10.2021 Perşembe fiyatından,
28.10.2021 Perşembe günü
27.10.2021 28.10.2021 Perşembe fiyatından,
28.10.2021 Perşembe günü
01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
01.11.2021 Pazartesi günü

Yarım Gün

İşlem Tarihi 00.01 - 10.30 arasında yapılan tüm işlemler 13.01 - 00.00 arasında yapılan tüm işlemler
28.10.2021 01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
01.11.2021 Pazartesi günü
02.11.2021 Salı fiyatından,
02.11.2021 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi ve Fon Sepeti Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 - 13.00 arasında yapılan işlemler 13.01 - 00.00 arasında yapılan işlemler
26.10.2021 27.10.2021 Çarşamba fiyatından,
27.10.2021 Çarşamba günü
28.10.2021 Perşembe fiyatından,
28.10.2021 Perşembe günü
27.10.2021 28.10.2021 Perşembe fiyatından,
28.10.2021 Perşembe günü
01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
01.11.2021 Pazartesi günü

Yarım Gün

İşlem Tarihi 00.01 - 10.30 arasında yapılan tüm işlemler 10.31 - 00.00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
28.10.2021 01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
01.11.2021 Pazartesi günü
02.11.2021 Salı fiyatından,
02.11.2021 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi ve Fon Sepeti Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 - 13.00 arasında yapılan işlemler 13.01 - 00.00 arasında yapılan işlemler
26.10.2021 27.10.2021 Çarşamba fiyatından,
28.10.2021 Perşembe günü
01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
02.11.2021 Salı günü
27.10.2021 28.10.2021 Perşembe fiyatından,
01.11.2021 Pazartesi günü
02.11.2021 Salı fiyatından,
03.11.2021 Çarşamba günü

Yarım Gün

İşlem Tarihi 00.01 - 10.30 arasında yapılan tüm işlemler 10.31 - 00.00 arasında yapılan müşteri satım işlemleri
28.10.2021 01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
02.11.2021 Salı günü
03.11.2021 Salı fiyatından,
04.11.2021 Perşembe günü

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları, Fırtına Serbest (Döviz) Fonu, Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 - 13.00 arasında yapılan işlemler 13.01 - 00.00 arasında yapılan işlemler
26.10.2021 27.10.2021 Çarşamba fiyatından,
27.10.2021 Çarşamba günü
28.10.2021 Perşembe fiyatından,
28.10.2021 Perşembe günü
27.10.2021 28.10.2021 Perşembe fiyatından,
28.10.2021 Perşembe günü
01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
01.11.2021 Pazartesi günü

Yarım Gün

İşlem Tarihi 00.01 - 10.30 arasında yapılan tüm işlemler 10.31 - 00.00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
28.10.2021 01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
01.11.2021 Pazartesi günü
02.11.2021 Salı fiyatından,
02.11.2021 Salı günü

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları, Fırtına Serbest (Döviz) Fonu, Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 - 13.00 arasında yapılan işlemler 13.01 - 00.00 arasında yapılan işlemler
26.10.2021 27.10.2021 Salı fiyatından,
01.11.2021 Pazartesi günü
28.11.2021 Perşembe fiyatından,
03.11.2021 Çarşamba günü
27.10.2021 28.10.2021 Perşembe fiyatından,
02.11.2021 Salı günü
01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
04.11.2021 Perşembe günü

Yarım Gün

İşlem Tarihi 00.01 - 10.30 arasında yapılan tüm işlemler 10.31 - 00.00 arasında yapılan müşteri satım işlemleri
28.10.2021 01.11.2021 Pazartesi fiyatından,
04.11.2021 Perşembe günü
02.11.2021 Salı fiyatından,
05.11.2021 Cuma günü

Kanuni Takibe İntikal Etmiş Kredi Alacaklarının Devri Hakkında

Bankamızın kanuni takip portföyünde yer alan 1669 adet müşteriye ait toplam anapara bakiyesi 57.185.251,56 -TL. olan; kredi kartı, bireysel kredi, tarım kredisi, ticari kredi, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, 20.10.2021 Çarşamba günü saat 11.00’da İntengo Bilişim Teknolojileri A.Ş. firması tarafından online ortamda açık artırma suretiyle düzenlenecek ihale ile satılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Fiba Portföy Meltem Serbest (Döviz) Fonu – 30.09.2021 İşlem Günü Fon Fiyatı

Fiba Portföy Meltem Serbest (Döviz) Fonu işlem günü olan 30.09.2021 gün sonu itibarıyla hesaplanan ve işlemlere konu olan fon fiyatları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

FJM       TL FİYAT 8.912111

FJM       USD FİYAT 1.003786

FibaFX Hakkında Önemli Bilgilendirme

Yurt dışı tatili nedeniyle FibaFX, 6 Eylül 20.00 ile 7 Eylül 01.00 saatleri arasında kıymetli maden alım satım işlemlerine kapalı olacaktır. Alım satım işlemlerinizi Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda yer alan Yatırım menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.

Piyasalarda Uygulanacak İşlem ve Takas Esasları

Değerli müşterilerimiz,

30 Ağustos Pazartesi gününün tam gün resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda uygulanacak işlem ve takas esasları ekte detaylandırılmıştır.

