Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap
  • Halka Arz Detayları
  • Başvuru
  • SSS
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Tarihi:7-8-9 Şubat 2024
Halka Arz Fiyatı / Aralığı:26,54 TL
Talep Toplama Tipi (Dağıtım Yöntemi):Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsa Kodu:BORSK
Halka Arz Miktarı (pay):40.000.00 TL nominal (Sermaye Artırımı)
30.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
70.000.000 TL nominal (Toplam)
Halka Arz Büyüklüğü:1.857.800.000 TL
Halka Açıklık Oranı:%29,17
Pazar:Yıldız Pazar

 

Detaylar

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı yöntemiyle

Şirketin Halka Arz Öncesi Çıkarılmış ve Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 200.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 240.000.000 TL nominal

Taahütler

Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, halka arz edilen payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir şekilde halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Arz Portföy, Emir Haktan Dişli, Sadık Enes Dişli, Eren Ali Dişli ve Handan Dişli A Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği (Borsa İstanbul’dan alım yoluyla edinilen ortaklık payları hariç olmak üzere), bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacaklarına, izahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine,  bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, söz konusu payların kısmen veya tamamne bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağına, Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerine dair taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağı, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceği ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair taahhütte bulunmuştur.

 

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 1.027,2 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir işletme sermayesinin finansmanı, çeşitli yatırımların finansmanı ve AR-GE faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır.

Kaynak

Bağımsız Denetim Raporu, Fiyat Tespit Raporu, İzahname

İlginizi Çekebilir

Halka Arz sayfasına giriş yaparak borsa dışında talep toplaması gerçekleştirilen halka arzlar için talepte bulunabilirsiniz. Borsada talep toplanan halka arzlarda ise Borsa Market'te yer alan Piyasalar ekranından ilgili hisse kodunu normal hisse alım işlemi yapar gibi katılım sağlayabilirsiniz.

Borsa Market masraf ve komisyonları için tıklayınız.

Borsa Market Emir Bırakma

 

Borsa Market’te Halka Arz Almak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Borsa Market’te hızla işlem yapmak için Görüntülü Bankacılık ile müşterimiz olmanız ve halka arz işlemleri için yatırım hesabınıza para transferi yapmanız yeterli. Fibabanka müşterisi iseniz; yatırım hesabı açılışını Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda yer alan Borsa Market'ten gerçekleştirebilirsiniz.

Fibabanka Mobil’i indirin, Borsa Market'i hemen keşfedin.

Fibabanka QR Kodu

Bor Şeker A.Ş. Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Talep Toplama Tarihleri: 7-8-9 Şubat 2024

Bor Şeker A.Ş. Fiyatı Ne Kadar?

Halka Arz Fiyatı: 26,54 TL

Bor Şeker A.Ş. Borsa Kodu ve Sembolü Nedir?

Borsa Kodu/Ticker: BORSK

Bor Şeker A.Ş. Büyüklüğü Ne Kadar?

Halka arz büyüklüğü: 1.857.800.000 TL

Bor Şeker A.Ş. Halka Arz Nasıl Alınır?

Bor Şeker A.Ş. halka arzına Borsa Market’e giriş yaparak Halka Arz menüsünde seçerek talep iletebilirsiniz.