Mobil Menü
Önerilen Aramalar
Müşteri Ol / Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına Giriş Yap
Müşteri Ol /
Alışgidiş Noktası Ol
İnternet Bankacılığına
Giriş Yap
  • Halka Arz Detayları
  • Başvuru
  • SSS
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Tarihi:29-30-31 Mayıs 2024
Halka Arz Fiyatı / Aralığı:55 TL
Talep Toplama Tipi (Dağıtım Yöntemi):Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsa Kodu:HOROZ
Halka Arz Miktarı (Payı):18.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
2.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
20.500.000 TL nominal (Toplam)
4.100.000 TL nominal (Ek Satış, Talep Gelmesi Halinde Ortak Satışı)
24.600.000 TL nominal (Ek Satış Olması Halinde Toplam)
Halka Arz Büyüklüğü:Ek Satış Olmaksızın 1.127.500.000 TL Ek satış
Olması Halinde 1.353.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı:Ek Satış Olmaksızın %22,65 Ek Satış Olması
Halinde %27,19
Pazar:Yıldız Pazar

 

Detaylar

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı yöntemiyle

Şirketin Halka Arz Öncesi Çıkarılmış ve Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 72.488.084 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 90.488.084 TL nominal

Taahütler

Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ve ayrıca Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca sahibi olduğu Şirket paylarını, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceği doğrultusunda taahhhütte bulunmuştur.

Şirket'in yönetim kurulu başkanı ve halka arz öncesi tek pay sahibi olan Taner Horoz 17.04.2024 tarihinde Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren  1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde BİST veya BİST dışında satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, fiyat istikarı işlemleri sonunda geri alınmış olan payların da Borsa'da işlem görmeyi takip eden 1 yıl süreyle tekrar satışa konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar almayacağı  ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına ve ayrıca Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu halka arza konu olmayan paylarının Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağı veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceği doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in yönetim kurulu başkanı ve halka arz öncesi tek pay sahibi olan Taner Horoz 17.04.2024 tarihinde, Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 7 inci maddesi çerçevesinde, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 929.566.281 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %10-15'ine tekabül eden bakiye ile elektrikli araç satın alımı, %10-15'ine tekabül eden bakiye ile güneş enerjisi santrali kurulması, %20-25'ine tekabül eden bakiye ile e-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, %5-10'una tekabül eden bakiye ile depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ve %40-45'ine tekabül eden bakiye ile işletme sermayesinin finansmanı için kullanılması planlanmaktadır.

 

Kaynak

Bağımsız Denetim Raporu, Fiyat Tespit Raporu, İzahname

İlginizi Çekebilir

Halka Arz sayfasına giriş yaparak borsa dışında talep toplaması gerçekleştirilen halka arzlar için talepte bulunabilirsiniz. Borsada talep toplanan halka arzlarda ise Borsa Market'te yer alan Piyasalar ekranından ilgili hisse kodunu normal hisse alım işlemi yapar gibi katılım sağlayabilirsiniz.

Borsa Market masraf ve komisyonları için tıklayınız.

Borsa Market Emir Bırakma

 

Borsa Market’te Halka Arz Almak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Borsa Market’te hızla işlem yapmak için Görüntülü Bankacılık ile müşterimiz olmanız ve halka arz işlemleri için yatırım hesabınıza para transferi yapmanız yeterli. Fibabanka müşterisi iseniz; yatırım hesabı açılışını Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda yer alan Borsa Market'ten gerçekleştirebilirsiniz.

Fibabanka Mobil’i indirin, Borsa Market'i hemen keşfedin.

Fibabanka QR Kodu

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi Fiyatı Ne Kadar?

Halka Arz Fiyatı: 55 TL

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa Kodu ve Sembolü Nedir?

Borsa Kodu/Ticker: HOROZ

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi Büyüklüğü Ne Kadar?

Halka arz büyüklüğü: Ek Satış Olmaksızın 1.127.500.000 TL Ek satış Olması Halinde 1.353.000.000 TL

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Nasıl Alınır?

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi halka arzına Borsa Market’e giriş yaparak Halka Arz menüsünde seçerek talep iletebilirsiniz.