Tahvil Bono ve Hisse Senedi Piyasası:

30 Ağustos Pazartesi;
IMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı’nda ve Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem ve takas yapılmayacaktır.

26 Ağustos Perşembe günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 31 Ağustos Salı günü, 27 Ağustos Cuma günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 1 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecektir.

Fiba Portföy Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası ve Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

İşlem Tarihi 00.01 – 18.00 arasında yapılan tüm işlemler ve 18.01 – 00.00 arasında yapılan müşteri satış işlemleri 18.01 – 00.00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
27.08.2021 27.08.2021 Cuma günü fiyatından,
27.08.2021 Cuma günü
31.08.2021 Salı günü fiyatından,
27.08.2021 Cuma günü

Fiba Portföy Değişken, Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken, Fiba Portföy Borçlanma Araçları, Fiba Portföy Altın Fonu (Müşteri Fon Alım ve Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 - 13:00 arasında yapılan tüm işlemler 13.01 – 00.00 arasında yapılan tüm işlemler
27.08.2021 31.08.2021 Salı günü fiyatından,
31.08.2021 Salı günü
01.09.2021 Çarşamba günü fiyatından
01.09.2021 Çarşamba günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu, Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu, Fiba Portföy Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon, Fiba Portföy Fırtına Döviz Serbest Fon (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan alım işlemleri 13.01 – 00.00 arasında yapılan alım işlemleri
26.08.2021 27.08.2021 Cuma günü fiyatından,
27.08.2021 Cuma günü
31.08.2021 Salı günü fiyatından,
31.08.2021 Salı günü
27.07.2021 31.08.2021 Salı günü fiyatından,
31.08.2021 Salı günü
01.09.2021 Çarşamba günü fiyatından
01.09.2021 Çarşamba günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan satım işlemleri 13.01 – 00.00 arasında yapılan satım işlemleri
26.08.2021 27.08.2021 Cuma günü fiyatından,
31.08.2021 Salı günü
31.08.2021 Salı günü fiyatından,
01.09.2021 Çarşamba günü
27.08.2021 31.08.2021 Salı günü fiyatından,
01.09.2021 Çarşamba günü
01.09.2021 Çarşamba günü fiyatından
02.09.2021 Perşembe günü

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu, Fiba Portföy Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon, Fiba Portföy Fırtına Döviz Serbest Fon (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan satım işlemleri 13.01 – 00.00 arasında yapılan satım işlemleri
25.08.2021 26.08.2021 Perşembe günü fiyatından,
31.08.2021 Salı günü
27.08.2021 Cuma günü fiyatından
01.09.2021 Çarşamba günü
26.07.2021 27.08.2021 Cuma günü fiyatından
01.09.2021 Çarşamba günü
31.08.2021 Salı günü fiyatından
02.09.2021 Perşembe günü
27.07.2021 31.08.2021 Salı günü fiyatından
02.09.2021 Perşembe günü
01.09.2021 Çarşamba günü fiyatından
03.09.2021 Cuma günü

26-27 Ağustos 2021 Sistem Bakım Çalışması

Size daha iyi hizmet sunabilmek için her zamankinden biraz daha fazla çalışacağız.

26 Ağustos saat 23.55 ile 27 Ağustos saat 00.10 arasında Bankamız sistemlerinde yapacağımız kısa süreli çalışma nedeniyle Kurumsal Fibabanka Mobil ve Kurumsal İnternet Bankacılığı kanallarımızdan hizmet sağlayamayacağımızı paylaşmak isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

FibaBorsa Hakkında Önemli Bilgilendirme

OYAK Yatırım, size daha iyi hizmet sunabilmek için 21 Ağustos Cumartesi günü yeni veri merkezine taşınıyor. Bu kapsamda belirtilen gün içerisinde FibaBorsa üzerinden sizlere hizmet veremeyeceğiz. 22 Ağustos tarihinden itibaren FibaBorsa üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Fiba Portföy Meltem Serbest (Döviz) Fonu – 16.08.2021 İşlem Günü Fon Fiyatı

Fiba Portföy Meltem Serbest (Döviz) Fonu işlem günü olan 16.08.2021 gün sonu itibarıyla hesaplanan ve işlemlere konu olan fon fiyatları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

FJM    TL FİYAT 8.488314
FJM    USD FİYAT 1.002387

Piyasalarda Uygulanacak İşlem ve Takas Esasları

15 Temmuz Perşembe gününün tam gün, 19 Temmuz Pazartesi gününün yarım gün ve 20-23 Temmuz günlerinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda uygulanacak işlem ve takas esasları ekte detaylandırılmıştır.

Tahvil Bono ve Hisse Senedi Piyasası:

15 Temmuz Çarşamba ve 20-23 Temmuz günlerinde;
IMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı’nda ve Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem ve takas yapılmayacaktır.

19 Temmuz Pazartesi;
Hisse Senetleri Piyasası’nda takas yapılmayacaktır.

13 Temmuz Salı günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 16 Temmuz Cuma günü, 14 Temmuz Çarşamba günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 26 Temmuz Pazartesi günü, 16 Temmuz Cuma ve 19 Temmuz Pazartesi günleri yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 27 Temmuz Salı günü gerçekleşecektir.

