İNTERNET BANKACILIĞI
Önerilen Aramalar
Sayfayı Değiştirin

Çalışan Profilimiz

Genel Müdürlük Şube Çalışan
Sayımız ve Dağılım Oranlarımız;
Genel Müdürlük:1.187 Kişi
Şube:556 Kişi
Kadın ve Erkek Çalışan Oranımız;

Erkek:%50
Kadın:%50
Yönetici Pozisyonunda Görev Alan
Kadın Çalışan Oranımız:
%41,8
X, Y, Z Kuşağı Çalışan Dağılımımız;
X:%22
Y:%71
Z:%7
Çalışanlarımızın Yaş Ortalaması:
36,6
Teknoloji Ekipleri Kadın
Çalışanlarımızın Oranı:
%37
Teknoloji Ekiplerimizde Uzaktan/Şehir
Dışında Çalışan Sayımız: 

Çalışanlarımızın İnsan Kaynakları’ndaki geçici oturma adresi veya ikamet edilen adres bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Bilgi Teknolojileri: 100
Veri Yönetim Ofisi ve Dijital Dönüşüm
Koordinasyon Ofisi: 9
Toplam: 109
Öğrenim Durumu:
Yüksek Lisans ve Doktora: %13
Lisans: %64
Lisans Altı: %23

Çalışan Bağlılığında Yüksek Oranda Artış (2021 yılı Çalışan Bağlılığı Anketi sonuçlarına göre):

Çalışan bağlılık düzeyini yıllık olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla yakından takip ediyoruz. 2021 yılında yaptığımız anket sonucunda bağlılık puanımız 67 olarak gerçekleşti.

*Güncelleme Tarihi: Nisan 2022