Fiba Portföy Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası ve Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

İşlem Tarihi 00.01 – 18.00 arasında yapılan tüm işlemler ve 18.01 – 00.00 arasında yapılan müşteri satış işlemleri 18.01 – 00.00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
14.07.2021 14.07.2021 Çarşamba günü fiyatından,
14.07.2021 Çarşamba günü
16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
14.07.2021 Çarşamba günü
İşlem Tarihi 00.01 – 10.30 arasında yapılan tüm işlemler ve 10.31 – 00.00 arası yapılan müşteri satış işlemleri 10.31 – 00.00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
19.07.2021 19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü

Fiba Portföy Değişken, Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken, Fiba Portföy Borçlanma Araçları, Fiba Portföy Altın Fonu (Müşteri Fon Alım ve Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 - 13:00 arasında yapılan tüm işlemler 13.01 – 00.00 arasında yapılan tüm işlemler
13.07.2021 14.07.2021 Çarşamba günü fiyatından,
14.07.2021 Çarşamba günü
16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
16.07.2021 Cuma günü
14.07.2021 16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
16.07.2021 Cuma günü
19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
16.07.2021 19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
İşlem Tarihi 00.01 – 10.30 arasında yapılan tüm işlemler 10.31 – 00.00 arasında yapılan tüm işlemler
19.07.2021 26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
27.07.2021 Salı günü fiyatından,
27.07.2021 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan alım işlemleri 13.01 – 00.00 arasında yapılan alım işlemleri
13.07.2021 14.07.2021 Çarşamba günü fiyatından,
14.07.2021 Çarşamba günü
16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
16.07.2021 Cuma günü
14.07.2021 16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
16.07.2021 Cuma günü
19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
16.07.2021 19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
İşlem Tarihi 00.01 – 10.30 arasında yapılan alım işlemleri 10.31 – 00.00 arasında yapılan alım işlemleri
19.07.2021 26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
27.07.2021 Salı günü fiyatından,
27.07.2021 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan satım işlemleri 13.01 – 00.00 arasında yapılan satım işlemleri
13.07.2021 14.07.2021 Çarşamba günü fiyatından,
16.07.2021 Cuma günü
16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
14.07.2021 16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
16.07.2021 19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
27.07.2021 Salı günü
İşlem Tarihi 00.01 – 10.30 arasında yapılan satış işlemler 10.31 – 00.00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
19.07.2021 26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
27.07.2021 Salı günü
27.07.2021 Salı günü fiyatından,
28.07.2021 Çarşamba günü

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan alım işlemleri 13.01 – 00.00 arasında yapılan alım işlemleri
13.07.2021 14.07.2021 Çarşamba günü fiyatından,
14.07.2021 Çarşamba günü
16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
16.07.2021 Cuma günü
14.07.2021 16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
16.07.2021 Cuma günü
19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
16.07.2021 19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
İşlem Tarihi 00.01 – 10.30 arasında yapılan alım işlemleri 10.31 – 00.00 arasında yapılan alım işlemleri
19.07.2021 26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
27.07.2021 Salı günü fiyatından,
27.07.2021 Salı günü

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan satım işlemleri 13.01 – 00.00 arasında yapılan satım işlemleri
13.07.2021 14.07.2021 Çarşamba günü fiyatından,
19.07.2021 Pazartesi günü
16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
14.07.2021 16.07.2021 Cuma günü fiyatından,
26.07.2021 Pazartesi günü
19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
27.07.2021 Salı günü
16.07.2021 19.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
27.07.2021 Salı günü
26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
28.07.2021 Çarşamba günü
İşlem Tarihi 00.01 – 10.30 arasında yapılan satım işlemleri 10.31 – 00.00 arasında yapılan müşteri satım işlemleri
19.07.2021 26.07.2021 Pazartesi günü fiyatından,
28.07.2021 Çarşamba günü
27.07.2021 Salı günü fiyatından,
29.07.2021 Perşembe günü

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fiba Portföy FFS Fonu Ünvan Değişikliği

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Fiba Portföy Serbest (Döviz) Fon’un (Fon) Fiba Portföy 2023 Serbest (Döviz) Fon'a dönüşümüne izin verilmesi ve dönüşüme ilişkin 31.05.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6712 sayılı izni ile Fiba Portföy 2023 Serbest (Döviz) Fon'a dönüşümü onaylanmıştır. Söz konusu değişiklikler 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin kurul izin yazısı, duyuru metni, izahname tadil metnine ve dönüşüm sürecinde yeni pay alımlarının devam edeceğine ilişkin,

İzahname Tadil Metni için tıklayınız.

İzahname Duyurusu için tıklayınız.

SPK İzin Yazısı için tıklayınız.

Fon’un eski ve yeni unvanı aşağıdaki gibidir.

Mevcut Unvan Yeni Unvan
Fiba Portföy Serbest (Döviz) Fon Fiba Portföy 2023 Serbest (Döviz) Fon

FibaFX Hakkında Önemli Bilgilendirme

FibaFX, 31 Mayıs günü 20.00 ile 1 Haziran günü 01.00 saatleri arasında yurt dışı tatili nedeniyle kıymetli maden alım satım işlemlerine kapalı olacaktır. İşlemlerinizi Yatırım menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.

Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Piyasalarda Uygulanacak İşlem ve Takas Esasları

Değerli müşterilerimiz,

19 Mayıs Çarşamba gününün tam gün resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda uygulanacak işlem ve takas esasları ekte detaylandırılmıştır.

Tahvil Bono ve Hisse Senedi Piyasası:

19 Mayıs Çarşamba günü;

IMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı’nda ve Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem ve takas yapılmayacaktır.

17 Mayıs Pazartesi günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 20 Mayıs Perşembe günü, 18 Mayıs Salı günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 21 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Fiba Portföy Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası ve Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

İşlem Tarihi 00.01 – 18.00 arasında yapılan tüm işlemler 18.01 – 00.00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
17.05.2021 17.05.2021 Pazartesi fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
18.05.2021 Salı günü fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
18.05.2021 18.05.2021 Salı fiyatından,
18.05.2021 Salı günü
20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü

Fiba Portföy Değişken, Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken, Fiba Portföy Borçlanma Araçları, Fiba Portföy Altın Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan tüm işlemler 13.01 – 00.00 arasında yapılan tüm işlemler
17.05.2021 18.05.2021 Salı günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü
20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü
18.05.2021 20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü
21.05.2021 Cuma günü fiyatından,
21.05.2021 Cuma günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan işlemler 13.01 – 00.00 arasında yapılan işlemler
17.05.2021 18.05.2021 Salı günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü
20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü
18.05.2021 20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü
21.05.2021 Cuma günü fiyatından,
21.05.2021 Cuma günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan işlemler 13.01 – 00.00 arasında yapılan işlemler
17.05.2021 18.05.2021 Salı günü fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü
20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
21.05.2021 Cuma günü
18.05.2021 20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
21.05.2021 Cuma günü
21.05.2021 Cuma günü fiyatından,
24.05.2021 Pazartesi günü

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.00 arasında yapılan işlemler 13.01 – 00.00 arasında yapılan işlemler
17.05.2021 18.05.2021 Salı günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü
20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü
18.05.2021 20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü
21.05.2021 Cuma günü fiyatından,
21.05.2021 Cuma günü

Fiba Portföy Yabancı Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00.01 – 13.30 arasında yapılan işlemler 13.31 – 00.00 arasında yapılan işlemler
17.05.2021 18.05.2021 Salı günü fiyatından,
21.05.2021 Cuma günü
20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
24.05.2021 Pazartesi günü
18.05.2021 20.05.2021 Perşembe günü fiyatından,
24.05.2021 Pazartesi günü
21.05.2021 Cuma fiyatından,
25.05.2021 Salı günü

Piyasalarda Uygulanacak İşlem ve Takas Esasları

Değerli müşterilerimiz,

12 Mayıs Çarşamba gününün yarım gün ve 13 Mayıs Perşembe -14 Mayıs Cuma günlerinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda uygulanacak işlem ve takas esasları ekte detaylandırılmıştır.

Tahvil Bono ve Hisse Senedi Piyasası:

13 Mayıs Perşembe ve 14 Mayıs Cuma günleri;

IMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı’nda ve Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem ve takas yapılmayacaktır.

11 Mayıs Salı günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 17 Mayıs Pazartesi günü, 12 Mayıs Çarşamba günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 18 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecektir.

Fiba Portföy Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası ve Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

İşlem Tarihi 00:01 - 18:00 arasında yapılan tüm işlemler ve 18:01-00:00 arası yapılan müşteri satış işlemleri 18:01 - 00:00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
10.05.2021 10.05.2021 Pazartesi fiyatından,
10.05.2021 Pazartesi günü
11.05.2021 Salı günü fiyatından,
10.05.2021 Pazartesi günü
11.05.2021 11.05.2021 Salı fiyatından,
11.05.2021 Salı günü
12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
11.05.2021 Salı günü
İşlem Tarihi 00:01 - 10:45 arasında yapılan tüm işlemler ve 10:46-00:00 arası yapılan müşteri satış işlemleri 13:01 - 00:00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
12.05.2021 12.05.2021 Çarşamba fiyatından,
12.05.2021 Çarşamba günü
17.05.2021 Pazartesi günü fiyatından,
12.05.2021 Çarşamba günü

Fiba Portföy Değişken, Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken, Fiba Portföy Borçlanma Araçları, Fiba Portföy Altın Fonu

İşlem Tarihi 00:01 - 13:00 arasında yapılan tüm işlemler 13:01 - 00:00 arasında yapılan tüm işlemler
10.05.2021 11.05.2021 Salı günü fiyatından,
11.05.2021 Salı günü
12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
12.05.2021 Çarşamba günü
11.05.2021 12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
12.05.2021 Çarşamba günü
17.05.2021 Pazartesi günü fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
İşlem Tarihi 00:01 - 10:45 arasında yapılan tüm işlemler ve 10:46-00:00 arası yapılan müşteri satış işlemleri 13:01 - 00:00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
12.05.2021 17.05.2021 Pazartesi fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
18.05.2021 Salı günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler
10.05.2021 11.05.2021 Salı günü fiyatından,
11.05.2021 Salı günü
12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
12.05.2021 Çarşamba günü
11.05.2021 12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
12.05.2021 Çarşamba günü
17.05.2021 Pazartesi günü fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
İşlem Tarihi 00:01 - 10:45 arasında yapılan alım işlemleri 10:46 - 00:00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
12.05.2021 17.05.2021 Pazartesi fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
18.05.2021 Salı günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler
10.05.2021 11.05.2021 Salı günü fiyatından,
12.05.2021 Çarşamba günü
12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü fiyatından,
11.05.2021 12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
17.05.2021 Pazartesi günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü
İşlem Tarihi 00:01 - 10:45 arasında yapılan alım işlemleri 10:46 - 00:00 arasında yapılan müşteri satım işlemleri
12.05.2021 17.05.2021 Pazartesi fiyatından,
18.05.2021 Salı günü
18.05.2021 Salı günü fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler
10.05.2021 11.05.2021 Salı günü fiyatından,
11.05.2021 Salı günü
12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
12.05.2021 Çarşamba günü
11.05.2021 12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
12.05.2021 Çarşamba günü
17.05.2021 Pazartesi günü fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
İşlem Tarihi 00:01 - 10:45 arasında yapılan tüm işlemler ve 10:46-00:00 arası yapılan müşteri satış işlemleri 13:01 - 00:00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
12.05.2021 17.05.2021 Pazartesi fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
18.05.2021 Salı günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü

Fiba Portföy Yabancı Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00:01 - 13:30 arasında yapılan işlemler 13:31 - 00:00 arasında yapılan işlemler
10.05.2021 11.05.2021 Salı günü fiyatından,
17.05.2021 Pazartesi günü
12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü
11.05.2021 12.05.2021 Çarşamba günü fiyatından,
18.05.2021 Salı günü
17.05.2021 Pazartesi fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü
İşlem Tarihi 00:01 - 10:45 arasında yapılan tüm işlemler ve 10:46-00:00 arası yapılan müşteri satış işlemleri 13:01 - 00:00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
12.05.2021 17.05.2021 Pazartesi fiyatından,
20.05.2021 Perşembe günü
18.05.2021 Salı günü fiyatından,
21.05.2021 Cuma

TCMB’den Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (26 Nisan 2021)

26 Nisan 2021 tarihinde TCMB’nin web sitesinde ilan edilen tebliğ gereği kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları yeniden belirlenmiştir. 01 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ticari kredi kartlarına ve 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bireysel kredi kartlarına uygulanacak güncel faiz oranları aşağıdaki gibidir.

Döviz Cinsi Aylık Azami Akdi Faiz Oranı Aylık Azami Gecikme Faizi Oranı
TL %1,98 %2,28
YP (USD, EURO) %1,58 % 1,88

Fibabanka Mobil’e Girenler Kazanıyor! Yarışma Kuralları

Fibabanka Mobil’e Girenler Kazanıyor!

26 Mayıs'a kadar Fibabanka Mobil'e ilk kez giriş yapanlar 100 TL değerinde Migros Hediye Çeki kazanma şansı yakalıyor.

Katılım Koşulları

 • Bu kampanya FIBABANKA ANONIM SIRKETI adına 22.04.2021 tarih ve E.24951361-255.05.02-2677 sayılı izni ile ESTABOOM tarafından düzenlenmektedir.
 • 26.04.2021, SAAT: 00:01 – 26.05.2021, SAAT: 23.59 tarihleri arasında Türkiye genelinde Fibabanka Mobil uygulamasının tanıtımı amacıyla, Fibabanka A.Ş.’ye ait Fibabanka Mobil uygulamasını (Fibabanka Mobil uygulaması App Store/Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir) indirerek müşteri numarası/TCKN ve parolası ile ilk kez giriş yapan bireysel müşterilere 1 çekiliş hakkı verilecektir. Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.
 • Talihliler 31.05.2021 saat:14:00’da ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. ECZA SOK. POL CENTER NO:4 D:1 LEVENT İSTANBUL (Estaboom Toplantı Salonu) adresinde noter huzurunda halka açık olarak çekilişle belirlenecektir.
 • Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişte 100 kişi 100 TL değerinde Migros Dijital Alışveriş kodu (Migros Dijital Alışveriş Kodu karşılığı nakit ödeme yapılmaz, nakde çevrilemez, hediye çeki verilmez ve talihli dışında kimse kullanamaz) ikramiyesi kazanacaktır.
 • Kazananlar 01.06.2021 tarihinde https://www.fibabanka.com.tr/hakkimizda/duyuru-ve-haberler/2021 adresinde yayınlanacaktır.
 • Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
 • Kampanya Fibabanka bireysel müşterilerine yöneliktir.
 • Sistemde yer alan kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcı sorumluluğundadır.
 • Çekilişe FIBABANKA ANONIM SIRKETI çalışanları, ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanları ve 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez.
 • Kampanya bitiş tarihi itibarı ile, teknik inceleme sonucunda Fibabanka A.Ş.’den kanuni takibe konu müşteriler, çekilişe dahil edilmeyecektir.
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin; tescile bağlı ikramiye kazanmaları durumunda ikametgah tezkeresi ibrazı zorunludur.
 • İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
 • Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Asil Talihliler

 • HALİL ERGİN
 • GÜROL ALTINKAYA
 • OĞUZHAN YARAR
 • RUKİYE KÖKSAL
 • HASAN BASRİ MANSUR
 • AYHAN KOÇYİĞİT
 • İSMET ONUR KARABUDAK
 • EMRE ŞENTÜRK
 • İSMET KUR
 • BUKET KAĞIT
 • SERPİL SEVİMLİ
 • KÜRŞAT HAMİT FİLİK
 • KADER GÜLTEKİN ECER
 • METİN KARADAĞ
 • AYTEN AŞIR
 • SÜREYYA ÜLKER
 • NAZİFE BOSTANCI
 • CİHAN KARAÇAY
 • MELİSA AKAR
 • ÜMİT YAŞAR ÖKMEN
 • AYNUR METİN
 • YASEMİN ONĞULU
 • ERDİNÇ LÖKOĞLU
 • HÜSEYİN ÖZENÇ
 • ESİN YETKİN
 • BAŞAK KALAYCIOĞLU
 • AHMET YALANKOZ
 • AHMET KIRMIZI
 • AYTUNÇ GÜNEŞ
 • BURCU BAYINDIRLI
 • VOLKAN GÖZÜTOK
 • ÜNAL BEŞİK
 • TUBA SAÇLI DİNLER
 • MELİHA NALBANT
 • ERSİN AKSU
 • SİBEL GÜLDEN
 • KEMAL SEVİMLİ
 • MEHMET ERGENE
 • ALİ OSMAN ÖZLEM
 • YILDIZ ÖZCAN
 • HÜSEYİN ASİL
 • SERGEN ALKAN
 • İRFAN KARADAŞ
 • KADRİ AKINCI
 • ÇİĞDEM ERTÜRK
 • BARIŞ ALTAŞ
 • HİDAYET UĞUR
 • RASİM DURSUN
 • MİMAR BEYBABA
 • UMUT BEŞENK
 • DAMLA NUR KEÇELİ
 • MEHMET ERKAN DOĞAN
 • FEYYAZ YILMAZ
 • ALİ OSMAN BİLGİ
 • ADEM ÇAMYAR
 • BAHADIR YILMAZ
 • YAKUP SEVİKER
 • NECATİ MUTLU
 • TAMER ALTIN
 • ZÜBEYDE ATABEY
 • BURAK ATLI
 • UĞUR AŞCI
 • ALPEREN BOZKURT
 • AVNİ ARSLAN
 • YASİN YILDIZ
 • MURAT OMALA
 • FURKAN ADAKLI
 • NURCAN BİLEN
 • HAYDAR ATMACA
 • ÜMÜŞ ÇİÇEK
 • SAVAŞ MEHMET ŞİMŞEK
 • MEHMET KAŞIKÇI
 • BERHAN GÜNDOĞDİ
 • SEVGİ SARIYERLİ
 • HAMDİ AYGÜN
 • GÜRKAN AKGÜL
 • SULTAN BAYKIN
 • DİLARA GÜL
 • RECEP AKTAY
 • HAKAN KESİK
 • LÜTFİYE DAĞ
 • METİN YAZICI
 • ÜMİT ARDAKALAN
 • AHMET CENK YALGIN
 • SEVİL YARESER
 • YILMAZ GÜVEN
 • ZEYNEP AKYOL
 • ATAKAN DEMİRTAŞ
 • HÜMEYRA ÖZTÜRK
 • ZEYNEP ECE
 • ABDULLAH HAMZİ
 • EMRULLAH KIZILATEŞ
 • GÜLAY OKTAY
 • ABDULKADİR ÖZAYDIN
 • TURAN BABUR
 • ABDULLAH AKAR
 • HASAN DEMİR
 • HIDIR COŞKUN
 • BİROL TUMUR
 • OSMAN ALPER

Piyasalarda Uygulanacak İşlem ve Takas Esasları

Değerli müşterilerimiz,

23 Nisan 2021 Cuma gününün tam gün resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda uygulanacak işlem ve takas esasları aşağıda detaylandırılmıştır.

Tahvil Bono ve Hisse Senedi Piyasası:

23 Nisan 2021 Cuma günü; İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı’nda ve Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem ve takas yapılmayacaktır.

21 Nisan 2021 Çarşamba günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 26 Nisan 2021 Pazartesi günü, 22 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak hisse senedi işlemlerinin takası 27 Nisan 2021 Salı günü gerçekleştirilecektir.

Fiba Portföy Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası ve Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

İşlem Tarihi 00:01 - 18:00 arasında yapılan tüm işlemler ve 18:01-00:00 arası yapılan müşteri satış işlemleri 18:01 - 00:00 arasında yapılan müşteri alım işlemleri
21.04.2021 21.04.2021 Çarşamba fiyatından,
21.04.2021 Çarşamba günü
22.04.2021 Perşembe günü fiyatından,
21.04.2021 Çarşamba günü
22.04.2021 22.04.2021 Perşembe fiyatından,
22.04.2021 Perşembe günü
26.04.2021 Pazartesi günü fiyatından,
22.04.2021 Perşembe günü

Fiba Portföy Değişken, Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken, Fiba Portföy Borçlanma Araçları, Fiba Portföy Altın Fonu

İşlem Tarihi 00:01 - 13:00 arasında yapılan tüm işlemler 13:01 - 00:00 arasında yapılan tüm işlemler
21.04.2021 22.04.2021 Perşembe günü fiyatından,
22.04.2021 Perşembe günü
26.04.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.04.2021 Pazartesi günü
22.04.2021 26.04.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.04.2021 Pazartesi günü
27.04.2021 Salı günü fiyatından,
27.04.2021 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler
21.04.2021 22.04.2021 Perşembe günü fiyatından,
22.04.2021 Perşembe günü
26.04.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.04.2021 Pazartesi günü
22.04.2021 26.04.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.04.2021 Pazartesi günü
27.04.2021 Salı günü fiyatından,
27.04.2021 Salı günü

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler
21.04.2021 22.04.2021 Perşembe günü fiyatından,
26.04.2021 Pazartesi günü
27.04.2021 Salı günü fiyatından,
28.04.2021 Çarşamba günü
22.04.2021 26.04.2021 Pazartesi günü fiyatından,
27.04.2021 Salı günü
28.04.2021 Çarşamba günü fiyatından,
29.04.2021 Perşembe günü

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Alım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00:01 - 13:00 arasında yapılan işlemler 13:01 - 00:00 arasında yapılan işlemler
21.04.2021 22.04.2021 Perşembe günü fiyatından,
22.04.2021 Perşembe günü
26.04.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.04.2021 Pazartesi günü
22.04.2021 26.04.2021 Pazartesi günü fiyatından,
26.04.2021 Pazartesi günü
27.04.2021 Salı günü fiyatından,
27.04.2021 Salı günü

Fiba Portföy Yabancı Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (Müşteri Fon Satım İşlemleri)

İşlem Tarihi 00:01 - 13:30 arasında yapılan işlemler 13:30 - 00:00 arasında yapılan işlemler
21.04.2021 22.04.2021 Perşembe günü fiyatından,
27.04.2021 Salı günü
27.04.2021 Salı günü fiyatından,
28.04.2021 Çarşamba günü
22.04.2021 26.04.2021 Pazartesi günü fiyatından,
28.04.2021 Çarşamba günü
28.04.2021 Çarşamba günü fiyatından,
29.04.2021 Perşembe günü

Kişisel Verilerin Güvenliği Hakkında Duyuru

Fibabanka Anonim Şirketi (“Fibabanka”, “Banka”) olarak, işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için güncel teknolojileri yakından takip ediyor ve gereken tüm teknik ve idari tedbirleri eksiksiz şekilde uyguluyoruz. Bununla birlikte, 01.01.2019 ile 15.02.2021 tarihleri arasında, bir şube çalışanı tarafından Fibabanka müşterisi olmayan kişilere yönelik Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) sorguları yapıldığını ve söz konusu KKB sorgu sonuçlarının çalışanın bireysel olarak kendi elektronik iletişim cihazlarıyla üçüncü kişilere aktarılmış olma ihtimalini tespit ettik (“Olay”). Bu çerçevede, söz konusu Olayı gerçekleştirmiş olabileceğini düşündüğümüz şube çalışanı hakkında gerekli idari soruşturmalar tamamlanmış olup, bu çalışanın Bankamız ile ilişiği derhal kesilmiştir. Önemle belirtmek isteriz ki, Fibabanka sistemlerinde bulunan ve işlenen kişisel verilerin güvenliği için gereken tüm önlemler arttırılarak uygulanmaya devam etmekte olup, işbu Duyurumuza konu Olayda Fibabanka sistem ve cihazlarının hiçbir şekilde kullanılmadığı anlaşılmıştır.

Bankamız nezdindeki incelemelerimizin tamamlanması ışığında, Olay kapsamına, Fibabanka müşterisi olmayan kişilerin kimlik bilgisi (T.C. kimlik numarası), adres bilgisi ve finans bilgisi (kredi notu) kategorilerindeki kişisel verilerinin dahil olabileceği kanaatine varılmıştır. Bunun yanında, Olayın ilgili kişiler nezdindeki olumsuz etkisinin düşük olduğu değerlendirilmektedir.

Olayın etkilerinin ortadan kaldırılması ve bu tarz olayların bir daha tekrarlanmaması amacıyla, Fibabanka nezdinde gereken tüm teknik bir idari önlemlerin alınmakta olduğunu belirtmek isteriz. Bu çerçevede, Fibabanka nezdinde kurulan Veri Güvenliği Ofisimiz hızlı ve etkili bir çalışma yürüterek, KKB sorgu ekranlarına ilişkin var olan kontrol ve önlemlerin daha da sıkılaştırılması, KKB sorgu ekranlarındaki kişisel verilerin maskelenerek daha güvenli şekilde sorgulanması, KKB ekranları içerisine yerleştirilmiş güvenlik yazılımlarının uygulama alanlarının arttırılması, KKB ekranlarına yönelik erişim yetkilendirmelerinin daha da kısıtlanması, Bankamız çalışanlarına yönelik kişisel verilerin korunması hakkındaki eğitim ve bilgilendirmelerin daha sık ve yoğun şekilde düzenlenmesi gibi en yüksek seviye teknik ve idari tedbirleri hayata geçirmektedir. Ayrıca, Olay hakkında derhal Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirimde bulunulmuştur.

Fibabanka nezdinde gerçekleşen Olay sebebiyle üzüntümüzü bu vesileyle tekrar dile getirmek isteriz. Olaya ilişkin sorularınız veya ayrıntılı bilgi almak istediğiniz bir konu olması halinde, Fibabanka’ya fibabanka.kisiselveri@hs03.kep.tr adresinden veya Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 -34394 Şişli – İstanbul adresine ileteceğiniz bildirimlerle her zaman ulaşabilirsiniz. Bu süreci şeffaf bir şekilde yürütmek ve sizlere sorularınızla ilgili yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Fibabanka Anonim Şirketi

11 Nisan 2021 Sistem Bakım Çalışması

Size daha iyi hizmet sunabilmek için 11 Nisan günü her zamankinden biraz daha fazla çalışacağız.

11/04/2021 tarihinde 02.00-05.00 saatleri arasında, Bankamız sistemlerinde yapacağımız kısa süreli çalışma nedeniyle; ATM, POS, Mobil/İnternet ve Telefon Bankacılığı kanallarımızdan hizmet veremeyeceğimizi paylaşmak isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

FibaFX Hakkında Önemli Bilgilendirme

Yurt dışı tatili nedeniyle, 02 Nisan 2021 Cuma günü saat 00:00 ile 5 Nisan 2021 saat 02:00 arasında Fibabanka Mobil’de yer alan FibaFX hizmetimiz üzerinden gümüş ve altın alım satım işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Bu zaman aralığında müşterilerimiz, gümüş ve altın alım satım işlemleri için Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda yer alan Yatırım Menüsü'nden ve 444 88 88 numaralı Telefon Bankacılığımızdan kesintisiz hizmet almaya devam edebilecektir.

FibaFX Hakkında Önemli Bilgilendirme

FibaFX’in hafta sonu kapalı olmasından dolayı, Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızdaki Yatırım Menüsü’nde yer alan Döviz ile Altın ve Gümüş alım&satım sekmelerinden işlem yapabilmeniz için hafta sonu tekrar kullanıma açılacaktır.

Pazartesi günü ise FibaFX’in işleme açılmasıyla birlikte Yatırım Menüsü’ndeki Döviz ile Altın ve Gümüş alım&satım sekmelerinden işlem yapmaya tekrar kapalı olacaktır.

Yatırım menüsü açılış ve kapanış saatleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Açılış: 26 Mart  Cuma  23:45
Kapanış : 28 Mart Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece 01:00

FibaFX çalışma saatleri ise aşağıdaki gibidir;

Pazartesi 01:00 ile Cuma 23:50 arasındadır. Bu saatler dışında döviz menüsü açık olacaktır.

19 Mart 2021 Tarihi İtibarıyla Tüzel Müşteriler için Geçerli Olacak Komisyon ve Ücret Bilgi Formu

19 Mart 2021 itibarıyla Tüzel Müşteriler için geçerli olacak Komisyon ve Ücret Bilgi Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

7 Mart 2021 Sistem Bakım Çalışması

Size daha iyi hizmet sunabilmek için 7 Mart günü her zamankinden biraz daha fazla çalışacağız.

07/03/2021 tarihinde 03.00-03.20 saatleri arasında, Bankamız sistemlerinde yapacağımız kısa süreli çalışma nedeniyle, Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızdan, fibabanka.com.tr’deki başvuru formlarımızdan ve ATMlerimizin kartsız işlemler adımından kısa süreli olarak hizmet sağlayamayacağımızı paylaşmak isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

7. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Yarışması Başvuruları Hakkında

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Düzeltmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

14 Şubat 2021 Sistem Bakım Çalışması

Size daha iyi hizmet sunabilmek için 14 Şubat günü her zamankinden biraz daha fazla çalışacağız.

14/02/2021 tarihinde 03.00-03.30 saatleri arasında, Bankamız sistemlerinde yapacağımız kısa süreli çalışma nedeniyle, Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızdan, fibabanka.com.tr’deki başvuru formlarımızdan ve ATMlerimizin kartsız işlemler adımından kısa süreli olarak hizmet sağlayamayacağımızı paylaşmak isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

FibaFX Hakkında Önemli Bilgilendirme

Yurt dışı tatili nedeniyle, 15 Şubat saat 21.00 ile 16 Şubat saat 02:00 arasında Fibabanka Mobil’de yer alan FibaFX hizmetimiz üzerinden gümüş ve altın alım satım işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Bu zaman aralığında müşterilerimiz, gümüş ve altın alım satım işlemleri için 444 88 88 numaralı Telefon Bankacılığımızdan kesintisiz hizmet almaya devam edebilecektir.

Olağan Genel Kurul Daveti

Detaylı bilgi için tıklayınız.

22 Ocak 2021 itibarıyla Tüzel Müşteriler için geçerli olacak Komisyon ve Ücret Bilgi Formu

22 Ocak 2021 itibarıyla Tüzel Müşteriler için geçerli olacak Komisyon ve Ücret Bilgi Formu’na ulaşmak için tıklayınız.